هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Remifentanil
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
COMBINO PHARM HAMELN MYLAN NORMON
GSK HOSPIRA    
   

 

   موارد مصرف

اين دارو به عنوان عامل كمكي براي القاء و حفظ و بيهوشي در اعمال جراحي و به عنوان عامل ضد درد در مراقبت‌هاي بيهوشي بلافاصله بعد از عمل جراحي به كار مي‌رود. همچنين از اين دارو در بي‌حسي‌هاي موضعي و ناحيه اي در شرايط تحت كنترل استفاده مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اين دارو با اثر آگونيستي روي گيرنده‌هاي اوپيوئيدي‌ (مو) ، اثرات ضد دردي خود را اعمال مي‌كند. همچنين مي‌تواند باعث تضعيف عملكرد تنفسي و قلبي و سفتي عضلات اسكلتي شود.

 

  فارماکوکينتيک

نيمه عمر دارو 10-3 دقيقه است. شروع اثر دارو 1 دقيقه و طول مدت اثر آن 10-5 دقيقه بعد از قطع انفوزيون داخل وريدي مي‌باشد.

 

   موارد منع مصرف

در صورت سابقه حساسيت يا واكنشهاي آلرژيك آلفنتانيل ،‌ فنتانيل، رمي‌فنتانيل، سوفنتانيل نبايد اين دارو را مصرف كرد.

 

   هشدارها

. رمي‌فنتانيل‌ را نبايد از طريق اپي دورال يا زير عنكبوتيه تزريق نمود. زيرا گليسين موجود در آن باعث سميت عصبي مي‌شود.
2. اين فراورده را نبايد به تنهايي براي القاء بيهوشي به كار برد، زيرا علاوه بر عدم تأمين كافي بيهوشي ممكن است همراه با تنگي نفس سفتي عضلات و تغيير در ضربان قلب باشد.
3. در صورت برادي آريتمي قلبي، نارسايي كبدي، چاقي (اضافه وزن بيش از 130% وزن مطلوب) و اختلالات تنفسي اين دارو را بايد با احتياط كامل به كار برد.
4. درحين مصرف دارو، ميزان ورود اكسيژن به خون، فشار خون، وضعيت تنفسي و علائم حياتي بايد تحت كنترل مداوم پزشك متخصص بي‌هوشي باشد.
5. تداوم مصرف دارو بعد از عمل جراحي بايد به بيماراني محدود شود كه براي آنها تغيير داروي اوپيوئيدي توصيه نمي‌شود. مراقبت كامل و نزديك از بيمار بايد صورت گيرد.

 

   عوارض جانبي

افت فشار خون، سفتي عضلات ، كاهش ضربان قلب، بي‌قراري، تنگي نفس، افزايش فشار خون ، درد بعد زا عمل جراحي، خارش ، تضعيف تنفسي، تهوع ، سردرد، لرز و استفراغ عوارض جانبي اين دارو محسوب مي‌شوند.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان رمي‌فنتانيل‌ با باربيتورات هاي هوشبر، هوشبر‌هاي استنشاقي، بنزوديازپين‌ها و پروپوفول ها باعث تشديد افت فشار خون و تضعيف تنفس مي‌شود. آتروپين‌ و گليكوپيرولات برادي‌كاردي ناشي از دارو را كاهش مي‌دهد. افدرين اپي‌نفرين ، نوراپي‌نفرين نيز افت فشار خون ناشي از دارو را كم مي‌كند. شل‌كننده‌هاي عضلاني‌ باعث تخفيف سفتي عضلاني ناشي از دارو مي‌شود.مصرف همزمان اين دارو با آنتاگونيست‌هاي اپيوئيدي اثرات دارو را آنتاگونيزه‌ مي‌كند.

 

   نکات قابل توصيه

1. به دليل اثر كوتاه مدت دارو، طي 10-5 دقيقه بعد از انفوزيون وريدي هيچ اثر ضد دردي باقي نمي‌ماند. براي تسكين درد بعد از عمل جراحي بايد از ضد درد‌هاي ديگر استفاده نمود.
2. اين دارو بايد در لوله وريدي نزديك به ورود به بدن بيمار تزريق گردد. و بعد از اتمام تزريق، باقي مانده دارو در لوله وريدي بايد پاكسازي شود زيرا تجويز تصادفي دارو ( متعاقب تجويز مايعات و داروهاي ديگر) موجب تضعيف تنفس و سفتي عضلاني در ناحيه قفسه سينه مي‌شود.
3. فراورده را بايد در دماي 25-2 درجه سانتيگراد نگهداري نمود.
4. يك ميلي‌ليتر از محلول رقيق كننده براي هر ميلي‌گرم فراورده بايد به ويال اضافه شود تا محلول حاوي mg/ml1 از دارو تهيه شود و بعد دارو در رقت‌هاي مناسب جهت تزريق آماده شود.
5. از تزريق وريدي اين دارو همراه با خون بايد اجتناب شود. زيرا استراز‌هاي غير اختصاصي در خون موجب خنثي شدن دارو مي‌گردند.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان:
القاء بيهوشي عمومي: همراه با يك هوشبر استنشاقي يا داخل وريدي mcg/kg1-0/5انفوزيون داخل وريدي مي‌شود. اگر لوله گذاری داخل نای باید کمتر از 8 دقیقه بعد از شروع انفوزیون اجام شود، بهتر است مقدار اولیه mcg/kg1 در طي 60-30 ثانيه تزريق شود.
حفظ بيهوشي ناشي از نيتروس اكسايد،پروپوفول يا ايزوفلوران : mcg/kg/min0/2-0/05 انفوزيون داخل وريدي مي‌شود در صورت نياز و براي حفظ بيهوشي كامل يا افزايش سطح بيهوشي تزريق مقادير اضافي(mcg/kg1-0/5 هر 5-2 دقيقه ) بايد با تغيير در ساعت انفوزيون انجام شود. از تزريق مكرر بايد پرهيز شود.
تداوم مصرف بلافاصله بعد از عمل جراحي: mcg/kg/min0/1 انفوزيون داخل وريدي مي‌شود. مقدار انفوزيون بايد هر 5 دقيقه mcg/kg/min0/025 افزايش يابد تا اثر ضد دردي و ميزان تنفس كافي حاصل شود.
مكمل ضد درد: در بي‌حسي‌هاي موضعي يا ناحيه‌اي در شرايط كنترل شده: در صورت تجويز همراه با بنزوديازپين‌ها (ميدازولام2 ميلي‌گرم )90-60 ثانيه قبل از تجويز بي‌حس كننده موضعي mcg/kg0/5 در طي 60-30 ثانيه داخل وريدي تزريق شود و يا 5 دقيقه قبل از تجويز بي‌حس كننده موضعي mcg/kg/min0/05 انفوزيون داخل وريدي مي‌شود. بعد از بيحسي سرعت انفوزيون بايد به mcg/kg/min0/025 كاهش يابد و در صورت نياز در فواصل 5 دقيقه‌اي سرعت به ميزان mcg/kg/min0/025 افزايش يابد.
در صورت تجويز بدون بنزوديازپين‌ها 90-60 ثانيه قبل از تجويز بي‌حس كنند‌ة موضعي mcg/kg1 در طي 60-30 ثانيه داخل وريدي تزريق شود. و يا 5 دقيقه قبل از تجويز بيحس‌كننده موضعي mcg/kg/min0/1 انفوزيون داخل وريدي مي‌شود. بعد از بي‌حسي سرعت انفوزيون بايد به mcg/kg/min0/05 كاهش يابد و در صورت نياز در فواصل 5 دقيقه‌اي سرعت به ميزان mcg/kg/min0/025 افزايش يابد. مقادير مصرف در سالمندان 50% مقادير ذكر شده در فوق مي‌باشد.

 

   اشکال دارویی

Powder For Injection : 1 mg
Powder For Injection : 2 mg
Powder For Injection : 5 mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-کومباکسونا 5 میلی گرم
COMBINO PHARM [ پرتغال ]
  امید دارو سلامت
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-کومباکسونا 2 میلی گرم
COMBINO PHARM [ پرتغال ]
  امید دارو سلامت
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-کومباکسونا 1 میلی گرم
COMBINO PHARM [ پرتغال ]
  امید دارو سلامت
پودر قابل تزریق اولتیوا 2 میلی گرم
GSK [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
پودر قابل تزریق یولتیوا 5 میلی گرم
GSK [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
پودر قابل تزریق اولتیوا 1 میلی گرم
GSK [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-هاملن 5 میلی گرم
HAMELN [ آلمان ]
  بهبد دارو
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-هاملن 1 میلی گرم
HAMELN [ آلمان ]
  بهبد دارو
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-هاملن 2 میلی گرم
HAMELN [ آلمان ]
  بهبد دارو
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل هوسپیرا 5 میلی گرم
HOSPIRA [ بریتانیا ]
  شفایاب گستر
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل هوسپیرا 2 میلی گرم
HOSPIRA [ بریتانیا ]
  شفایاب گستر
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل هوسپیرا 1 میلی گرم
HOSPIRA [ بریتانیا ]
  شفایاب گستر
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-میلان 5 میلی گرم
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-میلان 2 میلی گرم
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-میلان 1 میلی گرم
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-نورمون 5 میلی گرم
NORMON [ اسپانیا ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-نورمون 2 میلی گرم
NORMON [ اسپانیا ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-نورمون 1 میلی گرم
NORMON [ اسپانیا ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
REMIFENTANIL-COMBAXONA Injection,Powder 5 mg
COMBINO PHARM [ PORTUGAL ]
  امید دارو سلامت
REMIFENTANIL-COMBAXONA Injection,Powder 2 mg
COMBINO PHARM [ PORTUGAL ]
  امید دارو سلامت
REMIFENTANIL-COMBAXONA Injection,Powder 1 mg
COMBINO PHARM [ PORTUGAL ]
  امید دارو سلامت
ULTIVA Injection,Powder 2 mg
GSK [ ITALY ]
  جهان بهبود
ULTIVA Injection,Powder 5 mg
GSK [ ITALY ]
  جهان بهبود
ULTIVA Injection,Powder 1mg
GSK [ ITALY ]
  جهان بهبود
REMIFENTANIL-HAMELN Injection,Powder 5 mg
HAMELN [ GERMANY ]
  بهبد دارو
REMIFENTANIL-HAMELN Injection,Powder 1 mg
HAMELN [ GERMANY ]
  بهبد دارو
REMIFENTANIL-HAMELN Injection,Powder 2 mg
HAMELN [ GERMANY ]
  بهبد دارو
REMIFENTANIL HOSPIRA Injection,Powder 5mg
HOSPIRA [ UK ]
  شفایاب گستر
REMIFENTANIL HOSPIRA Injection,Powder 2mg
HOSPIRA [ UK ]
  شفایاب گستر
REMIFENTANIL HOSPIRA Injection,Powder 1mg
HOSPIRA [ UK ]
  شفایاب گستر
REMIFENTANIL-MYLAN Injection,Powder 5 mg
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
REMIFENTANIL-MYLAN Injection,Powder 2 mg
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
REMIFENTANIL-MYLAN Injection,Powder 1 mg
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
REMIFENTANIL-NORMON Injection,Powder 5 mg
NORMON [ SPAIN ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
REMIFENTANIL-NORMON Injection,Powder 2 mg
NORMON [ SPAIN ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
REMIFENTANIL-NORMON Injection,Powder 1 mg
NORMON [ SPAIN ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم