هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک):Sufentanil
گروه دارویی:Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
  
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
HAMELNJANSSEN PHARMACEUTICALMYLANMYLAN S.A.S
  

 

   موارد مصرف

سوفنتانيل يك ضد درد مخدر است كه به عنوان داروي همراه و همچنين براي القاي بيهوشي مصرف مي‌شود. اين دارو همچنين با تجويز داخل نخاعي و درون سخت شامه براي ايجاد بي‌دردي و پس از عمل جراحي به كار مي‌رود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

سوفنتانيل به راحتي از سد خوني –مغزي عبور مي‌كند. تجمع سوفنتانيل در بافت‌هاي چربي ممكن است باعث طولاني شدن اثر دارو شود. متابوليم دارو عمدتآً كبدي است. سوقنتانيل نيمه عمر سهمرحله‌اي دارد و نيمه عمر دفعي آن 7/2 ساعت است. زمان شروع اثر دارو حدود 6/1-1 دقيقه بعد از تزريق وريدي است. پيوند دارو به پروتئين‌هاي پلاسما بسيار زياد است. دارو از طريق كليه دفع مي‌شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- در صوت وجود عيب كار كبد، سوفنتانيل بايد با احتياط فراوان تجويز شود.
2. داروهاي ضد درد مخدر باعث تشديد ضعف تنفسي مي‌شوند.
3. در بيماران سالخورده ، بسيار بيمار و بيماران بسيار جوان، مصرف اين دارو به دليل احتمال بروز علائم تنفسي بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.
4. هنگام تجويز دارو بايد امكانات لازم براي كنترل علائم مسموميت احتمالي با دارو از جمله آنتاگونيست‌هاي مواد مخدر در دسترس باشد.
5. مقدار مصرف دارو بايد براي هر بيمار به‌ طور جداگانه و با توجه به سن، وزن، اندازه بدن، شرايط فيزيكي بيمار، مصرف همزمان ساير داروها و طول مدت احتمالي عمل جراحي تعيين مي‌شود.
6. اين دارو ممكن است باعث سختي عضلات سينه وشكم شده و در نتيجه باعث اختلال در تنفس گردد.
7. تزريق وريدي دارو بهتر است به صورت آهسته و طي حداقل 2-1 دقيقه صورت گيرد.
8. اگرچه مصرف بنزوديازپين‌ها ممكن است باعث بهبود بيهوشي گردد، احتمال افزايش ضعف تنفسي و يا كاهش فشار خون بايد در نظر گرفته شود.
9. مصرف متناوب دارو ممكن است باعث ايجاد تحمل به اثرات دارو گردد. اين دارو مانند ساير داروهاي ضد درد مخدر ممكن است باعث ايجاد وابستگي و اعتياد به دارو شود.

 

   عوارض جانبي

برادي كاردي، كاهش فشار خون و ضعف تنفسي طي‌ وبعد از عمل جراحي از عوارض شايع و مهم سوفنتانيل هستند.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان سوفنتانيل با بنزوديازپين‌ها ، داروهاي مضعف CNS و داروهاي مهار كننده آنزيم هاي كبدي باعث تشديد عوارض جانبي دارو هستند.

 

   نکات قابل توصيه

1- تا 24 ساعت پس از مصرف اين دارو ، در صورت بروز سرگيجه ، خواب‌آلودگي ، منگي يا تاري ديد بايد احتياط نمود.
2- تا 24 ساعت پس از مصرف اين دارو از مصرف فرآورده‌هاي حاوي الكل يا ساير داروهاي مضعف CNS بايد خودداري نمود. مگر اينكه اختصاصاً توسط پزشك تجويز شده باشد.

 

   مقدار مصرف

به عنوان داروي بيهوشي عمومي مقدار مصرف اوليه آن mcg/kg1-0/5 است كه در ابتدا تزريق وريدي شده و در صورت نياز مقدار مصرف mcg/kg25-10 مجدداً تزريق مي‌گردد. مقدار مصرف متوسط آن ( در جراحي‌هاي برزرگ) مقدار mcg/kg5-2 است و در صورت نياز مقدار mcg/kg50-10 مجدداً تزريق مي‌گردد. به عنوان داروي اصلي در جراحي‌هاي بزرگ mcg/kg30-5 تزريق وريدي مي‌شود و در صورت نياز مقدار mcg/kg50-25 مجدداً تزريق مي‌گردد.
كودكان: به عنوان داروي اصلي بيهوشي در جراحي‌هاي قلبي- عروقي mcg/kg25-10 به عنوان مقدار مصرف اوليه تزريق وريدي مي‌شود و مصرف نگهدارنده تا mcg/kg50-25 است.

 

   اشکال دارویی

Injection:50mg/10ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری داروتولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
ویال سوفنتانیل 5میکروگرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
HAMELN [ آلمان ]
 گسترش بازرگاني داروپخش
آمپول سوفنتا 5 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
JANSSEN PHARMACEUTICAL [ بلژیک ]
 جهان بهبود
آمپول سوفنتانیل میلان 5 میکروگرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر
MYLAN [ فرانسه ]
 گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ویال سوفنتانیل میلان 5میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
MYLAN S.A.S [ فرانسه ]
MERCK GENERIQUES [ فرانسه ]
 گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروتولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
SUFENTANIL Injection 5 mcg/ml,10 ml
HAMELN [ GERMANY ]
 گسترش بازرگاني داروپخش
SUFENTA Injection 5 mcg/ml,10 ml
JANSSEN PHARMACEUTICAL [ BELGIUM ]
 جهان بهبود
SUFENTANIL MYLAN Injection 5 mcg/ml ,2 ml
MYLAN [ FRANCE ]
 گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
SUFENTANIL MYLAN Injection 5 mcg/ml,10 ml
MYLAN S.A.S [ FRANCE ]
MERCK GENERIQUES [ FRANCE ]
 گسترش بازرگانی دارو درمان پارس