هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Diethylcarbamazine Citrate
گروه دارویی: Anthelmintics
داروهای ضد کرم
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

این دارو در درمان فیلاریازیس، لوایاز، اونکوسرسیازیس و ائوزینوفیلی مناطق حاره مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

این دارو سبب مرگ میکروفیلاریا و ماکروفیلاریا می شود. همچنین به نظر می رسد این دارو با کاهش سرعت امبریوژنز در رحم کرم اونکوسرسیا و لوولوس باعث مرگ میکروفیلاریا می شود.

 

  فارماکوکينتيک

این دارو به خوبی از راه گوارش جذب می شود و پس از جذب به طور گسترده در بدن منتشر می شود ( به جز دریافت چربی ). اوج غلظت سرمی دی اتیل کاربامازین 2-1 ساعت بعد از مصرف خوراکی حاصل می شود. نیمه عمر این دارو 8 ساعت است. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است و در صد کمی نیز از راه مدفوع دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- آزمون های چشم پزشکی، قبل از شروع درمان و به طور متناوب در طول درمان با دارو باید انجام شود.
2- هر 12-6 پس از درمان با این دارو، تعداد میکروفیلاریای داخل جلدی با استفاده از آزمون پوست باید ارزیابی گردد.
3- بیماران تحت درمان با این دارو از نظر بروز واکنش های حساسیت مفرط باید تحت نظر باشند.

 

   عوارض جانبي

خارش، تورم صورت ( به ویژه چشم ها) ، درد مفاصل، سردرد، بیحالی و نیز سرگیجه، تهوع یا استفراغ با مصرف این دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1- در صورت بروز سرگیجه، تاری دید یا شب کوری باید احتیاط کرد.
2- این دارو باید بلافاصله بعد از غذا مصرف شود.
3- در صورت بروز واکنش های آلرژیک ناشی از مرگ میکروفیلاریا، ممکن است مصرف کورتیکواستروئید های سیستمیک ضروری باشد.
4- دوره درمان با این دارو باید کامل باشد. در بعضی از بیماران، یک دوره درمان دیگر نیز ممکن است ضروری باشد.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : دی اتیل کاربامازین به مقدار mg/kg3-2 ( تا حداکثر mg/kg/day9 ) سه بار در روز برای 3-2 هفته مصرف می شود.
کودکان : مقادیر mg/kg 10-5 در روز در مقادیر منقسم بر اساس سن بیمار، در کودکان با سن یک ماه تا 15 سال مصرف می شود.

 

   اشکال دارویی

Scored Tablet : 50mg