هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Ceftriaxone
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ROCHE PHARMA داروسازی اکسیر داروسازی دارلان دارو داروسازی ژنیان فارمد
داروسازی آفا شیمی داروسازی جابربن حیان داروسازی دانا داروسازی لقمان
   

 

   موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به آن مصرف می شود که شامل شانکروئید، اندوکاردیت ، سالمونلوز ، شیگلوز، سوزاک، مننژیت ( درمان و پیشگیری از مننژیت مننگوکوکی )، سپتی سمی و حصبه می باشد. این دارو قبل از اعمال جراحی و به منظور پیشگیری از عفونت نیز مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

سفتریاکسون به دلیل پیوند به پروتئین از کینتیک غیر خطی وابسته به دوز پیروی می کند . اوج غلظت سرمی دارو پس از تزریق عضلانی تا 2 ساعت بعد از حاصل می شود . نیمه عمر پلاسمایی دارو 9- 6 ساعت است . سفتریاکسون به طور وسیع در بافت ها و مایعات بدن منتشر می شود. بیش از نیمی از یک دوز مصرفی دارو از طریق ادرار و به صورت تغییر نیافته و بقیه از طریق مدفوع به صورت تغییر نیافته یا ترکیبات غیر فعال دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین، ابتلای به پورفیری ودر نوزادان مبتلا به کمی آلبومین خون، اسیدوز، زردی یا زیادی بیلی روبین خون .

 

   هشدارها

1- در صورت وجود سابقه بیماری گوارشی به ویژه کولیت اولسراتیو، آنتریت ناحیهای وکولیت ناشی از آنتی بیوتیک با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- در بیماران مبتلا به عیب کارکبد یا کلیه ، کاهش مقدار مصرف این دارو ضروری است.
3- در نوزادان نارس این دارو ممکن است موجب جابجایی بیلی روبین از آلبومین سرم شود.
4- تزریق این دارو در نوزادان باید به آهستگی و طی 60 دقیقه صورت گیرد.

 

   عوارض جانبي

واکنشهای آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل شوک آنافیلاکتیک، تهوع، استفراغ واسهال وعلایم کولیت پسودممبران با مصرف این دارو گزارش شده است .

 

   تداخل دارویی

در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینوگلیکوزیدها و وانکومایسین احتمال بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد . اثر ضد انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با این داروها است افزایش یابد.

 

   نکات قابل توصيه

مخلوط کردن این دارو با سایر داروها به ویژه آمینوگلیکوزیدها در یک محلول توصیه نمی شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : معمولاً 2- 1 گرم در روز به صورت واحد یا در دو مقدار منقسم به صورت تزریق عمیق عضلانی یا تزریق آهسته وریدی ( طی 4- 2 دقیقه ) و انفوزیون وریدی ( طی 30 دقیقه ) مصرف می شود. در عفونت های شدید این مقدار تا 4 گرم در روز افزایش می یابد. برای درمان سوزاک بدون عواقب ، مقدار 250 میلی گرم به صورت دوز واحد تزریق عضلانی می شود . برای پیشگیری از بروز عفونت قبل از اعمال جراحی، مقدار 1 گرم نیم تا یک ساعت قبل از عمل مصرف می شود . برای پیشگیری از مننژیت متگوکوکی مقدار 250 میلی گرم به صورت دوز واحد تزریق عضلانی می شود.
توجه : در صورت نیاز به تزریق عضلانی بیش از 1 گرم در روز، مقدار مصرف باید به صورت منقسم در عضلات مختلف تزریق شود.
کودکان : مقدار مصرف در نوزادان و کودکان 20- 50 mg/kg یک بار در روز می باشد که این مقدار در عفونت های شدید تا 80mg/kg در روز ممکن است افزایش یابد. حداکثر مقدار مصرف در نوزادان تا 50 mg/kg در روز است. باری پیشگیری از بروز مننژیت مننگوکوکی مقدار 125 میلی گرم به صورت واحد تزریق عضلانی می شود.
توجه : مقادیر مصرف بیش از 50 mg/kg در کودکان باید فقط از طریق آنفوزیون وریدی شود. انفوزیون وریدی در نوزادان باید طی طریق 60 دقیقه انجام شود.

 

   اشکال دارویی

For Injection:250mg
For Injection:500mg
For Injection: 1g

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق وریدی روسفین 500 میلی گرم
ROCHE PHARMA [ سوئیس ]
  اکبریه
پودر قابل تزریق روسفین 2 گرم
ROCHE PHARMA [ سوئیس ]
  اکبریه
پودر قابل تزریق عضلانی روسه فین 1 گرم
ROCHE PHARMA [ سوئیس ]
  اکبریه
پودر قابل تزریق عضلانی روسه فین 500 میلی گرم
ROCHE PHARMA [ سوئیس ]
  اکبریه
پودر قابل تزریق وریدی روسفین 1 گرمی
ROCHE PHARMA [ سوئیس ]
  اکبریه
ویال آفاکسون 1 گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]
   
ویال آفاکسون 500 میلی گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]
   
ویال سفتریاکسون-اکسیر 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
ویال سفتریاکسون-اکسیر 1 گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
ویال سفتراکس 1 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال سفتراکس 2 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال سفتراکس 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال دارتریاکسون 1 گرم
داروسازی دارلان دارو [ ایران ]
   
ویال سفتریانا 1 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال سفتریانا 250 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال سفتریانا 2 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال سفتریانا 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال سفتریاژن 500 میلی گرم
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
   
ویال سفتریاکسون ژن 1 گرم
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
   
ویال سفتریاکسون لقمان 1 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
ویال سفتریاکسون لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ROCEPHIN Injection,Powder 500 mg IV
ROCHE PHARMA [ SWITZERLAD ]
  اکبریه
ROCEPHIN Injection,Powder 2 g
ROCHE PHARMA [ SWITZERLAD ]
  اکبریه
ROCEPHIN Injection,Powder 1 g IM
ROCHE PHARMA [ SWITZERLAD ]
  اکبریه
ROCEPHIN Injection,Powder 500 mg IM
ROCHE PHARMA [ SWITZERLAD ]
  اکبریه
ROCEPHIN Injection,Powder 1 g IV
ROCHE PHARMA [ SWITZERLAD ]
  اکبریه
AFAXON® 1G VIAL
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]
   
AFAXON® 500MG VIAL
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]
   
CEFTRIAXONE-EXIR 500MG VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
CEFTRIAXONE-EXIR 1G VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
CEFTRAX 1G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CEFTRAX 2G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CEFTRAX 500MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
DARTRIAXONE 1G VIAL
داروسازی دارلان دارو [ IRAN ]
   
CEFTRIANA 1G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
CEFTRIANA 250MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
CEFTRIANA 2G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
CEFTRIANA 500MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
CEFTRIAGEN® 500MG VIAL
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]
   
CEFTRIAXONE GEN 1G VIAL
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]
   
CEFTRIAXONE LOGHMAN 1G VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
CEFTRIAXONE LOGHMAN 500MG VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]