هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Ampicillin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی آفا شیمی داروسازی دانا داروسازی فارابی داروسازی کوثر
داروسازی جابربن حیان      
   

 

   موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت گوش میانی، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم وسوزاک مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

مکانیسم اثر: به یک یا چند پروتئین PBP متصل شده و مرحله ترانس پپتیداسیون نهایی سنتز پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتریایی را مهار می کند، در نتیجه از بیوسنتز دیواره سلولی جلوگیری می کند. با توقف چینش دیواره سلولی، باکتری ها به تدریج در اثر فعالیت آنزیم های اتولیتیک دیواره سلولی (اتولیزین ها و مورین هیدرولازها) لیز می شوند.

 

  فارماکوکينتيک

50-35 درصد دارو از راه خوراکی جذب می شود و پس از 2-5/1 ساعت غلظت سرمی دارو به اوج می رسد. در تزریق عضلانی 1 ساعت بعد غلظت دارو به اوج می رسد. نیمه عمر دارو 5/1 -1 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 19 ساعت هم ممکن است افزایش یابد. 90-75 درصد دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.

 

   هشدارها

در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، در بیماران مبتلا به تب گلاندولار ولوسمی لنفاتیک مزمن، و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شود.

 

   عوارض جانبي

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است. همچنین، سایر عوارض جانبی این دارو تهوع، اسهال، بثورات جلدی می با شند.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان آمپی سیلین با داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن، ممکن است اثر این داروها را کاهش دهد ومنجر به بارداری ناخواسته شود. مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و درنتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

 

   نکات قابل توصيه

1- آمپی سیلین را باید با معده خالی مصرف کرد.
2- در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
3- در صورت بروز اسهال، بدون مشورت پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال باید خودداری کرد.
4- در هنگام مصرف آمپی سیلین، از سایر روش های جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده نمود.
5- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض یادآوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده ومقدار مصرف بعدی نیز نباید دوبرابر گردد.

 

   مقدار مصرف

خوراکی :
بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو از راه خوراکی 1-25/0 گرم هر ساعت است که ترجیحاً نیم ساعت قبل از غذا باید مصرف شود. در درمان سوزاک 5/3-2 گرم از دارو همراه با 1 گرم پروبنسید در یک نوبت مصرف می شود. در درمان عفونت مجاری ادرار 500 میلی گرم هر 8 ساعت مصرف می شود.
کودکان : مقدار مصرف در کودکان با سن کمتر از ده سال نصف مقدار مصرف بزرگسالان است .
تزریقی :
بزرگسالان : مقدار مصرف آمپی سیلین از راه تزریق عضلانی یا وریدی یا آنفوزیون 500 میلی گرم هر 6-4 ساعت می باشد که در درمان مننژیت این مقدار بیشتر خواهد شد . در درمان مننژیت همراه با سایر آنتی بیوتیک ها مقدار 2 گرم هر 4 ساعت برای مدت 5 روز انفوزیون وریدی می شود ( دوره درمان برای مننژیت لیستریایی 15-10 روز است ).
کودکان : مقدار مصرف آمپی سیلین، از راه تزریقی، در کودکان با سن تا 10 سال، نصف مقدار بزرگسالان می باشد.

 

   اشکال دارویی

Capsule : 250 mg
Capsule : 500 mg
For Oral Suspension : 125mg-5ml
For Oral Suspension : 250mg-5ml
For Injection: 250 mg
For Injection :500 mg
For Injection :1 g (as sodium )

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول آمپی سیلین آفا شیمی 500 میلی گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]
   
ویال آمپیکسیل 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال آمپیکسیل 1 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال آمپیکسیل 250 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال آمپی ویل 250 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال آمپی سیلین دانا 1 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال آمپیویل 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
سوسپانسیون آمپیرال 250میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی دانا [ ایران ]
   
کپسول آمپیرال 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 125 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
کپسول فار-آمپی سیلین 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
کپسول امپی سیلین فارابی 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 125 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]
   
کپسول کوثر-امپی سیلین 500 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]
   
کپسول کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]
   
سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
AMPICILLIN AFA CHEMIE 500MG CAP
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]
   
AMPIXILL 500MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
AMPIXILL 1G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
AMPIXILL 250MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
AMPIVIL 250MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
AMPICILLIN DANA 1G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
AMPIVIL 500MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
AMPIRAL 250MG/5ML POWDER FOR SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
AMPIRAL 500MG CAP
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
AMPICILLIN FARABI 125MG 100ML POWDER FOR SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
FAR-AMPICILLIN 250MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
AMPICILLIN FARABI 250MG 100ML POWDER FOR SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
AMPICILLIN FARABI 500MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
COSAR-AMPICILLIN 125MG POW SUSP
داروسازی کوثر [ IRAN ]
   
COSAR-AMPICILLIN 500MG CAP
داروسازی کوثر [ IRAN ]
   
COSAR-AMPICILLIN 250MG CAP
داروسازی کوثر [ IRAN ]
   
COSAR-AMPICILLIN 250MG POW SUSP
داروسازی کوثر [ IRAN ]