هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Ampicillin+Sulbactam
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی جابربن حیان داروسازی دانا    
   

 

   موارد مصرف

درمان عفونت اندوکاردیت بزرگسالان ، پیشگیری ایجاد عفونت در زخم، پیشگیری سپسیس در جراحی ها. این داروی ترکیبی در درمان عفونت های پوست، دستگاه گوارش و باکتری های تولید کننده بتالاکتاماز استفاده می شود مانند:
S.aureus; H. influenza; E.coli ; Kelebsiella ; Acinetobacter ; Enterobacter ; anaerobes

 

   مکانیسم اثر

به یک یا چند پروتئین PBP متصل شده و مرحله ترانس پپتیداسیون نهایی سنتز پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتریایی را مهار می کند، در نتیجه از بیوسنتز دیواره سلولی جلوگیری می کند. با توقف چینش دیواره سلولی، باکتری ها به تدریج در اثر فعالیت آنزیم های اتولیتیک دیواره سلولی (اتولیزین ها و مورین هیدرولازها) لیز می شوند. افزودن سولباکتام که یک مهار کننده بتالاکتاماز است، طیف اثر آمپی سیلین را افزایش می دهد تا برخی ارگانیسم های تولید کننده بتالاکتاماز هم پوشش داده شوند.

 

  فارماکوکينتيک

آمپی سیلین: به مونوگراف آمپی سیلین مراجعه کنید.

سولباکتام:
توزیع: به طور گسترده در مایعات بافتی، تاول ها و صفرا توزیع می شود؛ نفوذ آن به CSF بدون التهاب مننژ اندک است ولی در صورت التهاب مننژ غلظت های بالاتری ایجاد می کند. کودکان 1 تا 12 سال: حدود 0.35 L/kg و بزرگسالان: 0.25 L/kg
اتصال به پروتئین: 38%
نیمه عمر حذف: کودکان 1 تا 12 سال (عملکرد کلیوی نرمال): میانگین حدود 0.7 تا 0.9 ساعت؛ بزرگسالان (عملکرد کلیوی نرمال): 1 تا 1.3 ساعت
دفع: ادراری (حدود 75% تا 85% به صورت داروی دست نخورده) طی 8 ساعت

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

در بیماران با نقص کلیوی بسیار احتیاط شود. خطر بروز شوک انافیلاکسی وجود دارد. در بیماران آسمی با احتیاط مصرف شود. بروز راش پوستی باید با دقت بررسی شود مبادا علائمی از بروز واکنش های حساسیتی باشد. مصرف طولانی مدت ممکن است باعث رشد قارچ شود.

 

   عوارض جانبي

درد در محل تزریق ، اسهال، راش پوستی، خستگی، سردرد، ادم، درد قفسه سینه، مشکلات گوارشی، کاندیازیس.

 

   تداخل دارویی

منع مصرف همزمان: BCG
Ampicillin+Sulbactam غلظت یا اثرات این داروها را افزایش می دهد:
Methotrexate؛ Vitamin K Antagonists

غلظت یا اثرات Ampicillin+Sulbactam با این داروها افزایش می یابد:
Allopurinol؛ Probenecid

Ampicillin+Sulbactam غلظت یا اثرات این داروها را کاهش می دهد:
Atenolol؛ BCG؛ Mycophenolate؛ Typhoid Vaccine

غلظت یا اثرات Ampicillin+Sulbactam با این داروها کاهش می یابد:
Chloroquine؛ Fusidic Acid؛ Lanthanum؛ Tetracycline Derivatives

 

   نکات قابل توصيه

مصرف در بارداری : گروه بی
مصرف در شیردهی: با احتیاط مصرف شود، وارد شیر مادر می شود.

 

   مقدار مصرف
 

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال آمپی باکتام 2+1 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال آمپی باکتام 1گرم/0.5گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال آمپی سول 1+0.5 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال آمپیسول 2+1 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
AMPIBACTAM 2G/1G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
AMPIBACTAM 1G/0.5G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
AMPISUL 1G/0.5G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
AMPISUL 2G/1G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]