هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Azithromycin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
PFIZER داروسازی تولید دارو داروسازی روز دارو داروسازی لقمان
داروسازی اکسیر داروسازی خوارزمی داروسازی ژنیان فارمد داروسازی ویستا تجارت پارس
داروسازی تهران شیمی داروسازی درسا دارو داروسازی فارابی داروسازی کیمیدارو
   

 

   موارد مصرف

آزیترومایسین در درمان عفونت های مجاری تنفسی، التهاب گوش میانی، عفونت های پوست و بافت های نرم، عفونت های تناسلی بدون عواقب کلامیدیایی و التهاب غیر گنوکوکی پیشابراه مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

مکانیسم اثر:
سنتز پروتئین وابسته به RNA در مرحله افزایش طول زنجیره را مهار می کند؛ به زیرواحد 50S ریبوزومی متصل می شود که باعث مهار ترانس پپتیداسیون می شود. این دارو روی سنتز نوکلئیک اسید اثری ندارد. در فاگوسیت ها و فیبروبلاست ها غلظت پیدا می کند؛ مطالعات in vivo نشان می دهد این افزایش غلظت در فاگوسیت ها می تواند در توزیع دارو به بافت های دچار التهاب کمک کند.

 

  فارماکوکينتيک

فراهمی زیستی این دارو از راه خوراکی حدود40 درصد است. جذب دارو همراه با غذا در شکل کپسول ( نه قرص ) کاهش می یابد. اوج غلظت سرمی دارو تا 2 ساعت بعد حاصل می شود. این دارو به طور وسیع در بافت ها منتشر می شود. به طوری که غلظت ان در بافت ها بیش از پلاسما خواهد بود.این دارو به مقدار کم در کبد متابولیزه و بقیه به صورت تغییر نیافته عمدتاً از راه صفرا دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف

در صورت وجود نارسایی کبد، این دارو نباید مصرف شود.

 

   هشدارها

در صورت ابتلای بیمار به بیماری کبدی یا کلیوی، تا کی کاردی بطنی و پورفیری با احتیاط فراوان مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

تهوع، استفراغ، اسهال، احساس ناراحتی در شکم، کهیر، بثورات جلدی و سایر واکنش های آلرژیک، کاهش برگشت پذیر قدرت شنوایی ( با مقادیر زیاد ) یرقان انسدادی، عوارض قلبی، واکنش های حساسیت به نور، هپاتیت، سندرم استیونس- جانسون و نفریت از عوارض گزارش شده این دارو هستند.

 

   تداخل دارویی

این دارو نیز مانند اریترومایسین با تعدادی از داروها تداخل دارد.

 

   نکات قابل توصيه

بهتر است این دارو ( به ویژه کپسول آن ) با معده خالی مصرف شود ولی در صورت بروز تحریک گوارشی می توان دارو را با غذا نیز مصرف نمود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان:این دارو به طور معمول به مقدار 500 میلی گرم یک بار در روز برای 3 روز مصرف می شود. در درمان عفونت های تناسلی کلامیدیایی و عفونت های تناسلی کلامیدیایی و عفونت مجاری ادراری غیر گونوکوکی یک گرم به صورت تک دوز مصرف می شود.
کودکان : برای کودکان با سن بیش از 6 ماه 10mg/kg یک بار در روز برای 3 روز یا بر اساس وزن کودک به ترتیب زیر مصرف می شود: برای وزن 15 -20 کیلوگرم – مقدار 200 میلی گرم، برای وزن 35- 26 کیلوگرم – ( مقدار 300 میلی گرم، برای وزن 45 -36 کیلوگرم- مقدار 400 میلی گرم ( این مقدار یک بار در روز برای 3 روز مصرف می گردند).

 

   اشکال دارویی

For Suspension : 100 mg /5ml , ( as dehydrate )
Capsule : 250 mg ( as dehydrate )
Tablet : 250 mg ( as dehydrate )

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میلی لیتر
PFIZER [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر
PFIZER [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
سوسپانسیون زیتروماکس اس دی 2 گرم
PFIZER [ امریکا ]
  بهستان دارو
سوسپانسیون زیمکسیر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
سوسپانسیون زیمکسیر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
کپسول زیمکسیر 250 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
سوسپانسیون آزیروسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
کپسول ازیروسین 250 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص آزیروسین 500 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص ازیروسین 250 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
سوسپانسیون ازیروسین 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
کپسول آزیترومایسین تولیددارو 250 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
سوسپانسیون آزیترومایسین تی.دی 200 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص آزیترومایسین خوارزمی 250 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
کپسول آزیترودور 250 میلی گرم
داروسازی درسا دارو [ ایران ]
   
سوسپانسون آزیترودور 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی درسا دارو [ ایران ]
   
سوسپانسیون آزیترودور 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر
داروسازی درسا دارو [ ایران ]
   
قرص آزیترومایسین روزدارو 250 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص آزیترومایسین روزدارو 500 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
کپسول آزیتروژن 250 میلی گرم
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
   
کپسول آزیترومایسین فارابی 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
کپسول آزیترومایسین فارابی 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
سوسپانسیون آزيترومايسين فارابي 200ميلي گرم/ 5 ميلي ليتر
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
سوسپانسیون آزيترومايسين فارابي 100ميلي گرم/ 5 ميلي ليتر
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص آزيترومايسين فارابي 500 ميلي گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص آزيترومايسين فارابي 250 ميلي گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص آزیترومایسین لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
کپسول آزیترومایسین لقمان 250 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
سوسپانسیون آزیترومایسین لقمان 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
سوسپانسیون زیتروستا 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر
داروسازی ویستا تجارت پارس [ ایران ]
   
ویال زیتروکم 500 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
سوسپانسیون زستروکم 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
سوسپانسیون زیتروکم 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میل لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
سوسپانسیون زیتروکم 200میلی گرم/5میلی لیتر 15 میلی لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
کپسول آزیترومایسین سی دی 250 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص آزیترومایسین کیمیدارو 500 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص ازیترومایسین کیمیدارو 250 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,22.5 ml
PFIZER [ ITALY ]
  بهستان دارو
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,15 ml
PFIZER [ ITALY ]
  بهستان دارو
ZITHROMAX SD Powder For Oral Susp. 2 g
PFIZER [ USA ]
  بهستان دارو
ZIMEXIR 200MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
ZIMEXIR 100MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
ZIMEXIR 250MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
AZIROCIN 200MG/5ML SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
AZIROCIN 250MG CAP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
AZIROCIN 500MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
AZIROCIN 250MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
AZIROCIN 100MG/5ML SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN TLIDDAROU 250MG CAP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN T.D 200MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN KHARAZMI 250MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
AZITHRODOR 250MG CAP
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]
   
AZITHRODOR 100MG/5ML SUSP
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]
   
AZITHRODOR 200MG/5ML 15ML SUSP
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN ROUZDAROU 250MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN ROUZDAROU 500MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
AZITHROGEN 250MG CAP
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN FARABI 250MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN FARABI 500MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
Azithromycin FARABI 200 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
Azithromycin FARABI 100 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
Azithromycin FARABI 500 mg ORAL TABLET
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
Azithromycin FARABI 250 mg ORAL TABLET
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN LOGHMAN 500MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN LOGHMAN 250MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN LOGHMAN 200MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
ZITHROSTA 200MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی ویستا تجارت پارس [ IRAN ]
   
ZITHROCHEM 500MG VIAL
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
ZITHROCHEM 200MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
ZITHROCHEM 200MG/5ML 22.5ML SUSP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
ZITHROCHEM 200MG/5ML 15ML SUSP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN CD 250MG CAP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN CHEMIDAROU 500MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
AZITHROMYCIN CHIMIDAROU 250MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]