هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Cefixime
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی فارابی داروسازی ویستا تجارت پارس
داروسازی پارس دارو داروسازی دانا داروسازی لقمان داروسازی کوثر
داروسازی تهران شیمی داروسازی ژنیان فارمد داروسازی مهبان دارو  
   

 

   موارد مصرف

سفیکسیم در درمان عفونت های حاد ناشی از باکتری های حساس به این دارو مصرف می شود که شامل سوزاک، عفونت گوش میانی، فارنژیت، عفونت های بخش تحتانی دستگاه تنفس و عفونت های مجاری ادراری می شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

فقط 50 -40 در صد یک دوز خوراکی سفیکسیم به آهستگی جذب می شود. جذب این دارو در حضور غذا کاهش می یابد. اوج غلظت سرمی دارو 6-2 ساعت پس از مصرف خوراکی آن حاصل می شود. نیمه عمر پلاسمایی دارو 4-3 ساعت است که در عیب کار کلیه افزایش می یابد. متابولیسم این دارو مشخص نشده است . حدود 20 در صد از دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه ها و 60 در صد دارو از راه های غیر کلیوی دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها ، سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین یا ابتلای به پورفیری این دارو نباید مصرف شود .

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي
 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : این دارو از راه خوراکی به مقدار 400-200 میلی گرم در روز به واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود .
کودکان : در کودکان با وز ن کمتر از 50 کیلو گرم 8 mg/ kg در روز از سوسپانسیون خوراکی به صورت واحد یا در دو مقدار منقسم مصرف می شود .

 

   اشکال دارویی

Coated F.C. Tablet:200mg
Coated F.C. Tablet: 400mg
Coated F.C. Tablet:250mg
For Oral Suspension: 100 mg /ml
For Pediatric Oral Suspension :50 mg/ Sachet

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص لوپراکس 400 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص لوپراکس 200 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
سوسپانسیون لوپراکس 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
سوسپانسیون لوپراکس 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
سوسپانسیون سفکسیم پارس دارو 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
سوسپانسیون سفیکسیم پارس دارو 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
قرص سفکسیم پارس دارو 400 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
قرص سفکسیم تهران شیمی 400 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص سفیکسیم تهران شیمی 200 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
سوسپانسیون سفیکسان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
کپسول سفیکسان 200 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
سوسپانسیون سفیکسان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
قرص سفیکسان 400 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
کپسول سفیکسان 400 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
قرص سفیکسان 200 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
کپسول زاکسیم 400 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
قرص زاکسیم 400 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
سوسپانسیون زاکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
داروسازی دانا [ ایران ]
   
قرص زاکسیم 200 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
کپسول زاکسیم 200 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
سوسپانسیون زاکسیم 100میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر
داروسازی دانا [ ایران ]
   
سوسپانسیون سفیکسیژن 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
   
قرص سفیکسی ژن 400 میلی گرم
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
   
قرص سفکسیم فارابی 400 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
کپسول سفکسیم فارابی 400 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص سفیکسیم فارابی 200 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
سوسپانسیون سفکسیم فارابی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
سوسپانسیون فارکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
کپسول سفیکسیم فارابی 200 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
سوسپانسیون سفیکسیم لقمان 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
سوسپانسیون سفکسیم لقمان 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
قرص سفیکسیم لقمان 200 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
قرص سفکسیم لقمان 400 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
قرص سفکسیم مهبان دارو 400 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
   
کپسول سفکسیم ویستاپارس 400 میلی گرم
داروسازی ویستا تجارت پارس [ ایران ]
   
قرص سفیکسیم کوثر 200 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]
   
قرص سفکسیم کوثر 400 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LOPRAX 400MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
LOPRAX 200MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
LOPRAX 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
LOPRAX 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
CEFIXIME PARSDAROU 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
CEFIXIME PARSDAROU 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
CEFIXIME PARSDAROU 400MG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 400MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 100MG/5ML 50ML SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 200MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
CEFIXIME TEHRAN CHEMIE 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
CEFIXAN 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CEFIXAN 200MG CAP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CEFIXAN 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CEFIXAN 400MG TAB
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CEFIXAN 400MG CAP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CEFIXAN 200MG TAB
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
ZAXIME 400MG CAP
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
ZAXIME 400MG TAB
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
ZAXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
ZAXIME 200MG TAB
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
ZAXIME 200MG CAP
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
ZAXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
CEFIXIGEN® 100MG/5ML 100ML SUSP
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]
   
CEFIXIGEN® 400MG TAB
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]
   
CEFIXIME FARABI 400MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
CEFIXIME FARABI 400MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
CEFIXIME FARABI 200MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
CEFIXIME FARABI 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
FAREXIM 100MG/5ML 50ML FOR SUSPENSION
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
CEFIXIME FARABI 200MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
CEFIXIME LOGHMAN 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
CEFIXIME LOGHMAN 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
CEFIXIME LOGHMAN 200MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
CEFIXIME LOGHMAN 400MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
CEFIXIME MAHBAN DAROU 400MG TAB
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]
   
CEFIXIME VISTAPARS 400MG CAP
داروسازی ویستا تجارت پارس [ IRAN ]
   
CEFIXIME COSAR 200MG TAB
داروسازی کوثر [ IRAN ]
   
CEFIXIME COSAR 400MG TAB
داروسازی کوثر [ IRAN ]