هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Cefalotin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف
این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو مصرف می شود. 

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک
غلظت سرمی دارو 5/0 ساعت بعد از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد . نیمه عمر دارو 1- 5/0 ساعت است که در صورت عیب کار ممکن است تا 18 ساعت نیز افزایش یابد.70- 60 در صد از طریق کلیه و از راه ترشح توبولی دفع می شود. 

 

   موارد منع مصرف
در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سفالوسپورین ها، یا پنی سیلین ها و مشتقات آنها، پنی سیلامین یا بیماری پورفیری، نباید مصرف شود. 

 

   هشدارها
1- در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- این دارو ممکن است موجب ایجاد پاسخ مثبت کاذب در آزمون کومبس و قند ادرار شود.
3- کاهش مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه ضروری است .
4- این دارو ممکن است سبب بروز کولیت پسودوممبران شود. 

 

   عوارض جانبي
 

واکنش های آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل شوک آنافیلاکتیک، تهوع، استفراغ و اسهال و علایم مربوط به کولیت پسودوممبران با مصرف این دارو گزارش شده است.

 

 

   تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینوگلیکوزیدها یا وانکومایسین احتمال بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد . مصرف همزمان دیورتیک های گروه لوپ با سفالوتین خطر بروز مسمومیت کلیوی ناشی از سفالوتین را افزایش می دهد. اثر ضد انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد. 

 

   نکات قابل توصيه
1- مخلوط کردن سفالوتین با سایر داروها ( به ویژه آمینوگلیکوزیدها ) در یک محلول توصیه نمی شود.
2- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن دارو را باید مصرف کرد. ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود و مقدار مصرف بعدی نیز دو برابر نگردد.
3- در صورت بروز اسهال شدید، قبل از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال، باید با پزشک مشورت شود.
4- سفالوتین از راه تزریق آهسته وریدی ( طی 5- 3 دقیقه ) مصرف می شود، تزریق عضلانی این دارو دردناک است . 

 

   مقدار مصرف
این دارو به مقدار 1- 5/0 گرم هر 4- 6 ساعت مصرف می شود که در عفونت های شدید این مقدار این تا 12 گرم در روز افزایش می یابد. 

 

   اشکال دارویی
For Injection : 1g (as sodium )