هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Cloxacillin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی جابربن حیان داروسازی دانا داروسازی فارابی داروسازی کوثر
   

 

   موارد مصرف

کلوگزیاسیلین در درمان عفونت های ناشی از گونه های استافیلوکوک که پنی سیلیناز تولید می کنند، مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

50 در صد دارو از راه خوراکی جذب می شودکه در حضور غذا این نیز کاهش می یابد. غلظت سرمی آن پس از 2-1 ساعت به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو 1-5/0 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه 5/2 ساعت افزایش می یابد. 60-30 در صد دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.

 

   هشدارها

در صورت وجود سابقه بیماری گوارشی به ویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک و عیب کار کلیه این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

واکنش های حساسیتی شامل: کهیر، تب، درد مفاصل، شوک آناتافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

 

   نکات قابل توصيه

1- در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
2- کلوگزاسیلین خوراکی را باید با معده خالی، ترجیحاً یک ساعت قبل از غذا مصرف کرد.

 

   مقدار مصرف

خوراکی :
بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو از راه خوراکی 500-250 میلی گرم هر 6 ساعت و حداقل 30 دقیقه قبل از غذا می باشد.
کودکان : برای کودکان با سن تا 2 سال معادل یک چهارم و برای کودکان با سن 10-2 سال معادل نصف مقدار مصرف بزرگسالان خواهد بود.
تزریقی :
بزرگسالان : در تزریق وریدی 500-250 میلی گرم هر 6 ساعت مصرف می شود. در درمان عفونت های شدید، این مقادیر را می توان تا دو برابر افزایش داد.
کودکان : برای کودکان با سن تا 2 سال معادل یک چهارم و برای کودکان با سن 10-2 سال معادل نصف مقدار مصرف بزرگسالان خواهد بود.

 

   اشکال دارویی

Capsule or Tablet : 250mg
Capsule or Tablet : 500mg ( as sodium )
For Injection : 250 mg
For Injection : 500mg
For Injection : 1 g ( as sodium )

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال کلوگزاسیل 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال کلوگزاسیل 250 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال کلوگزاسیلین دانا 250 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال کلوگزاسیلین دانا 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
کپسول کلوگزاسیلین فارابی 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
کپسول کلوگزاسیلین فارابی 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
کپسول کوثر-کلوگزاسیلین 250 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]
   
کپسول کوثر-کلوگزاسیلین 500 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CLOXACILL 500MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CLOXACILL 250MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CLOXACILLIN DANA 250MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
CLOXACILLIN DANA 500MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
CLOXACILLIN FARABI 500MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
CLOXACILLIN FARABI 250MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
COSAR-CLOXACILLIN 250MG CAP
داروسازی کوثر [ IRAN ]
   
COSAR-CLOXACILLIN 500MG CAP
داروسازی کوثر [ IRAN ]