هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Levofloxacin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
LAGAP NORMON SANTEN OY داروسازی لقمان
MYLAN RAFARM داروسازی عبیدی  
   

 

   موارد مصرف

آنتی بیوتیک وسیع الطیف (کربوکسی کینولون فلوئورینه).
الف- سینوزیت ماگزیلاری حاد ایجاد شده توسط گونه های فعال استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا:

ب- برونشیت مزمن باکتریال ایجاد شده توسط استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس

آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسیلاپنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، لژیونلا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه.

ج- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه خفیف تا متوسط ناشی از استافیلوکوک اورئوس یا استرپتوکوک پیوژن

د- پروستاتیت باکتریال مزمن ناشی از اشرشیاکلی، انتروکوکوس فاسیالیس و یااستافیلوکوکوس اپیدرمیس

ه- عفونت دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط ناشی از انتروکوکوس فاسیالیس، اشرشیاکلی، کلبسیلاپنومونیه، پروتئوس میرابیلیس، پسدوموناس آئروژینوزا

و- پیلونفریت حاد خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی

ح- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست عارضه دار ناشی از استافیلوکوک اورئوس حساس به متی سیلین، استرپتوکوک پیوژن یا پروتئوس میرابیلیس

ط- پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از گونه های استرپتوکوک حساس به پنی سیلین، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، مایکوپلاسما پنومونیه

ی- آنتراکس

ک- اسهال مسافرتی

ل-پیشگیری از اسهال مسافرتی

 

   مکانیسم اثر

دارو سبب مهار DNA gyrase باکتری های حساس می شود.

 

  فارماکوکينتيک

میزان پلاسمایی دارو پس از مصرف به فرم خوراکی قابل مقایسه با فرم تزریق وریدی است و بنابراین هر دو روش استفاده قابل جایگیزینی با یکدیگر است. نیمه عمر دفعی دارو 6-8 ساعت می باشد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

سرگیجه، انسفالوپاتی، بی خوابی، درد، پارستزی، تشنج، وازودیلاسیون، درد قفسه سینه، تپش قلب، فارنژیت،فوتوفوبی، کاهش بینایی موقت، تهوع، استفراغ، اسهال، کولیت سودوممبرانوس، نفخ، واژینیت، آنمی همولیتیک، کاهش تعداد لنفوسیت، هایپوگلیسمی، پارگی تاندون، اریتما مولتی فرم، سندروم استیونس جانسون، آنافیلاکسی، واکنش های ازدیاد حساسیت.

 

   تداخل دارویی

الف- مصرف همزمان آنتا اسید ها با لو فلوکساسین ممکن است سبب کاهش جذب این دارو شوند.
ب- نمک های آهن، ترکیبات محتوی زینک و سوکرالفیت ممکن است با جذب روده ای لوفلوکساسین تداخل ایجاد کنند.
ج-مصرف همزمان این دارو با NSAIDs ممکن است سبب افزایش تحریکات CNS شود.
د- مصرف همزمان این دارو با تئوفیلین ممکن است سبب کاهش کلیرنس تئوفیلین شود.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

الف- سینوزیت ماگزیلاری حاد ایجاد شده توسط گونه های فعال استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا:
بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 10-14 روز

ب- برونشیت مزمن باکتریال ایجاد شده توسط استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسیلاپنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، لژیونلا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه.
بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-14 روز

ج- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه خفیف تا متوسط ناشی از استافیلوکوک اورئوس یا استرپتوکوک پیوژن
بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-10 روز

د-پروستاتیت باکتریال مزمن ناشی از اشرشیاکلی، انتروکوکوس فاسیالیس و یااستافیلوکوکوس اپیدرمیس
بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 28 روز

ه- عفونت دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط ناشی از انتروکوکوس فاسیالیس، اشرشیاکلی، کلبسیلاپنومونیه، پروتئوس میرابیلیس، پسدوموناس آئروژینوزا
بالغین: 250mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-10 روز

و- پیلونفریت حاد خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی
بالغین: 250mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-10 روز
ز- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست عارضه دار ناشی از استافیلوکوک اورئوس حساس به متی سیلین، استرپتوکوک پیوژن یا پروتئوس میرابیلیس
بالغین: 750mg از راه خوراکی یا وریدی(درخلال 90 دقیقه) هر 24 ساعت برای 7-14 روز

ح-پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از گونه های استرپتوکوک حساس به پنی سیلین، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، مایکوپلاسما پنومونیه
750mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 5 روز

ط- آنتراکس:
بالغین: 500mg از راه خوراکی روزانه برای 60روز

ک- اسهال مسافرتی
بالغین: 500mg از راه خوراکی روزانه تا 3 روز

ل-پیشگیری از اسهال مسافرتی
بالغین: 500mg از راه خوراکی روزانه در طول پریود احتمال خطر تا 3 هفته

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال لوکس 5میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
LAGAP [ سوئیس ]
  تیما پخش آریا
ویال لووفلوکساسین میلان 5 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
انفوزیون لووفلوکساسین نورمون 5میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
NORMON [ ایتالیا ]
  تچرا دارو
قطره چشمی لوفلوکسید 5 میلی گرم/میلی لیتر
RAFARM [ یونان ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
قطره چشمی افتاکوئیکس 5میلی گرم/میلی لیتر 0.5میلی لیتر
SANTEN OY [ فنلاند ]
  اکبریه
قطره چشمی افتاکوئیکس 5میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
SANTEN OY [ فنلاند ]
  اکبریه
قرص تاوانکس 500 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص تاوانکس 750 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص لووفلوکساسین لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LEVEX Injection 5mg/ml,100ml
LAGAP [ SWITZERLAD ]
  تیما پخش آریا
LEVOFLOXACIN N MYLAN Injection 5mg/ml,100ml
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
Levofloxacin NORMON 5MG/ML 100ml INF
NORMON [ ITALY ]
  تچرا دارو
Levofeloxide 5 mg/ml Eye Drop
RAFARM [ GREECE ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
OFTAQUIX Eye Drop 5 mg/ml, 0.5 ml
SANTEN OY [ FINLAND ]
  اکبریه
OFTAQUIX Eye Drop 5 mg/ml, 5 ml
SANTEN OY [ FINLAND ]
  اکبریه
TAVANEX 500MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
TAVANEX 750MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
LEVOFLOXACIN LOGHMAN 500MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]