هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Meropenem
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ASTRAZENECA داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی لقمان
داروسازی آفا شیمی داروسازی بهستان تولید داروسازی دانا  
   

 

   موارد مصرف

آنتی بیوتیک (مشتق کارباپنم).
آپاندیسیت یا پریتونیت عارضه دار ناشی از گونه های اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا، باکتروئید فراژیلیس، باکتروئید تتیوتامیکرون، پپتواسترپتوکوکوس، و نیز مننژیت باکتریال ناشی از استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آنفلوآنزا، نایسریا مننژیتیس

 

   مکانیسم اثر

دارو سبب مهار سنتز دیواره سلولی باکتری می شود. دارو سریعا به داخل دیواره سلولی بیشتر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نفوذ می کند.

 

  فارماکوکينتيک

دارو در بیشتر بافت های بدن و CSF توزیع می شود. دارو تنها به میزان 2% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر در بالغین و کودکان بیش از 2سال 1 ساعت و در کودکان 3 ماه تا 2سال 1.5 ساعت می باشد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

سردرد، یبوست، تهوع، استفراغ، التهاب سایت تزریق، راش، واکنش های ازدیاد حساسیت، شوک سپسیس

 

   تداخل دارویی

پروبنسید ممکن است با این دارو برای ترشح فعال توبولار رقابت کرده و سبب مهار ترشح کلیوی مروپنم شود.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

غلظت ها نباید متجاوز از 50mg/ml باشد.
بالغین:1g از راه وریدی هر 8 ساعت (در عرض 15-30 دقیقه برای انفوزیون وریدی و 3-5 دقیقه برای تزریق بلوث وریدی)

کودکان 3ماهه و یا بزرگتر و یا کودکان با وزن بالای 50kg : 1g هر 8 ساعت برای عفونت های شکمی و 2g هر 8ساعت برای مننژیت(در عرض 15-30 دقیقه برای انفوزیون وریدی و 3-5 دقیقه برای تزریق بلوث وریدی)

کودکان 3ماهه و یا بزرگتر و یا کودکان با وزن 50kg یا کمتر:20mg/kg هر 8 ساعت برای عفونت شکمی ویا 40mg/kg هر 8 ساعت برای مننژیت باکتریال(در عرض 15-30 دقیقه برای انفوزیون وریدی و 3-5 دقیقه برای تزریق بلوث وریدی)

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق مرونم 1 گرم
ASTRAZENECA [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
پودر قابل تزریق مرونم 500 میلی گرم
ASTRAZENECA [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
ویال آفاپنم 500 میلی گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]
   
ویال افاپنم 1 گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]
   
ویال مروپنم-اکسیر 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
ویال مروپنم-اکسیر 1 گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
ویال مروبکس 1000 میلی گرم
داروسازی بهستان تولید [ ایران ]
   
ویال مروبکس 500 میلی گرم
داروسازی بهستان تولید [ ایران ]
   
ویال مروپن 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال مروپن 1 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال مروکسان 1 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال مروکسان 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال مروپنم لقمان 1 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
ویال مروپنم لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MERONEM Injection,Powder 1 g
ASTRAZENECA [ UK ]
  کوبل دارو
MERONEM Injection,Powder 500 mg
ASTRAZENECA [ UK ]
  کوبل دارو
AFAPENEM 500MG VIAL
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]
   
AFAPENEM1G VIAL
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]
   
MEROPENEM-EXIR 500MG VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
MEROPENEM-EXIR 1G VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
MEROBEX 1000MG VIAL
داروسازی بهستان تولید [ IRAN ]
   
MEROBEX 500MG VIAL
داروسازی بهستان تولید [ IRAN ]
   
MEROPEN 500MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
MEROPEN 1G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
MEROXAN 1G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
MEROXAN 500MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
MEROPENEM LOGHMAN 1G VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
MEROPENEM LOGHMAN 500MG VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]