هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Nitrofurazone
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی ایران ناژو داروسازی بهوزان    
   

 

   موارد مصرف

نيتروفورازون به صورت موضعي در سوختگي‌هاي درجه دوم سوم، زخم‌ها و عفونت‌هاي پوستي و براي آماده ساختن موضع براي پيوند پوست مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

اين دارو يك مشتق نيتروفوران با طيف اثر ضدميكروبي گسترده است، كه چندين آنزيم باكتريايي دخيل در تجزيه هوازي و غيرهوازي گلوكز و پيروات از قبيل پيروات دهيدروژناز، سيترات سنتتاز، مالئات دهيدروژناز گلوتاتيون ردوكتاز و پيروات دكربوكسيلاز را مهار مي‌كند. اما اثر ناچيزي بر پسودوموناس آئروژينوزا دارد.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- مصرف نيتروفورازون ممكن است موجب بروز عفونت ثانويه ناشي از ميكروارگانيسم‌هاي غير حساس، به ويژه پسودوموناس آئروژينوزا و قارچ‌ها شود. در صورت بروز عفونت ثانويه مصرف اين دارو بايد قطع شود و درمان مناسب ديگري جايگزين گردد.
2- اين دارو در بيماران مبتلا به كمبود G6PD بايد با احتياط مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

حساس شدن پوست و بروز واكنش‌هاي آلرژيك به ويژه رماتيت تماسي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

در صورت تحريك موضعي ناشي از مصرف دارو يا بدتر شدن عفونت بايد به پزشك مراجعه شود.

 

   مقدار مصرف

مقدار كافي از كرم روي موضع ماليده مي‌شود.

 

   اشکال دارویی

Topical Cream: 0.2%

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کرم نیتروفورازون-ناژو 0.2% 30 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
کرم نیتروفورازون-بهوزان 0.2% 30 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NITROFURAZONE-NAJO 0.2% 30G CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
NITROFURAZONE-BEHVAZAN 0.2% 30G CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]