هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Triple Sulfa
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی ایران ناژو داروسازی بهوزان داروسازی تهران شیمی داروسازی عماد درمان پارس
داروسازی بهسا داروسازی پارس دارو داروسازی سینا دارو داروسازی کیش مدیفارم
   

 

   موارد مصرف

تريپل سولفا به عنوان ضد عفوني كننده در دستگاه تناسلي زنان مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

سولفانوميدها داروهاي ضدعفوني كننده باكتريواستاتيك با طيف اثر گسترده هستند كه به طور رقابتي آنزيم دي هيدروپتروات سنتتاز باكتريائي را مهار مي كنند. اين عمل باعث مهار ساخت اسيد فوليك مي شود.

 

  فارماکوکينتيک

سولوفوناميدهاي موجود در فرآورده از طريق مخاط دستگاه واژينال جذب مي شوند.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

در صورت وجود كمبود G6PD، عيب كار كبد، عيب كار كليه وپورفيري اين دارو بايد با احتياط مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

واكنش هاي حساسيتي به دارو(خارش، قرمزي پوست، التهاب يا تحريكي كه قبل از درمان وجود نداشته است) با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1. دوره درمان بايد كامل شود، حتي اگر ادامه درمان با زمان قاعدگي همراه باشد.
2. رعايت نكات بهداشتي مانند استفاده از لباس زير تازه شسته شده، استفاده از لباس زير نخي به جاي پلاستيكي و استفاده مرتب از حمام و دوش هاي واژينال بهداشتي براي درمان كامل ضروري است.

 

   مقدار مصرف

مقدار يك اپليكاتور( تقريباً 5-4 ) از كرم واژينال دو بار در روز استعمال مي شود. مقدار مصرف را مي توان به نصف تا يك چهارم اپليكاتور دو بار در روز كاهش داد. در مورد قرص واژينال يك قرص دو بار در روز به هنگام خواب و بيدار شدن به مدت 10 روز مصرف مي شود كه مقدار مصرف را در صورت نياز مي توان تكرار كرد.

 

   اشکال دارویی

Vaginal Tablet: sulfathiazole 172.5 mg + Sulfacetamide 143.75 mg + Sulfabenzamide 184 mg
Vaginal Cream: Sulfathiazole 3.4% + Sulfacetamide 2.86% + Sulfabenzamide 3.7%

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کرم واژینال تریپل سولفا-ناژو 78 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
کرم واژینال تریپل سولفا-بهسا
داروسازی بهسا [ ایران ]
   
کرم واژینال تریپل سولفا-بهوزان 78 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
   
قرص واژینال تریپل سولفا پارس دارو
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
کرم واژینال تریپل سولفا پارس دارو 78 گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
کرم واژینال تریپل سولفا تهران شیمی 78 گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
کرم واژینال تری سولفا 78 گرم
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
کرم واژینال تریپل سولفا-عماد 78 گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
   
کرم واژینال تریپل سولفا-مدیفارم 78 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
TRIPLE SULFA-NAJO 78G VAG CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
TRIPLE SULFA-BEHSA VAG CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]
   
TRIPLE SULFA-BEHVAZAN 78G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
   
TRIPLE SULFA PARSDAROU VAG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
TRIPLE SULFA PARSDAROU 78G VAG CREAM
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
TRIPLE SULFA TEHRANCHIMI 78G VAG CREAM
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
TREE SULFA 78G VAG CREAM
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
TRIPLE SULFA-EMAD 78G VAG CREAM
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
   
TRIPLE SULFA-MEDIPHARM 78G VAG CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]