هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Citalopram
گروه دارویی: Antidepressants
داروهای ضد افسردگی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
HEXAL داروسازی اکسیر داروسازی تولید دارو داروسازی فارماشیمی
دارو پخش – کارخانه داروسازی ایران دارو داروسازی خوارزمی داروسازی مهبان دارو
داروسازی آریا داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی راموفارمین داروسازی مهر دارو
داروسازی اسوه داروسازی پور سینا داروسازی سبحان دارو داروسازی کیمیدارو
داروسازی امین داروسازی تهران دارو داروسازی عبیدی  
   

 

   موارد مصرف

سیتالوپرام بصورت هیدروکلرید یا هیدروبرومید از طریق دهان تجویز می شود که معمولاً به صورت تک دوز روزانه است. در درمان افسردگی، دوز اولیه معادل 20 میلی گرم روزانه خوراکی است. بعد از حداقل یک هفته، میزان دوز ممکن است به 40 میلی گرم روزانه افزایش یابد، دوز 60 میلی گرم ممکن است در برخی بیماران لازم باشد. سیتالوپرام هیدروکلرایدبا همین دوز از طریق انفوزیون داخل وریدی، در مواردیکه تجویز خوراکی مقدور نیست، داده می شود. در درمان اختلال پانیک با یا بدون آگوروفوبیا (گذرهراسی)، دوز اولیه 10 میلی گرم خوراکی روزانه بوده که پس از یک هفته به 20 میلی گرم روزانه می رسد. میزان دوز در صورت نیاز ممکن است به حداکثر 60 میلی گرم در روز افزایش یابد.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

سیتالوپرام براحتی از طریق دستگاه گوارشی جذب شده و حداکثر غلظت پلاسمایی آن پس از 4-2 ساعت از مصرف خوراکی دارو حاصل می شود. بطور وسیعی در بدن پخش می شود و میزان باند پروتئینی آن پایین است. از طریق دمتیلاسیون، دآمیناسیون و اکسیداسیون به متابولیتهای فعال و غیر فعال متابولیزه می شود. استیل سیتالوپرام یکی از متابولیتهای فعالی است که از دمتیلاسیون سیتالوپرام حاصل می شود از طریق ایزوآنزیم های سیتوکروم,CYP2C19, P-450, CYP3A4 حاصل می شود. نیمه عمر دفعی آن حدود 33 ساعت است. عمدتاً (85%) از طریق کبد و مابقی از طریق کلیه دفع می شود. حدود 12% دوز روزانه در ادرار به صورت داروی تغییر نیافته دفع می شود. با غلظت بسیار پایین در شیر مادر وجود دارد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

احتیاطات: در بیماران مسن دوز دارو بایستی در پایین ترین دامنه درمانی که حداکثر 40 میلی گرم در روز است نگاه داشته شود. این دارو بایستی به تدریج قطع شود تا خطر علائم ترک کاهش یابد.
در بیماران دچار اختلالات کبدی بایستی دوز دارو در پایین ترین حد دامنه درمانی قرار گیرد. مثلاً در افسردگی دوز معمول بایستی در حد 20 میلی گرم روزانه نگاه داشته شود.
اگرچه اطلاعات کافی در مورد میزان مجاز دوز تجویزی در بیماران دچار اختلال شدید کلیوی وجود ندارد ولی در بیماران با اختلال کلیوی خفیف تا متوسط نیازی به تنظیم دوز نیست.

 

   عوارض جانبي

همانند سایر SSRIS هاست اگر چه افزایش اشتها و وزن نیز با سیتالوپرام گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

همانند فلوکستین .

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف
 

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص سیتالوپرام هگزال 40 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص سیتالوپرام هگزال 20 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص سیتالوپرام دی پی 20 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص خط دار سیتالوپرام دی پی 40 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام-آریا 40 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام-آریا 20 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص اسالوپرام 20 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص اوسالوپرام 40 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام امین 40 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام امین 20 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص اکسی پرام 40 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص اکسیپرام 20 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام ایران دارو 20 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام ایران دارو 40 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
قرص بایوکسال 40 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص بایوکسال 20 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام پورسینا 40 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام پورسینا 20 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص سیتالوتد 20 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص سیتالوتد 40 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص تیدیپرام 20 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام-خوارزمی 20 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
قرص سیتالورامین 20 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص سیتالورامین 40 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام سبحان دارو 40 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام سبحان دارو 20 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص خط دار سیتاکس 40 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص خط دار سیتالکس 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام فارما 40 میلی گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام فارما 20 میلی گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام مهبان 20 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام مهبان 40 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
   
قرص ام دی-سیتالوپرام 20 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام کیمیدارو 20 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قطره خوراکی سیتالوپرام کیمیدارو 40 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص سیتالوپرام-سی دی 40 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CITALOPRAM HEXAL Tablet 40 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
CITALOPRAM HEXAL Tablet 20 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
CITALOPRAM DP 20MG FC TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
CITALOPRAM DP 40MG FC TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
CITALOPRAM-ARYA 40MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
CITALOPRAM-ARYA 20MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
OSALOPRAM 20MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
OSALOPRAM 40MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
CITALOPRAM AMIN 40MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
CITALOPRAM AMIN 20MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
EXIPRAM 40MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
EXIPRAM 20MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
CITALOPRAM IRANDAROU 20MG TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
CITALOPRAM IRANDAROU 40MG TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
BIOXAL 40MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
BIOXAL 20MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
CITALOPRAM PURSINA 40MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
CITALOPRAM PURSINA 20MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
CITALOTED 20MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
CITALOTED 40MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
TIDIPRAM 20 MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
CITALOPRAM-KHARAZMI 20MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
CITALORAMIN 20 MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
CITALORAMIN 40 MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
CITALOPRAM SOBHANDAROU 40MG FC TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
CITALOPRAM SOBHAN DAROU 20MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
CITALEX 40MG FC TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
CITALEX 20MG FC TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
CITALOPRAM PHARMA 40MG TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
   
CITALOPRAM PHARMA 20MG TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
   
CITALOPRAM MAHBAN 20MG TAB
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]
   
CITALOPRAM MAHBAN 40MG TAB
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]
   
MD-CITALOPRAM 20MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
   
CITALOPRAM CHEMIE DAROU 20MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
CITALOPRAM CHIMIDAROU 40MG/ML ORAL DROP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
CITALOPRAM-CD 40MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]