هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Duloxetine
گروه دارویی: Antidepressants
داروهای ضد افسردگی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ELI LILLY داروسازی ایران دارو داروسازی خوارزمی داروسازی عبیدی
دارو پخش – کارخانه داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی راموفارمین داروسازی لقمان
داروسازی امین داروسازی تولید دارو داروسازی سبحان دارو داروسازی کیش مدیفارم
   

 

   موارد مصرف

داروی دولوکستین از دسته داروهای ضد افسردگی است که در موارد ذیل کاربرد دارد:
– افسردگی های حاد و مقاوم به سایر داروها
-درمان اضطراب عمومی(GAD)
-کنترل دردهای سطحی عصبی دیابتیک(DPNP)
-کنترل فیبرومیالژیا(FM)
-کنترل دردهای مزمن عضلات اسکلتی(کمر درد مزمن – استئوآرتریت)

 

   مکانیسم اثر

مهار کننده قوی بازجذب سرتونین – نوراپی نفرین است و مهار کننده ضعیف باز جذب دوپامین است

 

  فارماکوکينتيک

بخوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. حداکثر غلظت پلاسمایی 6 ساعت پس از مصرف خوراکی با معده خالی و 10 ساعت با معده پر
غذا در معده جذب دارو را کم می کند.
پروتئین باندینگ بیش از 90 درصد است
متابولیسم عمدتا کبدی توسط آنزیم های: CYP1A2 و CYP2D6
نیمه عمر پلاسمایی 12 ساعت
دفع دارو تقریبا 70 درصد از راه ادرار و 20 درصد مدفوع

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

مصرف در بارداری گروه C
مصرف در شیردهی بعلت ورود دارو در شیر ممنوع است.
مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده منوآمینواکسیدان (MAOI) و یا با فاصله کمتر از 2 هفته با این داروها ممنوع است.
مصرف دولوکستین در بیماران کنترل نشده گلوکوم با زاویه بسته ممنوع است.(narrow-anggle glucoma)
َِّFDA مصرف این دارو را در اطفال مجاز نمی داند.
FDA مصرف این دارو را در بیماران دوقطبی مجاز نمی داند.

 

   عوارض جانبي

سردرد، حالت بین خواب و بیداری(somnolence) ، خستگی مفرط
تهوع، خشکی دهان
تپش قلب
ّبی خوابی، بی قراری، اضطراب، خواب پریشان

 

   تداخل دارویی

از آن جایی که متابولیسم این دارو عمدتا کبدی است با سایر داروهایی که متابولیسم کبدی دارند تداخل دارد.
با داروهای مهارکننده منوآمینواکسیدانت تداخل دارد.
اثر این داروها را افزایش می دهد: آسپرین – متوکلوپرامید – آگونیست های آلفا و بتا – تاموکسی فن – ضد افسردگی های 3 حلقه ای
دولوکستین اثر این داروها را کاهش می دهد: آگونیست های آلفا 2 – کدئین –
اثر دولوکستین با این داروها کاهش میابد: محرک های آنزیم CYP1A2 ، سیپروترون استات ، پگ اینترفرون آلفا 2 بی

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف
 

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول سیمبالتا 30 میلی گرم
ELI LILLY [ ترکیه ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
کپسول سیمبالتا 60 میلی گرم
ELI LILLY [ ترکیه ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
کپسول دولوکستین داروپخش 30 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین امین 20 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین امین 30 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین امین 60 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
کپسول سیموکستین 30 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
کپسول سیموکستین 60 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
کپسول سیموکستین 20 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
کپسول دولکسی کپ 20 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
کپسول دولکسی کپ 30 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
کپسول دولکسی کپ 60 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
کپسول دپرسول 60 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
کپسول دپرسول 20 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
کپسول دپرسول 30 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین خوارزمی 30 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین خوارزمی 60 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین راموفارمین 60 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین راموفارمین 30 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین-سبحان 30 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین-سبحان 60 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
کپسول لوکستا 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
کپسول لوکستا 60 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
کپسول لوکستا 30 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین لقمان 30 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین لقمان 20 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
کپسول دولوکستین لقمان 60 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
کپسول سیمبالتین 60 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
کپسول سیمبالتین 30 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
کپسول سیمبالتین 20 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Cymbalta 30 mg Capsule
ELI LILLY [ TURKEY ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
Cymbalta 60 mg Capsule
ELI LILLY [ TURKEY ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
DULOXETINE DAROUPAKHSH 30MG CAP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
DULOXETINE AMIN 20MG CAP
داروسازی امین [ IRAN ]
   
DULOXETINE AMIN 30MG CAP
داروسازی امین [ IRAN ]
   
DULOXETINE AMIN 60MG CAP
داروسازی امین [ IRAN ]
   
SYMOXETIN 30MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
SYMOXETIN 60MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
SYMOXETIN 20MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
DULOXICAP 20MG CAP
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
DULOXICAP 30MG CAP
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
DULOXICAP 60MG CAP
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
DEPRESOL 60MG CAP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
DEPRESOL 20MG CAP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
DEPRESOL 30MG CAP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
DULOXETINE KHARAZMI 30MG CAP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
DULOXETINE KHARAZMI 60MG CAP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
DULOXETINE RAMOPHARMIN 60MG CAP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
DULOXETINE RAMOPHARMIN 30MG CAP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
DULOXETINE-SOBHAN 30MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
DULOXETINE-SOBHAN 60MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
LOXETA 20MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
LOXETA 60MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
LOXETA 30MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
DULOXETINE LOGHMAN 30MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
DULOXETINE LOGHMAN 20MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
DULOXETINE LOGHMAN 60MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
CYMBALTIN 60MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
CYMBALTIN 30MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
CYMBALTIN 20MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]