هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Sertraline
گروه دارویی: Antidepressants
داروهای ضد افسردگی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
HEXAL داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی رازک داروسازی سها
KRKA داروسازی پور سینا داروسازی روز دارو داروسازی عبیدی
PFIZER داروسازی تهران دارو داروسازی زهراوی داروسازی مینو
داروسازی امین داروسازی تولید دارو داروسازی سبحان دارو داروسازی کیش مدیفارم
داروسازی اکسیر داروسازی حکیم    
   

 

   موارد مصرف

در درمان افسردگی، وسواس اجباری، اختلالات پانیک و اختلالات خلقی کاربرد دارد

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

سرترالین به آهستگی از طریق دستگاه گوارش جذب شده و حداکثر سطح پلاسمائی آن 5/8-5/4 ساعت پس از مصرف آن است. متابولیسم عبور اول وسیعی در کبد دارد. راههای اصلی متابولیسم اصلی آن دمتیلاسیون و تبدیل آن به دمتیل سرترالین که غیر فعال است. به طور وسیعی در تمام بافتهای بدن توزیع شده و 98% باند پروتئینی دارد. نیمه عمر حذفی آن حدود 26 ساعت است. به میزان مساوی از ادرار و مدفوع دفع می شود که عمدتاً به شکل متابولیت است. این دارو وارد شیر مادر هم می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

در بیماران با اختلالات کبدی یا کلیوی بایستی با احتیاط مصرف شود، در بیماران با اختلال کبدی کاهش دوز بایستی مد نظر باشد.

 

   عوارض جانبي

به طور کلی شبیه سایر SSRI است. بی نظمی های قاعدگی و ندرتاً اریتم مولتی فرم و پانکراتیت گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

همانند تداخلات سایر SSRI (فلوکستین را ببینید).

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

به صورت تک دوز در صبح یا شب هنگام مصرف می شود.
1- در درمان افسردگی: دوز معمول شروع 50 میلی گرم است که در صورت نیاز به فواصل حداقل یک هفته ای به میزان 50 میلی گرم افزایش می یابد تا حداکثر به 200 میلی گرم در روز برسد.
2- در درمان اختلال وسواسی جبری: دوز معمول شروع 50 میلی گرم است.
3- در اختلال پانیک با یا بدون آگوروفوبیا، فوبیا اجتماعی و PTSD دوز معمول شروع 25 میلی گرم روزانه است که بعد از یک هفته به 50 میلی گرم افزایش می یابد. در تمام اختلالات در صورت نیاز، می توان دوز دارو را به میزان 50 میلی گرم حداقل به فواصل یک هفته ای تا حداکثر 200 میلی گرم رساند. سرترالین برای درمان اختلال وسواسی جبری در کودکان و نوجوانان با سن 6 سال یا بالاتر کاربرد دارد در کودکان 12-6 ساله دوز معمول شروع 25 میلی گرم یک بار در روز است در نوجوانان با دوز 50 میلی گرم یک بار در روز شروع می کنیم. افزایش دوز همانند بالغین است
4- در درمان اختلال خلقی قبل از قاعدگی (PMS) با دوز اولیه 50 میلی گرم روزانه شروع شده که یا تنها در طی فازلوتئال یا در سراسر طول سیکل قاعدگی داده می شود. میزان دوز به اندازه 50 میلی گرم در هر سیکل قاعدگی افزایش می یابد تا حداکثر به 150 میلی گرم روزانه برای کسانی که در سرتاسر سیکل قاعدگی آنرا دریافت می کنند و حداکثر 100 میلی گرم روزانه در بیمارانی که فقط در طی فازلوتئال درمان می شوند. زمانیکه پاسخ درمانی به حد ایده آل رسید، بایستی مقدار نگهدارنده را به حداقل میزان دوز مؤثر، کاهش داد. در تمام موارد، کاهش دوز بایستی تدریجی صورت گیرد تا علائم ترک دارو به حداقل برسد.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص سرترالین هگزال 50 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص سرترالین هگزال 100 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص آسنترا 100 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  داروسازی اکتوورکو
قرص آسنترا 50 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  داروسازی اکتوورکو
قرص زولوفت 50 میلی گرم
PFIZER [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
قرص زولوفت 100 میلی گرم
PFIZER [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
قرص زولامین 100 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص زولامین 50 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
کپسول سرترالین-اکسیر 50 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
کپسول سرترالین-اکسیر 100 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص سرترابایول 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص سرترابایول 50 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص سرترالین پورسینا 50 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص سرترالین پورسینا 100 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص اینوسترال 100 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص اینوسترال 50 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص سرترالین تی دی 50 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص سرترالین-حکیم 50 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص سرترالین-حکیم 100 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص سرترازین 100 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص سرترازین 50 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص سرترالین روز 50 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص سرترالین زهراوی 50 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
قرص سرترالین-سبحان 50 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص سرترالین-سبحان 100 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص سرترالین-سها 100 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص سرترالین-سها 50 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص سرترالین-عبیدی 50 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص سرترالین-عبیدی 100 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص مینو-سرترالین 100 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
   
قرص مینو-سرترالین 50 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
   
کپسول سرترالین مدیفارم 50 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
کپسول سرترالین مدیفارم 100 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SERTRALIN HEXAL Tablet 50 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
SERTRALIN HEXAL Tablet 100 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
ASENTRA Tablet 100 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  داروسازی اکتوورکو
ASENTRA Tablet 50 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  داروسازی اکتوورکو
ZOLOFT Tablet 50 mg
PFIZER [ ITALY ]
  بهستان دارو
ZOLOFT Tablet 100 mg
PFIZER [ ITALY ]
  بهستان دارو
ZOLAMIN 100MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
ZOLAMIN 50MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
SERTRALIN-EXIR 50MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
SERTRALIN-EXIR 100MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
SERTRABIOL 100MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
SERTRABIOL 50MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
SERTRALIN PURSINA 50MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
SERTRALINE PURSINA 100MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
INOSTRAL 100MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
INOSTRAL 50MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
SERTRALINE T.D 50MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
SERTRALIN-HAKIM 50 MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
SERTRALIN-HAKIM 100MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
SERTRAZINE 100MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
SERTRAZINE 50MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
SERTRALINE RUZ 50MG TABLET
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
SERTRALINE ZAHRAVI 50MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
SERTRALINE-SOBHAN 50MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
SERTRALINE-SOBHAN 100MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
SERTRALIN-SOHA 100MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
SERTRALIN-SOHA 50MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
SERTRALIN-ABIDI 50MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
SERTRALINE-ABIDI 100MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
MINOO-SERTRALIN 100MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
   
MINOO-SERTRALIN 50MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
   
SERTRALINE MEDIPHARM 50MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
SERTRALINE MEDIPHARM 100MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]