هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Metformin
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
APOTEX داروسازی اکتوورکو داروسازی رازک داروسازی فاخر
HEXAL داروسازی اکسیر داروسازی رها داروسازی مهبان دارو
MEDOCHEMIE داروسازی ایران ناژو داروسازی سامی ساز داروسازی مینو
MERCK SANTE داروسازی ایران هورمون داروسازی سها داروسازی کوشان فارمد
داروسازی آریا داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی شهر دارو داروسازی کیمیدارو
داروسازی اسوه داروسازی تهران شیمی داروسازی عبیدی فن آوریهای نوین دارویی آتیه
   

 

   موارد مصرف

مت فورمين در درمان ديابت غير وابسته به انسولين بكار مي رود. اين دارو بويژه براي درمان بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين كه به رژيم غذايي پاسخ نداده اند و همچنين در بيماراني كه اضافه وزن دارند، به كار مي رود.

 

   مکانیسم اثر

مت فورين از طريق كاهش گلوكونئوژنز و افزايش مصرف محيطي گلوكز اثر مي كند. از آنجا كه تنها در حضور انسولين آندوژن مؤثر مي باشد تنها در افرادي مؤثر است كه بخشي از سلول هاي پانكراس آنها سالم باشد. تصور مي شود كه مت فورين تعداد و يا قدرت اتصال انسولين به گيرنده هاي غشاء سلول، بويژه گيرنده هاي محيطي را افزايش مي دهد.

 

  فارماکوکينتيک

فراهمي زيستي دارو 60-50 درصد است ولي غذا ، سرعت و ميزان جذب دارو را كاهش مي دهد. نيمه عمر دارو2/6 ساعت است و بطور عمده به صورت تغيير نيافته از كليه ها دفع مي شود.

 

   موارد منع مصرف

دارو در مواردي مانند بيماري هاي كبدي و كليوي، بيماري هاي قلبي، استعداد ابتلا به اسيدوز لاكتيك، عفونت شديد، سوختگي شديد، جراحي، تروما، دهيدراتاسيون، اغماي ديابتي و كتواسيدوز نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. در افراد مسن به دليل احتمال وجود بيماري هاي عروق محيطي و يا اختلال عملكردكليوي، دارو بايد با احتياط مصرف شود.
2. در شرايطي مانند اسهال، استفراغ، فلج معده، انسداد روده و ديگر شرايطي كه جذب غذا را به تأخير مي اندازد، ‌ممكن است تغيير مقدار مصرف دارو لازم بوده و يا انسولين جايگزين آن شود.
3. در پركاري يا كم كاري تيروئيد تنظيم مقدار مصرف دارو لازم است.

 

   عوارض جانبي

مهمترين عوارض جانبي ناشي از مت فورين بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، اسهال( معمولاً زودگذر)، اسيد لاكتيك( قطع درمان لازم مي باشد) و كاهش جذب ويتامين B12 مي باشند.

 

   تداخل دارویی

سايمتيدين، آميلورايد، بلوك كننده هاي كانال كلسيم، ديگوكسين، مرفين، پروكائين آميد، كينين، رانيتيدين، تريامترن، تري متوپريم و وانكومايسين كه توسط انتقال توبولار كليوي دفع مي شوند، ‌غلظت پلاسمايي مت فورمين را افزايش داده و با كليرانس كليوي آن تداخل مي كنند.

 

   نکات قابل توصيه

1. مصرف مت فورين بايد به مدت 2 روز قبل از جراحي يا استفاده از مواد حاجب براي آزمايشات پزشكي قطع شود.
2. در صورت بروز علائم اسيدوز لاكتيك( اسهال، درد و كرامپ هاي عضلاني، تنفس كوتاه و سريع، خستگي، ضعف و خواب آلودگي) و يا استفراغ سريعاً به پزشك مراجعه شود.

 

   مقدار مصرف

دارو به ميزان 500 ميلي گرم هر 8 ساعت يا 850 ميلي گرم هر 12 ساعت همراه يا بعد از غذا مصرف مي شود. حداكثر مقدار مصرف g/day3-2 در مقادير منقسم مي باشد.

 

   اشکال دارویی

Tablet:500 mg
F.C. Tablets: 500 mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آپو-متفورمین 500میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محيا
قرص متفورمین هگزال 1000 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص متفورمین هگزال 500 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص بروت 500 میلی گرم
MEDOCHEMIE [ قبرس ]
  ساز دارو جوان
قرص گلوکوفاژ 1000 میلی گرم
MERCK SANTE [ فرانسه ]
  روژین دارو
قرص گلوکوفاژ 500 میلی گرم
MERCK SANTE [ فرانسه ]
  روژین دارو
قرص متفورمین-آریا 500 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص اسوه-متفورمین 1000 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص اسوه-متفورمین 500 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص متوور 500 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص متفورمین-اکسیر 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص متفورمین-ناژو 500 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
قرص متگلیندین 500 میلی گرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
قرص متفوربایوکس 1000میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص متفورتکس 500 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص متفورتکس 1000 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص متفورمین رازک 500 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص رهامت 500 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
   
قرص متفورمین سامی ساز 500 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص متفوربت 1000 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص متفورمین شهردارو 1000میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص متفورمین اس اچ دی 500 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص گلومت 500 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص گلومت 1000 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص متفورمین فاخر 500 میلی گرم
داروسازی فاخر [ ایران ]
   
قرص متفورمین مهبان دارو 500 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
   
قرص مینو-متفورمین 500 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
   
قرص پیوسته رهش گلای-وانس 500میلی گرم
داروسازی کوشان فارمد [ ایران ]
   
قرص متفورمین کیمیدارو 500 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص متفورمین فندا 500 میلی گرم
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-METFORMIN Tablet 500 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محيا
METFORMIN HEXAL Tablet 1000 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  بهستان دارو
METFORMIN HEXAL Tablet 500 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  بهستان دارو
BROT Tablet 500 mg
MEDOCHEMIE [ CYPRUS ]
  ساز دارو جوان
GLUCOPHAGE Tablet 1000 mg
MERCK SANTE [ FRANCE ]
  روژین دارو
GLUCOPHAGE Tablet 500 mg
MERCK SANTE [ FRANCE ]
  روژین دارو
METFORMIN-ARYA 500MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
OSVE-METFORMIN 1000MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
OSVE-METFORMIN 500MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
METOVER 500MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
METFORMIN-EXIR 500MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
METFORMIN-NAJO 500MG TAB
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
METGLINDINE 500MG TAB
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
   
METFORBIOX 1000MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
METFORTEX 500MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
METFORTEX 1000MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
METFORMIN RAZAK 500MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
RAHAMET 500MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
   
METFORMIN SAMISAZ 500MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
METFORBET 1000MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
METFORMIN SHAHREDAROU 1000MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
METFORMIN SHD 500MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
Glomet ®500MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
Glomet ® 1000MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
METFORMIN FAKHER 500MG TAB
داروسازی فاخر [ IRAN ]
   
METFORMIN MAHBANDAROU 500MG TAB
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]
   
MINOO-METFORMIN 500MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
   
Gly-once 500MG Extended Release
داروسازی کوشان فارمد [ IRAN ]
   
METFORMIN CHIMIDAROU 500MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
METFORMIN-FANDA 500MG TAB
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ IRAN ]