هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Glibenclamide
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
APOTEX داروسازی پور سینا داروسازی سامی ساز داروسازی مینو
LAGAP داروسازی تهران شیمی داروسازی شهر دارو داروسازی کیمیدارو
داروسازی ایران ناژو داروسازی حکیم    
   

 

   موارد مصرف

گلي بنكلاميد براي كنترل زيادي قند خون در بيماري ديابت مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

سولفونيل اوره ها در ديابت مليتوس غير وابسته به انسولين با تحريك مستقيم ترشح انسولين از سلول هاي بتاي پانكراس، گلوكز خون را كاهش مي دهند. مصرف طولاني مدت اين داروها حساسيت به انسولين را دربافت هاي محيطي مانند كبد، عضله، چربي و سلول هايي ماند مونوسيت ها و اريتروسيت ها افزايش مي دهد كه نتيجه آن كاهش گليكوژنوليز و گلوكونئوژنز در كبد است.

 

  فارماکوکينتيک

جذب دارو سريع ولي وابسته به شرايط فردي بسيار متغير مي باشد. گلي بنكلاميد داراي پيوند پروتئيني خيلي زياد و نيمه عمر حدود 10 ساعت مي باشد. طول اثر دارو 24 ساعت است.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در مواردي چون اسيدوز، سوختگي شديد، اغماي ديابتيك، كتواسيدوز ديابتيك، اغماي غير كتونيك هيپراسمولار، شرايطي كه باعث تغييرات زياد قندخون مي شوند، شرايطي كه نياز به انسولين را به سرعت تغيير مي دهند، بيماري هاي كبدي و كليوي و پورفيري نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. در صورت وجود بيماري هايي مانند انفاركتوس ميوكارد، اغماء، عفونت، تروما، جراحي و طي دوران بارداري بايد از انسولين استفاده شود.
2. در شرايط ايجاد كننده افزايش قند خون مانند تغييرات هورمون هاي جنسي در زنان، تب بالا، عفونت، پركاري غده فوق كليه و استرس هاي رواني ممكن است افزايش مقدار مصرف دارو يا مصرف انسولين ضروري باشد.
3. در پركاري تيروئيد كنترل قند خون مشكل تر شده و ممكن است نياز به افزايش مقدار مصرف دارو باشد.
4. مصرف دارو در افراد مسن به دليل نيمه عمر طولاني توصيه نمي شود.

 

   عوارض جانبي

با مصرف دارو اختلالات دستگاه گوارش، سردرد، افزايش وزن، كاهش خفيف قند خون به ويژه در هنگام شب، واكنش هاي حساسيتي گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

در مصرف همزمان با ضدانعقادهاي خوراكي مقدار مصرف دو دارو بايد تنظيم شود. در مصرف همزمان با آسپارژيناز، كورتيكواستروئيدها، مدرهاي تيازيدي و ليتيم، تنظيم مقدار مصرف دارو به دليل فعاليت ذاتي اين تركيبات در افزايش قند خون لازم مي باشد. داروهايي مانند گوانتيدين، مهاركننده هاي منوآمين اكسيداز، كينيدين، كينين و مقادير بالاي ساليسيلات ها و كلرامفنيكل به دليل اثر بالا برنده قند خون مهاركننده هاي بتاآدرنرژيك مقدار مصرف مورد نياز دارو را تغيير مي دهند. سايمتيدين، رانيتيدين و همچنين سيپروفلوكساسين اثرات پايين آورنده قند خون گلي بنكلاميد را تشديد مي كنند.

 

   نکات قابل توصيه

1. با تغيير رژيم غذائي، فعاليت بدني و بيماري، ميزان قند خون و برنامه درماني تغيير مي كند.
2. دارو به همراه صبحانه مصرف گردد.

 

   مقدار مصرف

ابتدا mg/day 5 (در افراد مسن 5/2 ميلي گرم) مصرف مي شود و مناسب با پاسخ بيمار تا mg/day 15مي تواند افزايش يابد.

 

   اشکال دارویی

Scored Tablet: 5 mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آپو-گیبوراید 5 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محيا
قرص ملیکس 5 میلی گرم
LAGAP [ سوئیس ]
  تیما پخش آریا
قرص گلی بن کلامید-ناژو 5 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
قرص گلی بنکلامید پورسینا 5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص گلیبوتکس 5 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص گلی بنکلامید-حکیم 5 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص گلی بنکلامید سامی ساز 5 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص گلیمد 5 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص گلی بنکلامید-مینو 5 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
   
قرص گلی بنکلامید کیمیدارو 5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-GLYBURIDE Tablet 5 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محيا
MELIX Tablet 5 mg
LAGAP [ SWITZERLAD ]
  تیما پخش آریا
GLIBENCLAMIDE-NAJO 5MG TAB
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
GLIBENCLAMIDE PURSINA 5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
GLIBOTEX 5MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
GLIBENCLAMIDE-HAKIM 5MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
GLIBENCLAMIDE SAMISAZ 5MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
GLIMED 5MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
GLIBENCLAMIDE-MINOO 5MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
   
GLIBENCLAMIDE CHEMIDAROU 5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]