هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Pregabalin
گروه دارویی: Antiepileptics
داروهای ضد صرع
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
PFIZER داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سبحان دارو داروسازی سجاد داروی شرق
داروسازی ابوریحان داروسازی سامی ساز    
   

 

   موارد مصرف

ضد تشنج.
a) درمان تشنج پارشیال با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه
دوز اولیه 150mg روزانه می باشد و سپس پس از 1 هفته با وجه به رسپانس دوز تا 300mg روزانه افزایش می یابد. ماکزیمم دوز مصرفی 600mg در روز می باشد.
b) درمان اختلال اضطراب ژنرالیزه
دوز اولیه 150mg روزانه می باشد و سپس با اینتروال های 1 هفته ای افزایش 150mg تا ماکزیمم دوز مصرفی 600mg در روز امکان پذیر می باشد.
c) درمان درد نوروپاتیک
دوز اولیه 150mg روزانه می باشد و سپس با اینتروال های 1 هفته ای افزایش 150mg تا ماکزیمم دوز مصرفی 600mg در روز امکان پذیر می باشد.

 

   مکانیسم اثر

پرگابالین از طریق بایدینگ به ساب یونیت α2σ کانال های کلسیم وابسته به ولتاژ در CNS سبب کاهش ریلیز ماده P، گلوتامات، نورآدرنالین می شود.

 

  فارماکوکينتيک

داروبعد از تجویز خوراکی سریعا جذب می شود( فراهم زیستی خوراکی حدود 90%). دارو به پروتئین های پلاسما متصل نمی شود. نیمه عمر دارو حدود 6.3 ساعت می باشد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

اقتباس اطلاعات دارویاب جهت موارد تجاری ممنوع می باشد.

 

   عوارض جانبي

سرگیجه، خواب آلودگی، تاری دید، دوبینی، افزایش اشتها، افزایش وزن، خشکی دهان، یبوست، گیجی، کاهش میل جنسی، اختلالات نعوظ، آتاکسی، ترمور، خستگی، ادم، اختلال توجه، مشکل در تطابق.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان این دارو اوپیوئیدها، بنزودیازپین ها، باربیتورات ها سبب تشدید اثرات دپرسیون این دارو روی CNS می شود.

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول لایریکا 300 میلی گرم
PFIZER [ آلمان ]
  بهستان دارو
کپسول لایریکا 150 میلی گرم
PFIZER [ آلمان ]
  بهستان دارو
کپسول لایریکا 75 میلی گرم
PFIZER [ آلمان ]
  بهستان دارو
کپسول جینکس 75 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
کپسول پرگابایوکس 50 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول پرگابایوکس 300 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول پرگابایوکس 75 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول پرگابایوکس 150 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول پرگابایوکس 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول گاباپرل 300 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
کپسول گاباپرل 150 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
کپسول گاباپرل 100میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
کپسول گاباپرل 75 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
کپسول پرگابالین سبحان 100 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
کپسول پرگابالین سبحان 50 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
کپسول پرگابالین سبحان 200 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
کپسول پرگابالین سبحان 150 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
کپسول پرگابالین سبحان 75 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
کپسول گاباترانس 300 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
   
کپسول گاباترانس 200 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
   
کپسول گاباترانس 100 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LYRICA Capsule 300 mg
PFIZER [ GERMANY ]
  بهستان دارو
LYRICA Capsule 150 mg
PFIZER [ GERMANY ]
  بهستان دارو
LYRICA Capsule 75 mg
PFIZER [ GERMANY ]
  بهستان دارو
GEANEX 75MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
PREGABIOX 50MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
PREGABIOX 300MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
PREGABIOX 75MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
PREGABIOX 150MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
PREGABIOX 100MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
Gabaprel 300 Capsule
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
GABAPREL 150MG CAP
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
GABAPREL 100MG CAP
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
GABAPREL 75MG CAP
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
PREGABALIN SOBHAN 100MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
PREGABALIN SOBHAN 50MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
PREGABALIN SOBHAN 200MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
PREGABALIN SOBHAN 150MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
PREGABALIN SOBHAN 75MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
GABATRANS 300MG CAP
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
   
GABATRANS 200MG CAP
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
   
GABATRANS 100MG CAP
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]