هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Lamotrigine
گروه دارویی: Antiepileptics
داروهای ضد صرع
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
GSK داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی روز دارو داروسازی سبحان دارو
   

 

   موارد مصرف

از اين دارو به عنوان داروي كمكي براي درمان حملات تشنجي نسبي اوليه و حملات تشنجي سندرم Gastaut – lennox استفاده مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

اين دارو شبيه فني‌توئين و كاربامازپين، كانالهاي سديمي وابسته به ولتاژ را مسدود مي‌كند.

 

  فارماکوکينتيک

از راه خوراكسي به سرعت جذب مي‌شود. در كبد متابوليزه و از طريق كليه‌ها دفع مي‌شود. نيمه عمر پلاسمايي اين دارو به طور متوسط 25 ساعت مي‌باشد. فراهمي زيستي اين دارو 98% مي‌باشد.

 

   موارد منع مصرف

در صورت وجود حساسيت مفرط به دارو ، نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

. در طول مصرف اين دارو پارامترهاي كبدي،‌كليوي وانعقاد خون بايستي دقيقاً‌ كنترل شود.
2. در صورت بروز بثورات جلدي، تب، علائم شبه آنفولانزا، خواب آلودگي و بدترشدن حملات صرعي به خصوص در ماه اول درمان، مصرف دارو بايد قطع شود.
3. درموارد زير،اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود: عيب كار كليه و تالاسمي

 

   عوارض جانبي

بثورات جلدي ، تب، علائم شبه آنفولانزا ، خواب آلودگي،‌ندرتاً‌اختلال در عملكرد كبد، لنفادنوپاتي، لوكوپنی،ترومبوسيتوپني،‌حساسيت به نور اختلالات بينايي، گيجي، عدم تعادل،‌خستگي، اختلالات گوارشي و تحريك پذيري از عوارض جانبي اين دارو هستند.

 

   تداخل دارویی

والپروات غلظت پلاسمايي لاموتريژین را افزايش و كاربامازپين،‌فنوباربيتال و فني توئين، غلظت پلاسمايي آن را كاهش مي‌دهند. ضمناً لاموتريژین موجب افزايش غلظت پلاسمايي متابوليت‌ فعال كاربامازپين مي شود.

 

   نکات قابل توصيه

. از قطع ناگهاني مصرف اين دارو بايد پرهيز شود. قطع مصرف دارو بايد به تدريج . حداقل طي 2 هفته انجام شود.
2. دوره درمان با دارو بايد كامل شود. اين دارو نبايد بيشتراز مقدار تجويز شده مصرف شود.
3. در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرفي دارو، به محض به ياد آوردن،‌ آن نوبت بايد مصرف شود، ولي اگر تقريباً‌ زمان مصرف نوبت فراموش شده و دو برابر كردن مقدار مصرف بعدي بايد خودداري گردد.
4. به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشك ضروري است.
5. از مصرف ساير داروهاي حاوي الكل و داروهاي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري گردد.
6. به علت بروز تاري ديد، سرگيجه و خواب آلودگي ، هنگام رانندگي يا كار با ماشين‌‌آلاتي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط گردد.
7. در صورت بروز تب، بثورات جلدي، علائم شبه آنفولانزا، تورم غدد لنفاوي يا افزايش تشنج، بايد به پزشك مراجعه نمود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: در ابتدا mg/day25 به مدت 14 روز ، سپس mg/day50 براي 14 روز بعدي تجويز مي‌شود. مقدار مصرف معمو نگهدارنده mg/day200-100 در 2-1 مقدار منقسم (حداكثرmg/day500) مي‌باشد. براي درمان كمكي به همراه والپروات، در ابتدا 25 ميلي‌گرم يك روز در ميان به مدت 14 روز و سپس mg/day25 براي 14 روز بعدي تجويز مي‌شود. مقدار مصرف معمول نگهدارنده به همراه والپروات mg/day200-100 در 2-1 نوبت است. براي درمان کمکی بدون والپروات، در ابتدا 50 ميلي‌گرم يك روز در ميان به مدت 14 روز و سپس 50 ميلي‌گرم دو بار در روز براي 14 روز بعدي تجويز مي‌شود. مقدار مصرف نگهدارنده بدون والپروات معمولاً mg/day400-200 در دو مقدار منقسم ( حداكثر mg/ day700)‌ است.
كودكان : در كودكان 12-2 سال به عنوان درمان كمكي به همراه والپروات : در ابتدا mcg/kg/day200 به مدت 14 روز و سپس mcg/kg/day500 براي 14 روز بعد( در كودكاني كه كمتر از 25 كيلوگرم وزن دارند، مي‌توان در 14 روز اول 5 ميلي‌گرم يك روز در ميان تجويز كرد) مصرف مي‌شود. مقدار مصرف معمول نگهدارنده به همراه والپروات mg/kg/ day5-1 در 2-1 مقدار منقسم مي‌باشد. در كودكان 12-2 سال براي درمان كمكي بدون والپروات ،در ابتدا mg/kg/ day2در دو نوبت به مدت 14 روز و سپس mg/kg/day5 در دو نوبت براي 14 روز بعدي تجويز مي‌شود. مقدار مصرف معمول نگهدارنده بدون والپروات mg/kg/ day15-5 در دو مقدار منقسم مي‌باشد.

 

   اشکال دارویی

Scored Tablet: 25mg . 50 mg . 100mg
Oral Solution: 10mg/ ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص لامیکتال ۱۰۰ میلی گرم
GSK [ فرانسه ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
قرص لامیکتال 50 میلی گرم
GSK [ فرانسه ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
قرص لامیکتال 25 میلی گرم
GSK [ فرانسه ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
قرص لاموبیوژین 25 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص لاموبیوژین 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص لاموبیوژین 50 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص لاموتریژین روزدارو 25 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص لاموتریژن روزدارو 100 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص لاموتریژین روز 50 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص لاموژین 50 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص لاموژین 100 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص لاموژین 25 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Lamictal 100 mg Tab
GSK [ FRANCE ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
Lamictal 50 mg Tab
GSK [ FRANCE ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
Lamictal 25 mg Tab
GSK [ FRANCE ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
LAMOBIOGINE 25MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
LAMOBIOGINE 100MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
LAMOBIOGINE 50MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
LAMOTRIGINE RUZDAROU 25MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
LAMOTRIGINE RUZDAROU 100MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
LAMOTRIGINE RUZ 50MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
LAMOGIN 50MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
LAMOGIN 100MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
LAMOGIN 25MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]