هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Oxcarbazepine
گروه دارویی: Antiepileptics
داروهای ضد صرع
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی راموفارمین داروسازی سبحان دارو داروسازی کیش مدیفارم
داروسازی ابوریحان      
   

 

   موارد مصرف

این دارو مشتقی از کاربامازپین با همان عملکرد است. بعنوان مونوتراپی یا درمان کمکی در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه تونیک کلونیک بکار می رود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

این دارو بخوبی از طریق دستگاه گوارش جذب شده، بطور وسیعی در کبد به متابولیت اصلی خود یعنی 10و11 دی هیدرو و 10 هیدروکسی کاربامازپین که فعالیت ضد صرعی دارد، متابولیزه می شود. نیمه عمر پلاسمائی آن حدود 2 ساعت برای اکسی کاربازپین و حدود 9 ساعت برای متابولیت آنست لذا متابولیت آن فعالیت ضد صرعی بیشتری دارد. این متابولیت بطور وسیعی در بدن توزیع شده و 40% باند پروتئین دارد. این دارو عمدتاً به شکل متابولیت از طریق ادرار دفع شده و کمتر از 1% آن بدون تغییر دفع می شود. این دارو از سد جفتی گذشته و در شیر مادر نیز پخش می شود.

 

 
   عوارض جانبي

همانند کاربامازپین است.
واکنش های ازدیاد حساسیتی مثل راشهای پوستی ناشی از این دارو، کمتر از کاربامازپین دیده می شود. با این حال 30-25% حساسیت متقاطع با کاربامازپین دارد. کاهش سطح پلاسمایی سدیم سرم از دیگر عوارض آن است. در بیماران با عدم کفایت عملکرد قلبی و نارسائی قلبی ثانویه توزین منظم بیمار به منظور تشخیص احتباس مایع بایستی صورت گیرد. کاهش دوز در بیماران با اختلال کلیوی توصیه می شود.

 
   تداخل دارویی

تداخلات پیچیده بین داروهای ضد صرع مختلف وجود دارد. این تداخلات بسیار متنوع و غیر قابل پیش بینی بوده لذا مونیتورینگ سطح پلاسمائی دارو در موارد درمان ترکیبی توصیه می شود.
– سطح متابولیت فعال مونوهیدروکسی اکسی کاربازپین همراه با داروهائی مثل کاربامازپین، فنی توئین یا فنوباربیتال کاهش می یابد.
– در دوزهای پلاسمائی بالا، این دارو سطح خونی فنوباربیتال و فنی توئین را افزایش می دهد.
– کاهش سطح پلاسمائی کاربامازپین، کلسیم بلوکرهای دی هیدروپیریدینی و ضد بارداریهای خوراکی نیز با این دارو دیده می شود.

 
   نکات قابل توصيه
 
 
   مقدار مصرف

دوز شروع ابتدایی در بالغین 600 میلی گرم خوراکی در دو دوز منقسم است. این میزان در صورت لزوم تا سطح مورد نیاز برای کنترل اپی لپسی، به میزان حداکثر 600 میلی گرم در هفته افزایش می یابد. دوز نگهدارنده آن 1200-600 میلی گرم روزانه است. در کودکان 6 ساله یا بالاتر با دوز 10-8 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز بصورت خوراکی، که در دو دوز منقسم داده می شود. این مقدار را میتوان تا حداکثر 45 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز افزایش داد. دوز معمول نگهدارنده بعنوان درمان کمکی حدود 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز است.
در بیماران با کاهش عملکرد کلیوی، کاهش دوز اولیه توصیه می شود.
همانند سایر داروهای ضد صرع قطع دارو و یا تبدیل آن به یک داروی ضد صرع دیگر بایستی بتدریج صورت گیرد.

 
   اشکال دارویی
 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص اکس کاربازپین داروپخش 300 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص اکسی زور 600 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص اکسی زور 300 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص اوکسیزور 150 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص اکس کاربازپین رامین 300 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص اکس کاربازپین رامین 150 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص اکسکارپین 300 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص اکسکارپین 150 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 150 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 600 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 300 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
OXCARBAZEPINE DAROUPAKHSH 300MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
OXIZUR 600MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
OXIZUR 300MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
OXIZUR 150MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
OXCARBAZEPINE RAMIN 300MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
OXCARBAZEPINE RAMIN 150MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
OXCARPIN 300MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
OXCARPIN 150MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 150MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 600MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 300MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]