نام علمی دارو (ژنریک): Anidulafungin
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

♣ موارد مصرف:
– درمان عفونت کاندیدا در خون و سایر عفونت های کاندیدیایی (داخل شکمی، صفاقی، مری)
♣ موارد مصرف Unlabaled:
– درمان عفونت های ناشی از گونه های آسپرژیلوس
تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

 

   مکانیسم اثر

– مهار کننده غیر رقابتی 1,3-beta-D-glucan سنتتاز است که باعث کاهش تشکیل 1,3-beta-D-glucan که یک پلی ساکارید ضروری در 30 تا 60 % دیواره سلولی کاندیدا است، می شود ( در سلول های پستانداران وجود ندارد ). کاهش میزان گلوکان منجر به ناپایداری اسموزی و از بین رفتن سلول می شود.

 

  فارماکوکينتيک

– توزیع: 50-30 لیتر
– اتصال به پروتئین: 84 %
– متابولیسم: متابولیسم کبدی ندارد. هیدرولیز شیمیایی آهسته ای داشته و به متابولیت دارای ساختار زنجیره باز و فاقد پروتئین که بدون فعالیت ضد قارچی است تبدیل می شود.
– نیمه عمر: 27 ساعت
– دفع: مدفوع ( 30 %- 10 % بصورت داروی تغییر نیافته )، ادرار ( 1>% )

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

♣ موارد منع مصرف:
– حساسیت شدید به دارو، سایر اکینوکاندین ها یا سایر ترکیبات فرمولاسیون
♣ هشدارها:
– واکنش های ناشی از هیستامین ( کهیر، قرمزی، افت فشار خون ) مشاهده شده است. این واکنش های وابسته به سرعت انفوزیون است.
– افزایش تست های عملکرد کبدی، هپاتیت و بدتر شدن نارسایی کبدی گزارش شده است.
– ایمنی و اثربخشی در کودکان، بیماران مبتلا به نوتروپنی یا سایر عفونت های کاندیدیایی ( مثل اندوکاردیت، استئومیلیت، مننژیت ) اثبات نشده است.

 

   عوارض جانبي

– اندوکرین و متابولیک: کاهش پتاسیم خون
– گوارشی: اسهال
– کبدی: افزایش ترانس آمیناز

 

   تداخل دارویی

– این دارو می تواند سطح داروهای زیر را کاهش دهد:
Saccharomyces boulardii

 

   نکات قابل توصيه

– فقط جهت تزریق داخل وریدی
– سرعت انفوزیون نباید بیش از 1.1 mg/min باشد.