نام علمی دارو (ژنریک): Caspofungin
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
MERCK SHARP & DOHME      
   

 

   موارد مصرف

ضد قارچ (مهار کننده سنتز گلوکان).
درمان آسپرژیلوس مهاجم در بیماران مقاوم و یا در بیماران با عدم تحمل به سایر داروها ( آمفوتریسین B، ایتراکونازول، فرم های لیپیدی آمفوتریسین B).

 

   مکانیسم اثر

دارو سبب مهار سنتز b(1,3)-D-glucan دیواره سلولی قارچ شده و در نتجه سبب از هم گسیختگی دیواره سلولی قارچ می شود.

 

 
   عوارض جانبي

تب، سردرد، فلبیت، تاکیکاردی، درد معده، بی اشتهایی، تهوع، اسهال، استفراغ

 
   تداخل دارویی

a) مصرف همزمان این دارو با کاربامازپین، دگزامتازون، فنی توئین، ریفامپین با این دارو سبب کاهش اثر کاسپوفونگین می شود.
b) سیکلوسپورین ممکن است سبب افزایش مشهود سطح سرمی دارو و نیز ALT شود.مصرف همزمان این دو دارو توصیه نمی شود.
C) مصرف همزمان این دارو با تاکرولیموس سبب کاهش سطح سرمی تاکرولیموس می شود.

 
   نکات قابل توصيه
 
 
   مقدار مصرف

در روز اول دوز اولیه 70mg و در روزهای بعد 50 mg در روز از راه انفوزیون آهسته وریدی در عرض 1 ساعت تجویز می شود.

 
   اشکال دارویی
 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر آماده تزریق کانسیداس 50میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
پودر آماده تزریق کانسیداس 70 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CANCIDAS Injection,Powder 50 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کوبل دارو
CANCIDAS Injection,Powder 70 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کوبل دارو