نام علمی دارو (ژنریک): Sertaconazole-Topical
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
FERRER داروسازی تولید دارو داروسازی رها داروسازی سبحان دارو
   

 

   موارد مصرف
ضد قارچ موضعی (مشتق ایمیدازول).
درمان تینا پدیس بین انگشتان ناشی از تریکوفیتون روبروم (Trichophyton rubrum)، تریکوفیتون منتاگروفیت (Trichophyton mentagrophytes)، اپیدرموفیتون فلوکوزوم ((Epidermophyton floccosum در بیماران با سیستم ایمنی سالم. 

 

   مکانیسم اثر
ضد قارچ های ایمیدازول احتمالا سبب مهار سنتز ارگوسترول وابسته به سیتوکروم P450 می شود. فقدان ارگوسترول در دیواره سلولی سبب تغییر در نفوذپذیری دیواره سلول، ناپایداری اسموتیک و در نهایت مرگ سلول می شود. 

 

  فارماکوکينتيک
اطلاعات مشهودی در دست نمی باشد. 

 

 
   عوارض جانبي
سوزش پوست، درماتیت تماسی، خشکی پوست، درد و حساسیت در محل لمس. 
 
   تداخل دارویی
نا شناخته 
 
   نکات قابل توصيه
 
 
   مقدار مصرف
بزرگسالان و کودکان بالای 12 سال: روزانه 2 بار در نواحی مبتلای بین انگشتان و نواحی اطراف سالم برای مدت 4 هفته مصرف می شود. 
 
   اشکال دارویی
 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کرم موضعی درموفیکس 2%
FERRER [ اسپانیا ]
  داروسازی اکتوورکو
کرم سرتاکل 2% 15 گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
کرم سرتول 2%
داروسازی رها [ ایران ]
   
کرم موضعی سرتاکونازل سبحان 2%
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DERMOFIX Cream ,Topical 2%
FERRER [ SPAIN ]
  داروسازی اکتوورکو
SERTACOL 2% 15G CREAM
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
SERTOL 2% TOP CREAM
داروسازی رها [ IRAN ]
   
SERTACONAZOLE SOBHAN 2% TOP CREAM
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]