نام علمی دارو (ژنریک): Sodium Thiosulfate
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

این دارو به عنوان داروی کمکی در درمان مسمومیت با سیانید، همراه با نیتریت سدیم و برای جلو گیری از سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین استفاده می شود.

 

   مکانیسم اثر

این دارو معمولاً همراه سدیم نیتریت در مسمومیت با سیانید استفاده می شود.بدین ترتیب که یون سیانید تبدیل شده به سیانومتهموگلوبین را به تیوسانات تبدیل می کند.همچنین احتمالا با ایجاد کمپلکس غیر سمی یا سیس پلاتین (سیس پلاتین تیوسولفات )از رسیدن مقادیر زیاد سیس پلاتین به کلیه ها جلو گیری به عمل می اورد.

 

  فارماکوکينتيک

پس از تزریق به سرعت در بافتها توزیع می گردد. نیمه عمر ان 15-20 دقیقه است ولی وقتی به صورت تیوسیانات در آید به حدود 3-7 روز افزایش می یابد . دارو از راه کلیه ها دفع می شود .

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

به دلیل حضور یون سد یم، در سیروزکبدی، نارسایی احتقانی قلب، توکسمی ناشی از حاملگی و نارسایی کلیوی و فشار خون بااحتیاط مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

غیر از اختلالات اسمزی ناشی از مصرف تیو سولفات سدیم ، این دارو نسبتاً غیر سمی است.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

در صورت بروز تحریک یا حساسیت مصرف آن باید قطع گردد

 

   مقدار مصرف

در مسمومیت با سیانور، پس از تجویز نیتریت سدیم، 5/12 گرم به صورت وریدی تزریق می شود. در صورت لزوم می توان مقدار مصرف را با 25/6گرم تکرار کرد. برای جلو گیری از نفروتوکسیستی حاصل از سیس پلاتین مقدار مصرف مشخصی بیان نشده است ولی بعضی از پزشکان مقدار4g/m² را قبل از مصرف سیس پلاتین تجویز کرده اند.

 

   اشکال دارویی

Injection:12.5g/50ml