نام علمی دارو (ژنریک): Allopurinol
گروه دارویی: Antigout Drugs
داروهای ضد نقرس
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی پارس دارو داروسازی حکیم داروسازی مهر دارو داروسازی کیمیدارو
داروسازی جالینوس داروسازی راموفارمین    
   

 

   موارد مصرف

آلوپورينول براي پيشگيري از نقرس و سنگهاي كليوي با منشا اسيد اوريك تجويز مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اين دارو با مهار آنزيم گزانتين اكسيداز تولي اسيد اوريك را كاهش مي دهد. با كاهش غلظت سرمي و ادراري اسيد اوريك، رسوب اورات كاهش مي يابد و از بروز يا پيشرفت آتريت نقرسي و نفوپاتي ناشي از اسيد اويك جلوگيري مي كند.

 

  فارماکوکينتيک

از راه خوراكي 80 درصد دارو جذب مي شود. آلوپورينول شبيه اسيد اوريك توسط آنزيم گزانتين اكسيداز متابوليزه مي شود كه متابوليت آن (آلوزانتين ) خود مهار كننده آنزيم بوده داراي نيمه عمري طولاني است. حدود 70 درصد دارو در اولين عبور از كبد به متابوليت فعال آن تبديل مي شود. نيمه عمر آلوپورينول 3-1 ساعت و نيمه عمر متابوليت آن به طور متوسط حدود 15 ساعت است. دفع آلوپورينول كليوي است.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو براي درمان حمله نقرسي و زيادي بدون علامت اسيد اوريك خون نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. درمان با آلوپورينول هنگامي شروع مي شود كه حمله حاد نقرسي خاتمه يافته است.
2. در نارسايي كبد و كليه با احتياط مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

بثورات جلدي، اختلالات گوارشي، ندرتاً سرگيجه، سردرد، خواب آلودگي، اختلال چشايي، زيادي فشار خون، ريزش مو، سميت كبدي، پارستزي و نوروپاتي، علائم شبه سندرم استيون- جانسون از عوارض جانبي دارو هستند.

 

   تداخل دارویی

در مصرف همزمان اين دارو با كاپتوپريل، خطر مسموميت با كاپتوپريل به خصوص در صورت نارسايي كليوي، افزايش مي يابد. اثر وارفارين و نيز غلظت پلاسمايي سيكلوسپورين در مصرف همزمان با اين دارو، احتمالاً افزايش مي يابند. مصرف همزمان آلوپورينول با آزاتيوپرين و مركاپتوپورين، موجب افزايش اثرات و سميت اين دارو مي گردد.

 

   نکات قابل توصيه

1. در صورت بروز بثورات جلدي، مصرف دارو قطع مي شود. اگر بثورات خفيف بودند مي توان با احتياط مصرف دارو را دوباره شروع كرد ولي اگر با مصرف مجدد دارو بثورات جلدي بروز كرد، بلافاصله مصرف دارو قطع شود.
2. تا حداقل يكماه پس از تصحيح زيادي اسيداوريك خون بايد كلشي سين يا NSAIDs (به غير از اسيداستيل ساليسيليك و ساليسيلات ها ) براي پيشگيري از حملات آرتريتي تجويز شود.
3. در طول مصرف اين دارو بايد مايعات به ميزان كافي ( 2 ليتر در روز ) مصرف شود.
4. در بيماران سرطاني در صورتي كه مصرف آلوپورينول مورد نياز باشد، بايد قبل از تجويز داروي ضدسرطان، مصرف آلوپورينول آغاز شود.
5. در صورت مصرف همزمان آلوپورينول با مركاپتوپورين يا آزاتيوپرين، توصيه مي شود كه مقدار مصرف آزاتيوپرين و مركاپتوپورين به 3/1 تا 4/1 مقدار مصرف معمول كاهش داده شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : ابتدا 100 ميلي گرم يكبار در روز پس از غذا تجويز مي شود. سپس طي 3-1 هفته، بر اساس غلظت پلاسمايي يا ادراري اسيداوريك، به تدريج تا حدود mg/day300 افزايش مي يابد. مقدار مصرف معمول نگهدارنده 600-200 ميلي گرم و در شرايط حاد 900-700 ميلي گرم در روز است. مقادير بيش از 300 ميلي گرم در روز به صورت منقسم تجويز مي شود.
كودكان : در نئوپلاسم و اختلالات آنزيمي، روزانه mg/kg20-10 يا mg/day400-100 تجويز مي گردد.

 

   اشکال دارویی

Tablet:100 mg, 300 mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آلوپورینول پارس دارو 300 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
قرص آلوپورینول-جالینوس 100 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص آلوکیم 100 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص آلوکیم 300 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص آلوپورینول رامین 300 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص آلوپورینول مهردارو 100میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
قرص آلوپورینول کیمیدارو 100میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ALLOPURINOL PARS DAROU 300MG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
ALLOPURINOL-JALINOUS 100MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
ALLOKIM 100MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
ALLOKIM 300MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
ALLOPURINOL RAMIN 300MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
ALLOPURINOL MEHRDAROU 100MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
   
ALLOPURINOL CHEMIDAROU 100MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]