نام علمی دارو (ژنریک): Fexofenadine
گروه دارویی: Antihistamines
آنتی هیستامین ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
CIPLA داروسازی تسنیم داروسازی سامی ساز داروسازی عبیدی
SANOFI AVENTIS داروسازی تهران دارو داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی کیش مدیفارم
داروسازی ابوریحان داروسازی تهران شیمی داروسازی سها داروسازی کیمیدارو
داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس    
   

 

   موارد مصرف

آنتی هیستامین غیر سداتیو (آنتاگونیست رسپتورهای H1).

فکسوفنادین که یک متابولیت فعال ترفنادین و یک آنتی هیستامین غیر آرام بخش می باشد فعالیت شدید آنتی موسکارینی یا آرام بخشی ندارد. این دارو به صورت هیدروکلرید در درمان علامتی حالات آلرژیک مثل رینیت آلرژیک فصلی و کهیر مزمن تجویز می گردد. این دارو به صورت خوراکی و با دوز mg 120 در روز به صورت دوز منفرد یا در دو دوز تقسیم شده تجویز می گردد. به کودکان 6 تا 11 سال دوزهای 30 میلی گرمی، 2 بار در روز در درمان رینیت آلرژیک فصلی داده می شود.

 

   مکانیسم اثر

فکسوفنادین متابولیت ترفنادین بوده وسبب مهار انتخابی رسپتورهای H1 محیطی می شود. دارو دارای فعالیت سداتیو و آنتی موسکارینی مشهود نمی باشد.

 

  فارماکوکينتيک

فکسوفنادین متعاقب تجویز خوراکی به سرعت جذب می شود و اوج غلظت پلاسمایی آن طی 2 تا 3 ساعت حاصل می شود. حدود 60 تا 70% به پروتئین های پلاسما اتصال دارد و حدود 5% از دوز کلی متابولیزه می گردد که این عمل عمدتاً توسط مخاط روده انجام می پذیرد و تنها 5/0 تا 5/1 % دوز تجویزی تحت متابولیسم کبدی توسط سیتوکروم p-450 قرار می گیرد. نیمه عمر حذف دارو حدود 14 ساعت گزارش شده است که در اختلالات کلیوی طولانی تر می گردد. دفع دارو عمدتاً از طریق مدفوع صورت می گیرد و تنها 10 % آن در ادرار یافت می شود. این دارو از سد خونی مغزی عبور نمی کند. فکسوفنادین به عنوان یکی از متابولیت های ترفنادین متعاقب تجویز آن در شیر مادر یافت می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

کپی برداری تجاری از اطلاعات دا رویاب ممنوع می باشد.

 

   عوارض جانبي

خستگی، خواب آلودگی، اختلال گوارشی، تهوع، دیس منوره، عفونت های ویروسی.

 

   تداخل دارویی

الف- مصرف همزمان این دارو با اریترومایسین و کتوکونازول سبب افزایش سطح خونی فکسوفنادین می شود.

ب- آنتی اسید های حاوی منیزیوم و آلومینیوم هیدروکساید سبب کاهش جذب فکسوفنادین می شوند.

ج- مصرف همزمان این دارو با آب گریپ فوروت سبب کاهش اثر فکسوفنادین می شود.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

الف- درمان رینیت آلرژیک فصلی: بزرگسالان و کودکان 12 سال یا بیشتر: 60mg خوراکی 2بار در روز یا 180mg خوراکی 1بار در روز

ب- کهیر مزمن ایدیوپاتیک: بزرگسالان و کودکان 12 سال یا بیشتر: 60mg خوراکی 2بار در روز
کودکان 6-11 سال: 30mg خوراکی 2بار در روز

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص فیکسیگرا 180 میلی گرم
CIPLA [ هند ]
  بهین پاد
قرص فیکسیگرا 120 میلی گرم
CIPLA [ هند ]
  بهین پاد
قرص تلفست 120 میلی گرم
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
  کوبل دارو
قرص تلفست 180 میلی گرم
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
  کوبل دارو
قرص راینوفکس 120 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص رینوفکس 180 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص رینوفکس 60 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص سد-آف 60 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص سد-اف 180 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین تسنیم 120 میلی گرم
داروسازی تسنیم [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین تسنیم 60 میلی گرم
داروسازی تسنیم [ ایران ]
   
قرص فکسوتد 180 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص فکسوتد 60 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص فکسوتد 120 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین تی سی 60 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین جالینوس 60 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین جالینوس 120 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص آلگزافن 120 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص آلگزافن 180 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص آلگزافن 60 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص سافکسوفست 180 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
   
قرص سافکسوفست 60 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
   
قرص سافکسوفست 120 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 120 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 60 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 180 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین-عبیدی 60 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص فکسامین 60 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص فکسامین 120 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین کیمیدارو 120 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین کیمیدارو 60 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص فکسوفنادین کیمیدارو 180 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FEXIGRA Tablet 180 mg
CIPLA [ INDIA ]
  بهین پاد
FEXIGRA Tablet 120 mg
CIPLA [ INDIA ]
  بهین پاد
TELFAST Tablet 120 mg
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
  کوبل دارو
TELFAST Tablet 180 mg
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
  کوبل دارو
RHINOFEX 120MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
RHINOFEX 180MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
RHINOFEX 60MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
SED-OFF 60MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
SED-OFF 180MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE TASNIM 120MG TAB
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE TASNIM 60MG TAB
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
   
FEXOTED 180MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
FEXOTED 60MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
FEXOTED 120MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE TC 60MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE JALINOUS 60MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE JALINOUS 120MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
ALLEXAFEN 120MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
ALLEXAFEN 180MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
ALLEXAFEN 60MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
SAFEXOFAST 180MG TAB
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
   
SAFEXOFAST 60MG TAB
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
   
SAFEXOFAST 120MG TAB
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 120MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 60MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 180MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE-ABIDI 60MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
FEXAMIN 60MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
FEXAMIN 120MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE CHIMIDAROU 120MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE CHIMIDAROU 60MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
FEXOFENADINE CHIMIDAROU 180MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]