نام علمی دارو (ژنریک): Primaquine
گروه دارویی: Antimalarials
داروهای ضد مالاریا
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی پارس دارو      
   

 

   موارد مصرف

این دارو به عنوان داروی کمکی در درمان مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اوال بعد از درمان با کلروکین، به منظور ریشه کنی مراحل کبدی بیماری مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

این دارو موجب نابودی انگل در کبد می شود و به این ترتیب مانع بازگشت بیماری می گردد.

 

  فارماکوکينتيک

این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب می شود. غلظت سرمی دارو 3-2 ساعت پس از مصرف به اوج خود می رسد و نیمه عمر این دارو، به طور متوسط 6-3 ساعت می باشد این دارو طی 24 ساعت از طریق ادرار دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف

این دارو در بیماران فاویسم منع مصرف دارد.

 

   هشدارها

این دارو درموارد کمبود G6PD، بیماری های سیستمیک همراه با کاهش گرانولیسیت های خون ( مانند آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز ) باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

تهوع، استفراغ، درد شکم، به ندرت متهموگلوبینمی ، کم خونی همولیتیک به ویژه در بیماران مبتلا به کمبودG6PD بررسی و مقدار مصرف دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1- در صورت بروز تحریک گوارشی می توان دارو را همراه با غذا یا داروهای آنتی اسید مصرف نمود.
2- قبل از تجویز پریماکین بهتر است وضعیت بیمار از نظر کمبود G6PDبررسی و مقدار مصرف دارو تنظیم شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : برای ریشه کنی مالاریای ناشی از پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اوال، پس از درمان با کلروکین، پریماکین به مقدار mg/day 15 برای 21-14 روز مصرف می شود و ممکن است یک دوره 21 روزه دیگر نیز برای گونه های مقاوم از این دو نوع پلاسمودیوم به آن اضافه شود. مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به کمبود G6PD برای بزرگسالان 30 میلی گرم یک بار در هفته برای 8 هفته است و کمترین عارضه در بر دارد. برای پیشگیری از ابتلا به مالاریای فالسیپارم مصرف مقدار 45-30 میلی گرم به صورت دوز واحد پیشنهاد شده است.
کودکان : برای ریشه کنی مالاریای ناشی از پلاسمودیوم اوال دوره درمان ماند بزرگسالان است، ولی مقدار مصرف mg/kg/day0/025 می باشد. در کودکان مبتلا به کمبود G6PD مقدار مصرف 075/0- 5/0 میلی گرم یک بار در هفته برای 8 هفتهو کمترین عارضه را در بر دارد.

 

   اشکال دارویی

Tablet : 7/5mg
Tablet : 15mg ( as phosphate )

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص پریماکین پارس دارو 15 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PRIMAQUINE PARS DAROU 15MG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]