نام علمی دارو (ژنریک): Rizatriptan
گروه دارویی: Antimigraine Drugs
داروهای ضد میگرن
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
MERCK SHARP & DOHME داروسازی اکسیر داروسازی تهران شیمی داروسازی فارابی
دارو پخش – کارخانه داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی عبیدی داروسازی کیمیدارو
داروسازی امین داروسازی تدبیر کالای جم    
   

 

   موارد مصرف

ضد میگرن (آگونیست انتخابی 5HT1B/1D).
درمان سردردهای میگرنی حاد با یا بدون آئورا.

 

   مکانیسم اثر

دارو به عنوان آگونیست سروتونین از طریق اثر روی رسپتورهای سروتونین عروق خونی اکسترا سربرال سبب انقباض عروق، مهار ریلیز نوروپپتید و کاهش انتقال درد در مسیرهای تریژمینال می شود.

 

  فارماکوکينتيک

دارو به میزان 14% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. میزان فراهم زیستی دارو حدود 40-45% می باشد. دارو از طریق مونوآ

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

ضعف، سرگیجه، احساس سرخوشی، سردرد، ترمور، خواب آلودگی، درد قفسه سینه، احساس سنگینی، وازواسپاسم عروق کرونر، ایسکمی میوکارد موقت، فیبریلاسیون بطنی، تاکیکاردی بطنی، خشکس دهان، تهوع، اسهال، استفراغ، احساس گرما یا سرما.

 

   تداخل دارویی

الف- مصرف داروهای محتوی ارگوت (نظیر دی هیدرو ارگوتامین و متی سرژید) و دیگر آگونیست های 5HT1 ممکن است سبب طولانی شدن واکنش های وازواسپاستیک ناشی از دارو شود. بین مصرف این داروها باید حداقل 24ساعت فاصله باشد.

ب- مصرف همزمان این دارو با مکلوبماید، ایزوکربوکسازید، فنلزین، ترانیل سیپرومین سبب افزایش سطح خونی ریزاتریپتان می شود. بین مصرف این داروها باید حداقل 14روز فاصله باشد.

ج- پروپرانولول ممکن است سبب افزایش سطح خونی ریزاتریپتان شود.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

در ابتدا 5-10mg به صورت خوراکی تجویز می شود. در صورت عدم تاثیر، دوز بعدی حداقل 2ساعت بعد از اولین دوز تجدید می شود. میزان ماکزیمم دوز مصرفی در عرض 24 ساعت، 30mg می باشد. در بیمارانی که ایندرال مصرف می کنند، ریزاتریپتان به میزان 5mg خوراکی تا ماکزیمم دوز 15mg در 24ساعت قابل تجویز است.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص مگزالت 10 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
قرص مکزالت 5 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
قرص ریزاتریپتان دی پی 10 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص ریزاتریپتان امین 10 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص ریزاتریپتان امین 5 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص ریزاتریپتان اکسیر 10 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص ریزاتریپتان اکسیر 5 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص بایومیگریل 5 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص بایومیگریل 10 میلی
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص ریزاملت 10 میلی گرم او.دی
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
قرص ریزاتان 10 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص ریزاتان 5 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص دهان باز شونده ملتیوا 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص ریزاتریپتان فارابی 5 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص ریزاتریپتان فارابی 10 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص میگریتان 10 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص میگریتان 5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MAXALT Tablet 10 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کوبل دارو
MAXALT Tablet 5 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کوبل دارو
RIZATRIPTAN DP 10MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
RIZATRIPTAN AMIN 10MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
RIZATRIPTAN AMIN 5MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
RIZATRIPTAN EXIR 10MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
RIZATRIPTAN EXIR 5MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
BIOMIGRIL 5MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
BIOMIGRIL 10MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
RIZAMELT® 10MG O.D TAB
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
RIZATAN 10MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
RIZATAN 5MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
Meltiva® 10MG O.D TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
RIZATRIPTAN FARABI 5MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
RIZATRIPTAN FARABI 10MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
MIGRITAN 10MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
MIGRITAN 5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]