نام علمی دارو (ژنریک): Carmustine
گروه دارویی: Antineoplstics
آنتی نئوپلاستیک
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

کارموستین در درمان تومورهای اولیه مغز،لنفوم های هوچکینی و ملیوم مولتیپل مصرف می شود و ممکن است در درمان کارسینومای کبد و گوارش و ملانومای بدخیم نیز موثر باشد.

 

   مکانیسم اثر

کارموستین یک عامل آلیکه کننده است که می تواند DNAو RNA را آلیکه کند.

 

  فارماکوکينتيک

کارموستین از سد خونی – مغزی می گذرد. متابولیسم آن کبدی است و به طورعمده از کلیه دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- کاموستین در صورت وجود ضعف مغز استخوان، عیب کار ریه ها و عیب کار کلیه، باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
2- احتمال بروز مقاومت متقاطع بین لوموستین و کارموستین وجود دارد.

 

   عوارض جانبي

کاهش گلبول های سفید خون یا عفونت، التهاب ورید، پنومونی یا فیبروز ریوی و کاهش پلاکت های خون از عوارض شایع کارموستین هستند.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1- به منظور جلوگیری از ضعف مغز استخوان ناشی از کارموستین، دوره های درمانی با آن حداقل باید شش هفته فاصله داشته باشد.
2- مقدار مصرف دارو باید طی 2-1 ساعت انفوزیون گردد تا مانع بروز التهاب در محل تزریق گردد.
3- کارموستین را می توان به صورت تزریق داخل شریان کبدی نیز مصرف کرد.

 

   مقدار مصرف

برای درمان تومور های مغزی، کارسینوم دستگاه گوارش، لنفوم هوچکینی یا غیر هوچکینی، ملیوم مولتیپل یا ملانومای بدخیم مقدار mg/m² 200-150 به صورت مقدار واحد هر 8-6 هفته یا mg/m² 100 -75 طی دو روز متوالی هر 6 هفته تزریق وریدی می شود. مقدار مصرف دارو باید بر مبنای تعداد گلوبول های سفید خون یا پلاکت ها تنظیم گردد.

 

   اشکال دارویی

Injection : 100mg