نام علمی دارو (ژنریک): Dactinomycin
گروه دارویی: Antineoplstics
آنتی نئوپلاستیک
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

داکتینومایسین در درمان سارکوم اوینگ، تیروئید و تومور تروفوبلاستیک به کار می رود. همچنین در درمان کار سینوم رحم، بیضه، تومور ویلمز، تومورتروفوبلاستیک و رابدومیوسارکوما، ملانوم بدخیم و سارکوم کاپوسی مصرف شده است.

 

   مکانیسم اثر

داکتینومایسین به طور غیر اختصاصی در چرخه سلولی عمل کرده، با اتصال به DNA و جایگزینی بین بازهای آن، باعث مهار ساخت RNAوابسته به DNAمی شود.

 

  فارماکوکينتيک

دارو از سد خونی – مغزی عبور نمی کند. به میزان کم متابولیزه شده و نیمه عمر آن 36 ساعت است. دفع دارو عمدتاً از طریق صفرا می باشد و 30 در صد دارو پس از یک هفته در مدفوع و ادرار قابل بازیابی است.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- به علت خطر بروز تاول های شدید، دارو نباید زودتر از 7-5 روز پس از پرتو درمانی تجویز شود.
2- پیشنهاد می شود در عیب کار کبد مقدار مصرف دارو به نصف یا کمتر تقلیل یابد.

 

   عوارض جانبي

کم خونی که ممکن است به کم خونی آپلاستیک منجر شود، اشکال در بلع و سوزش سردل، قرحه گوارشی یا التهاب رکتوم، کاهش گلبول های سفید و پلاکت های خون، استئوماتیت اولسراتیو، آنافیلاکسی و ترومبوفلبیت از عوارض جانبی مهم ونسبتاً شایع دارو می باشند.

 

   تداخل دارویی

با آلوپورینول، کلشی سین، دوکسوروبیسین و ویتامین K تداخل دارد.

 

   نکات قابل توصيه

1- به محض کاهش سلول های خون، ترومبوسیتوپنی، اسهال یا استئوماتیت باید درمان را فوراً متوقف کرد. با برگشت تعداد پلاکت ها و لکوسیت ها به مقادیر رضایت بخش و بهبود بیمار، می توان درمان را از سر گرفت.
2- دارو را باید در دوره های متناوب کوتاه مدت تجویز کرد تا از بروز مسمویت با آن که 4-2 روز بعد از آخرین بار مصرف دارو ظاهر شده و حداکثر برای 2-1 هفته باقی می ماند، جلوگیری شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : در درمان کارسینوم بیضه، رحم، تخمدان، تومور تروفوبلاستیک، تومور ویلمز، رابدومیوسارکوما، سارکوم اوینگ و یوتیروئید mg/kg/day 0/15-0/01 به صورت وریدی در دوره های حداکثر 5 روز و به فاصله 6-4 هفته یک بار تزریق شود و یا mg/m²0/5 یک بار در هفته( حداکثر 2 میلی گرم در هفته ) ، به مدت سه هفته تزریق می شود. به صورت پرفوزیون ایزوله در سارکوم اوینگ یا یوتیروئید برای اندام های تحتانی یا لگن به میزان mg/kg0/05 و برا یاندام های فوقانی به میزان mg/kg0/035 تجویز می شود . حداکثر مقدار مصرف تا mg/kg/day0/15 و یا mg/m²/day 0/6 – 0/4 به مدت 5 روز می باشد.
کودکان : برای موارد فوق به میزان mg/kg/day0/15-0/01 یا mg/m²/day0/45 ( تا mg/day 0/5 ) به صورت وریدی که مدت حداکثر 5 روز یا مقدار mg/m² 2/5 در مقادیر منقسم در یک دوره 7 روزه یا مقدار mg/m² 2/5 در مقادیر منقسم در یک دوره 7 روزه تجویز می شود. نوبت دوم را می توان پس از 6-4 هفته در صورتی که تمام علایم مسمومیت از بین رفته باشد بکار برد. مقدار مصرف از طریق پروفوزیون ایزوله و همچنین حداکثر مقدار مصرف مانند بزرگسالان است.

 

   اشکال دارویی

Injection : 0.5 mg