نام علمی دارو (ژنریک): Chlorambucil
گروه دارویی: Antineoplstics
آنتی نئوپلاستیک
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

کلرامبوسیل در درمان لوسمی و لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی مصرف می شود. این دارو به عنوان کاهنده فعالیت سیستم ایمنی نیز مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

کلرامبوسیل به طور غیر اختصاصی بر چرخه سلولی تاثیر گذارده و برای سلول هایی که در حال تکثیر نیستند نیز سمی است.

 

  فارماکوکينتيک

کلرامبوسیل به خوبی و با سرعت از مجرای گوارش جذب می شود. متابولیسم آن کبدی و نیمه عمر آن تقریباً 5 ساعت است. حداکثر غلظت پلاسمایی دارو پس از یک ساعت به وجود می آید. اثر درمانی آن معمولاً پس از 4-3 هفته ظاهر می شود. دفع این دارو کلیوی است.

 

 
   عوارض جانبي

عمده ترین عارضه جانبی کرامبوسیل تضعیف مغز استخوان است . لکوپنی، نوتروپنیف ترومبوسیتوپنی، کاهش ایمنی و بروز عفونت از عوارض شایع این دارو هستند.

 
   تداخل دارویی
 
 
   نکات قابل توصيه

1- مصرف مایعات کافی و یا تجویز آلوپورینول از بروز سمیت کلیوی ناشی از بالا رفتن اسیداوریک در بیماران مبتلا به لوسمی و لنفوم جلوگیری می کند.
2- در صورت بروز سمیت تنفسی یا ایجاد بثورات جلدی شدید مصرف دارو باید قطع گردد.
3- با توجه به احتمال بروز تضعیف مغز استخوان کلرامبوسیل باید به فاصله 6-4 هفته از تجویز پرتودرمانی یا سایر داروهای شیمی درمانی مورد مصرف قرار گیرد.

 
   مقدار مصرف

بزرگسالان : برای درمان لوسمی لنفوسیستیک مزمن، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی در شروع mg/kg0/2-0/1 ( معمولاً 4 تا 10 میلی گرم ) یک یا چند بار در روز مصرف می شود. درمان متناوب به فاصله دو هفته باعث کاهش عوارض خونی دارو می گردد. در این صورت مقدار مصرف اولیه mg/kg0/4 می باشد که هر دو هفته یک بار به میزان mg/kg0/1 قابل افزایش است تا میزان موثر یا سمی دارو حاصل شده و به این ترتیب مقدار مصرف دارو تنظیم می گردد.
به عنوان کاهنده ایمنی در درمان سندرم نفروتیک0/2-0/1 mg/kg یک بار در روز به مدت 12- 8 هفته مصرف می شود. حداکثر میزان مصرف این دارو mg/kg14 و حداکثر دوره درمان 12 هفته می باشد.
کودکان : در لوسمی لنفوسیستیک مزمن، لنفوم های هوچکینی mg/kg0/2- 0/1 یک یا چند بار در روز مصرف می شود. میزان مصرف به عنوان کاهنده ایمنی در سندرم نفروتیک مشابه مقدار مصرف بزرگسالان است.

 
   اشکال دارویی

Tablet : 2mg