نام علمی دارو (ژنریک): Daunorubicin
گروه دارویی: Antineoplstics
آنتی نئوپلاستیک
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
KOREA UNITED PHARM PFIZER    
   

 

   موارد مصرف

دانوروبیسین در درمان اریترولوسمی ، لوسمی حاد لنفوبلاستیک، لوسمی حاد میلوسیتیک و لوسمی حاد منوسیتیک به کار می رود. همچنین مصرف آن در درمان نوروبلاستوما، لنفوم های غیر هوچکینی، سارکوم اوینگ، تومور ویلمز و لوسمی مزمن میلوسیتیک توصیه شده است.

 

   مکانیسم اثر

دانوروبیسین در فاز S تقسیم سلولی فعال است اما در چرخه سلولی به طور اختصاصی عمل نمی کند، با اتصال به DNA باعث مهار ساخت DNA و RNAمی شود.

 

  فارماکوکينتيک

به سرعت در بدن منتشر و به ویژه در کلیه ها، طحال، کبد و قلب به صورت تغییر نیافته و متابولیت جایگزین می شود. از سد خونی – مغزی عبور نمی کند. متابولیسم سریع کبدی دارد. نیمه عمر دفع دانوروبیسین 5/18 ساعت است .

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

در صورت وجود بیماری قلبی و یا انفیلتراسیون سلول تومور مغز استخوان این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

از وفاژیت، استئوماتیت، لکوپنی، مسمومیت قلبی و نکروز بافتی از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو هستند.

 

   تداخل دارویی

با آلوپورینول، کلشی سین، سیکلوفسفامید، دوکسوروبیسین و داروهای سمی برای کبد تداخل دارد.

 

   نکات قابل توصيه

1- به دلیل نکروز بافتی فقط به صورت تزریق وریدی به کار می رود ( به دلیل بروز ترومبوفلبیت و تحریک ورید از انفوزیون وریدی نیز خودداری شود).
2- فاصله دوره های درمانی آن نباید کمتر از 21 روز باشد تا فعالیت مغز استخوان به حالت عادی برگردد.

 

   مقدار مصرف

در عیب کار کبد برای بیمارانی که غلظت بیلیروبین آنها 3- 2/1 میلی گرم در صد میلی لیتر است، 75 درصد مقادیر مصرف معمولی و در بیمارانی که غلظت بیلیروبین آنها بیش از 3 میلی گرم در صد میلی لیتر است، نصف مقدار معمولی توصیه می شود. در عیب کار کلیه برای بیمارانی که غلظت بیلی روبین آنها بیش از 3 میلی گرم در صد میلی لیتر است، نصف مقدار مصرف معمول توصیه شده است.
بزرگسالان : در لوسمی حاد لنفوسیتیک به صورت وریدی mg/m² 45 در روزهای اول و دوم و سوم و یک دوره32 روزه درترکیب با وینکریستین و پردنیزولون و آسپاراژیناز به کار می رود. در لوسمی حاد غیر لنفوسیتیک به صورت وریدی mg/m² 45 در روزهای اول و دوم وسوم اولین دوره و روزهای اول و دوم دومین دوره در ترکیب با وینکریستین به کار می رود. حداکثر مقدار مصرف تا mg/m² 550 و در افرادی که سابقه پرتو درمانی در ناحیه سینه داشته اند برای کاهش خطر مسمومیت قلبی، mg/m²450 می باشد. در افراد مسن 60 سال و بیشتر در لوسمی حاد غیر لنفوسیتیک mg/m²30 به صورت وریدی در روزهای اول و دوم و سوم شروع اولین دوره درمان و در روزهای اول و دوم دومین دوره درمان در ترکیب با سیتارابین به کار می رود.
کودکان : در لوسمی حاد لنفوسیتیک mg/m² 25 به صورت وریدی یک بار در هفته همراه با وینکریستین و پردینزولون به کار می رود.

 

   اشکال دارویی

Injection : 20mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق دائونوسین 20 میلی گرم
KOREA UNITED PHARM [ کره ]
  دوستکام
پودر قابل تزریق دانوبلاستینا 20میلی گرم
PFIZER [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DAUNOCIN Injection,Powder 20 mg
KOREA UNITED PHARM [ KOREA ]
  دوستکام
DAUNOBLASTINA Injection,Powder 20 mg
PFIZER [ ITALY ]
  بهستان دارو