نام علمی دارو (ژنریک): Cytarabine
گروه دارویی: Antineoplstics
آنتی نئوپلاستیک
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
EBEWE PFIZER    
   

 

   موارد مصرف

سیتارابین در درمان لوسمی لنفوسیتیک حاد،لوسمی میلوسیتیک حاد، لوسمی میلوژنوس حاد، لوسمی میلوسیتیک مزمن، لنفوم حاد غیر هوچکینی در کودکان، اریترولوسمی و لنفوم هوچکینی بکار می رود.

 

   مکانیسم اثر

سیتارابین یک آنتی متابولیت است و در چرخه سلولی به طور اختصاصی در مرحله تقسیم سلولی عمل می کند و باعث مهار ساختDNAو تا حد کمی RNA و پروتئین می گردد.

 

  فارماکوکينتيک

پس از تزریق وریدی مقدار متوسطی از این دارو از سد خونی- مغزی عبور می کند. متابولیسم آن کبدی بوده و دفع آن عمدتاً کلیوی است.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

سیتارابین ممکن است باعث کاهش فعالیت گنادها گردد که بسته به مدت درمان گاهی غیر قابل برگشت می باشد.

 

   عوارض جانبي

در مقایسه با تزریق وریدی، عوارض جانبی سیتارابین به جز تهوع و استفراغ در صورت انفوزیون وریدی افزایش می یابند. عوارض شایع شامل تب، لرز و یا گلو درد ناشی از کمبود گویچه های سفید و عفونت است. همچنین خونریزی و کبودی غیر عادی ناشی از کمی پلاکت ها است.

 

   تداخل دارویی

در صورت مصرف همزمان با آلوپورینول و کلشی سین نیاز به تنظیم مقدار مصرف دارو می باشد.

 

   نکات قابل توصيه

1- شروع درمان با سیتارابین باید در بیمارستان و تحت نظر پزشک متخصص انجام گیرد.
2- مقدار مصرف بیشتر سیتارابین و تزریق سریع وریدی به جای دفعات بیشتر و زمان آهسته تر تزریق، استفراغ و تهوع بیشتری ایجاد می کند اما عوارض خونی آن کمتر است.
3- مصرف زیاد مایعات از تجمع اسیداوریک در کلیه جلوگیری می کند.

 

   مقدار مصرف

در درمان لوسمی میلوسیتیک حاد و اریترولوسمی، به عنوان مقدار مصرف اولیه mg/kg/day 3 از راه وریدی ( به صورت انفوزیون پیوسته طی 24 ساعت یا در مقادیر منقسم به صورت تزریق سریع وریدی) به مدت 10-5 روز و به عنوان مقدار نگهدارنده mg/kg1 از طریق زیر جلدی 2-1 بار در هفته تزریق می شود. در درمان لوسمی مننژی mg/m² 75- 5 از اشکال قابل تزریق داخل نخاع دارو، در فواصل متفاوت از یک بار در روز به مدت 4 روز تا هر چهار روز یک بار داخل نخاع تزریق می شود. اغلب mg/m²30 هر چهار روز یک بار، تا جایی که آزمایشات مایع مغزی – نخاعی طبیعی شوند، مصرف می شود. پس از آن یک مقدار مصرف اضافی نیز تجویز می گردد.

 

   اشکال دارویی

Injection : 100mg
Injection :1g

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال غلیظ آلکسان 100 میلی گرم/5میلی لیتر
EBEWE [ اتریش ]
  کاوش گستر دارو
ویال آلکسان 1 گرم
EBEWE [ اتریش ]
  کاوش گستر دارو
پودر قابل تزریق سیتوسار 1 گرم
PFIZER [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
پودر قابل تزریق سیتوسار 100 میلی گرم
PFIZER [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ALEXANE Injection,Solution ,Concentrate 100 mg/5 ml
EBEWE [ AUSTRIA ]
  کاوش گستر دارو
ALEXANE Injection 1 g
EBEWE [ AUSTRIA ]
  کاوش گستر دارو
CYTOSAR Injection,Powder 1 g
PFIZER [ ITALY ]
  بهستان دارو
CYTOSAR Injection,Powder 100 mg
PFIZER [ ITALY ]
  بهستان دارو