نام علمی دارو (ژنریک): Etoposide
گروه دارویی: Antineoplstics
آنتی نئوپلاستیک
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
EBEWE KOREA UNITED PHARM MYLAN SINDAN
   

 

   موارد مصرف

اتوپوزید در درمان کارسینوم ریه و بیضه به کار می رود. همچنین در درمان کارسینوم مثانه، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، لوسمی حاد میلوسیتیک، سارکوم اوینگ وکاپوسی مصرف شده است.

 

   مکانیسم اثر

اتوپوزید مهار کننده آنزیم توپوایزومراز II است و با اثر بر مرحله قبل از میتوز تقسیم سلولی، ساخت DNA را مهار می کند.

 

  فارماکوکينتيک

فراهمی زیستی فرم خوراکی حدود 50 در صد است. انتشار آن در مایع مغزی – نخاعی متغییر و کم است. متابولیسم دارو کبدی بوده و نیمه عمر آن حدود 7 ساعت می باشد. دارو به طور عمده از طریق کلیه دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

قبل از هر بار مصرف خوراکی دارو، دهان از نظر وجود زخم بررسی شود.

 

   عوارض جانبي

کم خونی، کاهش گلبول های سفید یا پلاکت های خون، آنافیلاکسی، استئوماتیت، کاهش اشتها، تهوع و استفراغ از عوارض جانبی مهم و نسبتاض شایع دارو می باشند.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1- در مورد شکل تزریقی، برای جلوگیری از افت فشار خون، تجویز دارو به صورت انفوزیون و در مدت بیش از 60-30 دقیقه انجام شود. از راه های دیگر تزریق یا تزریق سریع ورید خودداری شود.
2- تعداد گرانولوسیت ها 14-7 روز پس از تجویز و تعداد پلاکت ها 16-9در روز بیستم به میزان طبیعی بر می گردد.

 

   مقدار مصرف

خوراکی : در درمان کارسینوم سلول های کوچک ریهmg/m²/day 70 ( به مدت 4 روز ) تا mg/m²/day 100 در روزهای اول و سوم و پنجم درمان تجویز می شود که 4-3 هفته تکرار می شود. در کارسینوم ریوی با سلول های کوچک mg/m²/day 35 به مدت 4 روز تا mg/m²/day 50 به مدت 5 روز تجویز می شود که هر 4-3 هفته تکرار می شود.

 

   اشکال دارویی

Injection :100mg/5ml
Capsule : 50mg
Capsule : 100mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول ابه پوزاید 20میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
EBEWE [ اتریش ]
  کاوش گستر دارو
آمپول ابپوزید 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
EBEWE [ اتریش ]
  کاوش گستر دارو
آمپول اتوپول 20میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
KOREA UNITED PHARM [ کره ]
  دوستکام
آمپول ابه پوزاید-میلان 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول ابه پوزاید-میلان 20 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول اتوپوزاید 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
  داروسازی اکتوورکو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EBEPOSIDE Injection 20 mg/ml,10 ml
EBEWE [ AUSTRIA ]
  کاوش گستر دارو
EBEPOSIDE Injection 20 mg/ml,5 ml
EBEWE [ AUSTRIA ]
  کاوش گستر دارو
ETOPUL Injection 20 mg/ml,5 ml
KOREA UNITED PHARM [ KOREA ]
  دوستکام
EBEPOSIDE-MYLAN Injection 20 mg/ml,5 ml
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
EBEPOSIDE-MYLAN Injection 20 mg/ml,10 ml
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ETOPOSIDE ACTAVIS Injection 100 mg/5 ml
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
  داروسازی اکتوورکو