نام علمی دارو (ژنریک): Oxaliplatin
گروه دارویی: Antineoplstics
آنتی نئوپلاستیک
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
APOCARE PHARMA EBEWE INTAS SANOFI AVENTIS
AQVIDA HIKMA MYLAN SINDAN
CIPLA HOSPIRA    
   

 

   موارد مصرف

Oxaliplatin یک ترکیب حاوی پلاتینوم است مشابه با سیس پلاتین در درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک این دارو همراه با فلورواوراسیل و اسید فولینیک تجویز می گردد. دوز توصیه شده mg/m 85 به طریق انفوزیون داخل وریدی طی 2 تا 6 ساعت می باشد که در 250 تا 500 ml گلوکز 5% حل می گردد. دوز تجویزی را می توان در فواصل 2 هفته ای تکرار نمود. جهت کاهش عوارض تولیدکنندگان پیشنهاد می کنند دوز آغازین را به mg/m 65 کاهش دهند. همیشه قبل از fluoropyrimidine ها باید Oxaliplatin را تجویز نمود. جهت درمان سرطان تخمدان نقش این دارو در دست بررسی است.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

متعاقب دوز داخل وریدی این دارو به صورت وسیع در کل بدن توزیع می گردد و به صورت برگشت ناپذیر به گلبولهای قرمز خون متصل می شود که این باعث طولانی شدن نیمه عمر دارو می شود. نیمه عمر نهایی متوسط دارو بین 373 ساعت و 391 ساعت متغیر است. این دارو به صورت وسیع به ترکیبات غیر فعال و فعال متابولیزه می گردد و عمدتاً از طریق ادرار دفع می گردد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

این عوارض مشابه با عوارض ناشی از سیس پلاتین می باشند اما حالت تهوع و استفراغ و نفروتوکسیستی و مهار شدن میلوئید کمتر واضح می باشند. افزایش مقادیر آنزیم های کبدی می تواند رخ دهد. مسمومیت عصبی باعث محدودیت دوز می شود و در 85 تا 95% بیماران نوروپاتی محیطی رخ می دهد و درد و اختلالات عملکردی و از بین رفتن رفلکس های تاندونی می توانند ایجاد شود. فیبروز ریوی که می تواند کشنده باشد نیز مشاهده شده است. خارج شدن Oxaliplatin از عروق می تواند باعث ایجاد درد موضعی و التهاب شود و این عوارض گاهاً شدید می باشند و باعث ایجاد نکروز می شوند.
معاینه عصبی باید در فواصل زمانی منظم در طی درمان انجام شود و در صورت طولانی شدن علایم و شدت یافتن آن ها دوز تجویزی باید کاهش یابد. شمارش منظم گلبولهای خون باید در طی درمان صورت پذیرندو تا بهبودی شمارش آن ها نباید اقدام به تکرار دوره درمانی نمود. در بیماران مبتلا به نوروپاتی حسی از قبل و یا مهار بودن میلوئید و یا مبتلا به اختلالات شدید کلیوی نباید این دارو را تجویز نمود. در آنهایی که دارای درجاتی متوسط از اختلالات کلیوی هستند عملکرد کلیوی و مسمومیت باید به طور دقیق بررسی شوند.

 

   تداخل دارویی

رجوع شود به مبحث داروهای آنتی نئوپلاستیک.

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق آکسیوپلاتین 50 میلی گرم
APOCARE PHARMA [ آلمان ]
  بهان دارو فایز
پودر قابل تزریق آگزیوپلاتین 100 میلی گرم
APOCARE PHARMA [ آلمان ]
  بهان دارو فایز
ویال اگزالی پلاتین-آکویدا 5 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
AQVIDA [ آلمان ]
  داروسازی رویان دارو
ویال اگزالی پلاتین-آکویدا 5 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
AQVIDA [ آلمان ]
  داروسازی رویان دارو
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 50 میلی گرم
CIPLA [ هند ]
  داروسازی کیمیا آرا هرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 100 میلی گرم
CIPLA [ هند ]
  داروسازی کیمیا آرا هرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ابه و 50میلی گرم
EBEWE [ اتریش ]
  کاوش گستر دارو
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ابه و 100 میلی گرم
EBEWE [ اتریش ]
  کاوش گستر دارو
پودر قابل تزریق ریبوکساتین 100 میلی گرم
HIKMA [ پرتغال ]
  امید دارو سلامت
پودر قابل تزریق ریبوگزاتین 50 میلی گرم
HIKMA [ پرتغال ]
  امید دارو سلامت
ویال اگزالی پلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر
HOSPIRA [ استرالیا ]
  شفایاب گستر
ویال اگزالیپلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
HOSPIRA [ استرالیا ]
  شفایاب گستر
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین میلان 50 میلی گرم
HOSPIRA [ استرالیا ]
MAYNE PHARMA [ استرالیا ]
  شفایاب گستر
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ماین 100 میلی گرم
HOSPIRA [ استرالیا ]
MAYNE PHARMA [ استرالیا ]
  شفایاب گستر
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین اینتاس 100میلی گرم
INTAS [ هند ]
  زیست دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین اینتاس 50 میلی گرم
INTAS [ هند ]
  زیست دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق اکسالی پلاتین میلان 50 میلی گرم
MYLAN [ فرانسه ]
VIANEX [ یونان ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین میلان 100 میلی گرم
MYLAN [ فرانسه ]
VIANEX [ یونان ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق الوگزاتین 100 میلی گرم
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
  کوبل دارو
پودر قابل تزریق الوگزاتین 50 میلی گرم
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
  کوبل دارو
ویال الوگزاتین 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
  کوبل دارو
ویال الوگزاتین 5میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
  کوبل دارو
پودر قابل تزریق اوگزالی پلاتین اکتاویس 100 میلی گرم
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
  داروسازی اکتوورکو
پودر قابل تزریق اوگزالی پلاتین اکتاویس 50 میلی گرم
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
  داروسازی اکتوورکو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
AXIOPLATIN Injection,Powder 50 mg
APOCARE PHARMA [ GERMANY ]
  بهان دارو فایز
AXIOPLATIN Injection,Powder 100 mg
APOCARE PHARMA [ GERMANY ]
  بهان دارو فایز
OXALIPLATIN-AQVIDA Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml
AQVIDA [ GERMANY ]
  داروسازی رویان دارو
OXALIPLATIN-AQVIDA Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml
AQVIDA [ GERMANY ]
  داروسازی رویان دارو
OXALIPLATIN Injection,Powder 50 mg
CIPLA [ INDIA ]
  داروسازی کیمیا آرا هرم
OXALIPLATIN Injection,Powder 100 mg
CIPLA [ INDIA ]
  داروسازی کیمیا آرا هرم
OXALIPLATIN EBEWE Injection,Powder 50 mg
EBEWE [ AUSTRIA ]
  کاوش گستر دارو
OXALIPLATIN EBEWE Injection,Powder 100mg
EBEWE [ AUSTRIA ]
  کاوش گستر دارو
RIBOXATIN Injection,Powder 100 mg
HIKMA [ PORTUGAL ]
  امید دارو سلامت
RIBOXATIN Injection,Powder 50 mg
HIKMA [ PORTUGAL ]
  امید دارو سلامت
OXALIPLATIN HOSPIRA Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
  شفایاب گستر
OXALIPLATIN HOSPIRA Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
  شفایاب گستر
OXALIPLATIN MAYNE Injection,Powder 50 mg
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
MAYNE PHARMA [ AUSTRALIA ]
  شفایاب گستر
OXALIPLATIN MAYNE Injection,Powder 100 mg
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
MAYNE PHARMA [ AUSTRALIA ]
  شفایاب گستر
OXALIPLATIN INTAS Injection,Powder 100 mg
INTAS [ INDIA ]
  زیست دارو درمان پارس
OXALIPLATIN INTAS Injection Powder 50 mg
INTAS [ INDIA ]
  زیست دارو درمان پارس
OXALIPLATIN MYLAN Injection,Powder 50 mg
MYLAN [ FRANCE ]
VIANEX [ GREECE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
OXALIPLATIN MYLAN Injection,Powder 100 mg
MYLAN [ FRANCE ]
VIANEX [ GREECE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ELOXATIN Injection,Powder 100 mg
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
  کوبل دارو
ELOXATINInjection,Powder 50 mg
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
  کوبل دارو
ELOXATIN Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
  کوبل دارو
ELOXATIN Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
  کوبل دارو
OXALIPLATIN ACTAVIS Injection,Powder 100 mg
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
  داروسازی اکتوورکو
OXALIPLATIN ACTAVIS Injection,Powder 50 mg
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
  داروسازی اکتوورکو