نام علمی دارو (ژنریک): Pemetrexed Disodium
گروه دارویی: Antineoplstics
آنتی نئوپلاستیک
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ELI LILLY کوبل دارو    
   

 

   موارد مصرف

– درمان مزوتلیومای بدخیم و عود پذیر صفاق ( همراه با سیس پلاتین )
– درمان سرطان ریه با یاخته های غیر کوچک و غیر بشره ای- Nonsquamous,Nonsmall- که به طور موضعی پیشرفت کرده یا متاستاز داده است.
• NSCLS-Non Small Cell Lung Carcinoma- درمان اولیه همراه با سیس پلاتین بوده و بعد از 4 مرحله درمان اولیه، به عنوان تک دارویی برای درمان نگهدارنده استفاده می شود. هم چنین بعد از شیمی درمانی اولیه نیز به عنوان درمان تک دارویی استفاده می شود.
• نکته: برای درمان سلول های بشره ای NSCLS تایید نشده است.
 موارد مصرف Unlabaled:
– درمان سرطان مثانه متاستاتیک
– درمان سرطان دهانه رحم راجعه یا متاستاتیک
– درمان سرطان تخمدان راجعه یا مقاوم
– بدخیمی های مربوط به تیموس
– درمان مزوتلیومای بدخیم صفاق ( یا به صورت تک دارویی یا همراه با کربوپلاتین)

 

   مکانیسم اثر

– داروی ضد فولات بوده و فرایندهای متابولیکی وابسته به فولات که برای تکثیر سلول مورد نیاز است را متوقف می کند. باعث مهار تیمیدیلات سنتتاز – TS -، دی هیدروفولات ردوکتاز -DHFR-، گلی سینامید ریبونوکلئوتید فرمیل ترانسفراز -GARFT- و آمینو ایمیدازول کربوکسامید ریبونوکلئوتید فرمیل ترانسفراز -AICARFT- می شود. این آنزیم ها در متابولیسم فولات و سنتز DNA نقش داشته و مهار آن ها باعث مهار سنتز نوکلئوتیدهای پورین و تیمیدین و نهایتا مهار ساخت پروتئین می شود.

 

  فارماکوکينتيک

– طول اثر: Vdss=16.1 L
– اتصال به پروتئین: حدود 81-73 %
– متابولیسم: بسیار کم
– نیمه عمر: در حالت عملکرد کلیوی سالم ( 5/3 ساعت )،
در Clcr=40-59 ml/minute: 8/5-3/5 ساعت
– دفع: ادرار ( 90-70 % بصورت داروی تغییر نیافته )

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

– داروی خطرناکی بوده و حین حمل و نقل و از بین بردن آن باید با احتیاط رفتار نمود.
– واکنش های ازدیاد حساسیت مثل آنافیلاکسی گزارش شده است.
– می تواند منجر به سرکوب مغز استخوان گردد ( آنمی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، پان سیتوپنی ). ممکن است در چرخه های متوالی نیاز به کاهش دوز داشته باشد.
– مکمل های فولیک اسید و ویتامین ب12 بعنوان پیشگیری از سمیت خونی، گوارشی و عفونت استفاده شود. مکمل ها بایستی 1 هفته قبل از شروع درمان آغاز شوند.
– درمان اولیه با کورتیکواستروئیدها می تواند میزان و شدت بروز واکنش های پوستی را کاهش دهد.
– در اختلال کبدی با احتیاط مصرف شود.
– از کپی اطلاعات دارویاب خودداری فرمائید
– پنومونی سلول های بینابینی و اختلال تنفسی گزارش شده است.
– توصیه می شود در Clcr˂45ml/minute استفاده نشود. کاهش عملکرد کلیوی منجر به افزایش سمیت دارو می شود.
– NSAIDs کلیرانس pemetrexed را کاهش می دهند. در بیماران با Clcr=45-79ml/minute بایستی قبل، حین درمان و بعد از مصرف pemetrexed داروهای NSAIDs را قطع نمود.

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق آلیمتا 100 میلی گرم
ELI LILLY [ هلند ]
  کی بی سی
پودر قابل تزریق آلیمتا 500 میلی گرم
ELI LILLY [ نیوزیلند ]
  کی بی سی
ویال فورمتا 500 میلی گرم
کوبل دارو [ ایران ]
   
ویال فورمتا 100 میلی گرم
کوبل دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ALIMTA Injection,Powder 100 mg
ELI LILLY [ NETHERLAND ]
  کی بی سی
ALIMTA Injection,Powder 500 mg
ELI LILLY [ NEWZELAND ]
  کی بی سی
FORMETA 500MG VIAL
کوبل دارو [ IRAN ]
   
FORMETA 100MG VIAL
کوبل دارو [ IRAN ]