نام علمی دارو (ژنریک): Paclitaxel
گروه دارویی: Antineoplstics
آنتی نئوپلاستیک
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
APOCARE PHARMA HOSPIRA MYLAN STRAGEN
BIOLYSE PHARMA INTAS SAMYANG داروسازی ندا
BRISTOL MYERS SQUIBB KOREA UNITED PHARM SINDAN داروسازی ویتان فارمد
EBEWE      
   

 

   موارد مصرف

پاکلیتکسل در درمان کارسینومای تخمدان و پستان مصرف می شود. این دارو همچنین در درمان سایر کارسینوماها مصرف شده است.

 

   مکانیسم اثر

پاکلیتکسل یک داروی ضد میکروتوبول است که با جلوگیری از دپلیمریزه شدن باعث تابت شدن میکروتوبول ها می شود.

 

  فارماکوکينتيک

متابولیسم دارو کبدی است و نیمه عمر آن بین 4/17- 3/5 ساعت است. مقدار قابل توجهی از پاکلیتکسل و متابولیت های آن از طریق صفرا دفع می شوند.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

در صورت وجود ضعف فعالیت مغزاستخوان یا اختلالات قلبی تجویز دارو باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

 

   عوارض جانبي

کم خونی، واکنش های حساسیتی، کاهش گلبول های سفید یا نوتروپنی و کاهش پلاکت های خون از عوارض شایع پاکلیتکسل هستند.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1- به خاطر احتمال بروز واکنش های حساسیتی، بیمارانی که پاکلیتکسل را دریافت می کنند باید حداقل طی نیم ساعت اول انفوزیون دارو تحت کنترل باشند. با این وجود در صورت بروز علایم خفیف واکنش های حساسیتی نباید مصرف دارو را قطع کرد.
2- پاکلیتکسل قبل ازتزریق وریدی حتماً باید رقیق شود.
3- در صورت وجود نفروپاتی محیطی و یا نوتروپنی مقدار مصرف بعدی باید 20 درصد کاهش یابد.

 

   مقدار مصرف

در درمان کارسینومای تخمدان و پستان مقدار mg/m²135 طی 24 ساعت انفوزیون وریدی می شود که این مقدار هر 21 روز تکرار می شود. برای جلوگیری از بروز واکنش های حساسیتی همه بیماران باید قبلاً کورتیکوستروئید، دیفن هیدرامین و سایمتیدین دریافت کنند.

 

   اشکال دارویی

Injection : 6mg/ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول آریتاکسل 6 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
APOCARE PHARMA [ آلمان ]
  بهان دارو فایز
ویال آریتاکسل 6 میلی گرم/میلی لیتر 16.7 میلی لیتر
APOCARE PHARMA [ آلمان ]
  بهان دارو فایز
ویال آریتاکسل 6 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
APOCARE PHARMA [ آلمان ]
  بهان دارو فایز
ویال پکلی تاکسل بیولیس 6 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
BIOLYSE PHARMA [ کانادا ]
  بهبد دارو
ویال پکلی تاکسل بیولیس 6 میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر
BIOLYSE PHARMA [ کانادا ]
  بهبد دارو
آمپول پاکلی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
BIOLYSE PHARMA [ کانادا ]
  داروسازی بهستان تولید
آمپول تاکسول 6 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
ویال ابتاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر
EBEWE [ اتریش ]
  کاوش گستر دارو
ویال ابه تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
EBEWE [ اتریش ]
  کاوش گستر دارو
آمپول ابتاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
EBEWE [ اتریش ]
  کاوش گستر دارو
ویال آنزاتاکس 6میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
HOSPIRA [ استرالیا ]
  شفایاب گستر
ویال آنزاتکس 6میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر
HOSPIRA [ استرالیا ]
  شفایاب گستر
آمپول آنزاتاکس 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
HOSPIRA [ استرالیا ]
  شفایاب گستر
ویال پکلی تکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 16.7 میلی لیتر
INTAS [ هند ]
  زیست دارو درمان پارس
آمپول پکلیتکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
INTAS [ هند ]
  زیست دارو درمان پارس
آمپول یونیتکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
KOREA UNITED PHARM [ کره ]
  دوستکام
ویال یونی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر
KOREA UNITED PHARM [ کره ]
  دوستکام
آمپول پکلی تاکسل میلان فارما 6 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول پکلی تاکسل میلان فارما 6 میلی گرم/میلی لیتر 16.7 میلی لیتر
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول پکلی تاکسل میلان فارما 6 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ویال جنکسول 6 میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر
SAMYANG [ کره ]
  داروسازی ایده گستر درمان
ویال جنکسول 6 میلی گرم/میلی لیتر 16.7 میلی لیتر
SAMYANG [ کره ]
  داروسازی ایده گستر درمان
ویال جنکسول 6 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
SAMYANG [ کره ]
  داروسازی ایده گستر درمان
ویال پکلی تاکسل اکتاویس 6میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
  داروسازی اکتوورکو
آمپول پکلی تاکسل اکتاویس 6 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
  داروسازی اکتوورکو
ویال پکلی تکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
STRAGEN [ سوئیس ]
  شیمي درمانی سبحان
ویال پاکلی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 16.7میلی لیتر
STRAGEN [ سوئیس ]
  شیمي درمانی سبحان
ویال پاکلی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
STRAGEN [ سوئیس ]
  شیمي درمانی سبحان
ویال پکلی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر
STRAGEN [ سوئیس ]
  شیمي درمانی سبحان
ویال پکلی تاکسل-ندا 30 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی ندا [ ایران ]
   
ویال پکلی تاکسل-ندا 30 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی ندا [ ایران ]
   
ویال کموتاکسل 300 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی ویتان فارمد [ ایران ]
   
ویال کموتکسل 150 میلی گرم/25 میلی لیتر
داروسازی ویتان فارمد [ ایران ]
   
ویال کموتاکسل 30 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی ویتان فارمد [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ARITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml
APOCARE PHARMA [ GERMANY ]
  بهان دارو فایز
ARITAXEL Injection 6 mg/ml,16.7 ml
APOCARE PHARMA [ GERMANY ]
  بهان دارو فایز
ARITAXEL Injection 6 mg/ml,50 ml
APOCARE PHARMA [ GERMANY ]
  بهان دارو فایز
PACLITAXEL BIOLYSE Injection 6 mg/ml,50 ml
BIOLYSE PHARMA [ CANADA ]
  بهبد دارو
PACLITAXEL BIOLYSE Injection 6 mg/ml,25 ml
BIOLYSE PHARMA [ CANADA ]
  بهبد دارو
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml
BIOLYSE PHARMA [ CANADA ]
  داروسازی بهستان تولید
TAXOL Injection 6 mg/ml,5 ml
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ITALY ]
  جهان بهبود
EBETAXEL Injection 6 mg/ml,25 ml
EBEWE [ AUSTRIA ]
  کاوش گستر دارو
EBETAXEL Injection 6 mg/ml,50 ml
EBEWE [ AUSTRIA ]
  کاوش گستر دارو
EBETAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml
EBEWE [ AUSTRIA ]
  کاوش گستر دارو
ANZATAX Injection 6 mg/ml,50 ml
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
  شفایاب گستر
ANZATAX Injection 6 mg/ml,25 ml
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
  شفایاب گستر
ANZATAX Injection 6 mg/ml,5 ml
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
  شفایاب گستر
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,16.7 ml
INTAS [ INDIA ]
  زیست دارو درمان پارس
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml
INTAS [ INDIA ]
  زیست دارو درمان پارس
UNITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml
KOREA UNITED PHARM [ KOREA ]
  دوستکام
UNITAXEL Injection 6 mg/ml,25 ml
KOREA UNITED PHARM [ KOREA ]
  دوستکام
PACLITAXEL MYLAN PHARMA Injection 6 mg/ml,50 ml
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
PACLITAXEL MYLAN PHARMA Injection 6 mg/ml,16.7 ml
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
PACLITAXEL MYLAN PHARMA Injection 6 mg/ml,5 ml
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
GENEXOL Injection 6 mg/ml,25 ml
SAMYANG [ KOREA ]
  داروسازی ایده گستر درمان
GENEXOL Injection 6 mg/ml,16.7 ml
SAMYANG [ KOREA ]
  داروسازی ایده گستر درمان
GENEXOL Injection 6 mg/ml,5 ml
SAMYANG [ KOREA ]
  داروسازی ایده گستر درمان
PACLITAXEL ACTAVIS Injection 6 mg/ml,25 ml
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
  داروسازی اکتوورکو
PACLITAXEL ACTAVIS Injection 6 mg/ml,5 ml
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
  داروسازی اکتوورکو
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml
STRAGEN [ SWITZERLAD ]
  شیمي درمانی سبحان
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,16.7 ml
STRAGEN [ SWITZERLAD ]
  شیمي درمانی سبحان
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,50 ml
STRAGEN [ SWITZERLAD ]
  شیمي درمانی سبحان
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,25 ml
STRAGEN [ SWITZERLAD ]
  شیمي درمانی سبحان
PACLITAXEL-NEDA 30MG/5ML VIAL
داروسازی ندا [ IRAN ]
   
PACLITAXEL-NEDA 30MG/5ML VIAL
داروسازی ندا [ IRAN ]
   
CHEMOTAXEL 300MG/50ML VIAL
داروسازی ویتان فارمد [ IRAN ]
   
CHEMOTAXEL 150MG/25ML VIAL
داروسازی ویتان فارمد [ IRAN ]
   
CHEMOTAXEL 30MG/5ML VIAL
داروسازی ویتان فارمد [ IRAN ]