نام علمی دارو (ژنریک): Acamprosate
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

موارد مصرف:
در درمان وابستگی به الکل کاربرد دارد.
مقدار مصرف: 333 میلی گرم 3 بار در روز

 

   مکانیسم اثر

کاهش اثر گیرنده NMDA،تقویت مسیر گابائرژیک

 

  فارماکوکينتيک

توزیع: Vd: حدود 1 L/kg
اتصال به پروتئین: ناچیز
متابولیسم: متابولیزه نمی شود
نیمه عمر حذف: 20 تا 33 ساعت
زمان رسیدن به پیک: 3 تا 8 ساعت
دفع: ادراری (به صورت دست نخورده)
فراهمی زیستی: 11%، با غذا کمی کاهش می یابد

 

   موارد منع مصرف

در نارسایی شدید کلیه

 

   هشدارها

در فرد با سابقه خودکشی با احتیاط مصرف شود

 

   عوارض جانبي

دپرسیون CNS

 

   تداخل دارویی

تداخل قابل توجهی با داروهای دیگر ندارد.

 

   نکات قابل توصيه

ریسک نقص سایکوموتور وجود دارد؛ تا زمانی که اثرات دارو روی فرد از بین نرفته است، حین رانندگی یا کار با دستگاه های خطرناک باید احتیاط شود
ریسک خودکشی؛ بیمار، خانواده و اطرافیان وی باید در صورت تمایل به خودکشی یا علائم افسردگی به پزشک اطلاع دهند.
درمان باید حتی در صورت عود بیماری، طبق روند تجویز شده ادامه پیدا کند
در صورت مصرف مجدد الکل با پزشک مشورت کنید.
به بیمار توصیه شود که این دارو تنها در صورتی به ترک الکل کمک می کند که به عنوان بخشی از درمان که شامل مشاوره و سایر روندهای حمایتی است استفاده شود.
داروهای همزمان چه نسخه ای و چه OTC همچنین بیماری های همزمان به پزشک اطلاع داده شود.