نام علمی دارو (ژنریک): Diazepam
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
DESITIN داروسازی خوارزمی داروسازی عبیدی داروسازی کاسپین تامین
داروسازی بهوزان داروسازی سبحان دارو داروسازی لقمان داروسازی کیمیدارو
   

 

   موارد مصرف

اين دارو در كنترل اختلالات اضطراب يا براي تشكين كوتاه مدت علائم اضطراب و درمان علائم قطع مصرف الكل مصرف مي شود. ديازپام تزريقي جهت تسكين اضطراب و تنش قبل از عمل جراحي به عنوان پيش‌دارو مصرف مي‌گردد. اين دارو همچنين به عنوان داروي كمكي از راه تزريق وريدي پيش از برگرداندن ريتم طبيعي قلب، (CARDIOVERSION) به منظور كاهش اضطراب مصرف مي‌شود. ديازپام تزريقي به عنوان داروي كمكي در درمان حملات صرعي و از راه خوراكي در اختلالات تشنجي(14-7 روز) بكار برده مي‌شود. اين دارو به عنوان داروي كمكي در تسكين اسپاسم عضلاني اسكلتي نيز مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

اين دارو به خوبي از راه خوراكي جذب مي شود اين دارو در كبد متابوليزه مي‌شود. پيوند ديازپام به پروتئين پلاسما بسيار زياد است. نيمه عمر آن 70-20 ساعت و زمان لازم براي اوج غلظت پلاسمايي از راه خوراكي 2-5/0 ساعت مي‌باشد. اين دارو از طريق كليه دفع مي‌شود زمان شروع اثر دارو پس از مصرف يك مقدار واحد از راه خوراكي به سرعت جذب آن و پس از مصرف مقادير متعدد به سرعت و ميزان تجمع دارو و به نوبه خود به نيمه عمر دفع و كليرانس آن بستگي دارد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1.اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود:
مسموميت شديد با الكل همراه با علائم حياتي ضعيف شده، اغماء شوك، گلوكوم حاد با زاويه بسته يا استعداد ابتلاء به آن و مياستني گراو ، انسداد مزمن و شديد تنفسي.
2. بنزوديازپين‌ها ممكن است سبب بروز ضعف تنفسي در سالخوردگان، نوجوانان یا افراد بشدت بيمار شوند. در اين افراد، كاهش مقدر مصرف دارو ممكن است ضروري باشد.
3. مصرف طولاني مدت يا مقادير زياد بنزوديازپين‌ها ممكن است سبب بروز وابستگي‌هاي رواني و جسمي شود.
4. پس از مصرف فرآورده‌هاي تزريقي، بيمار بايد 3-2 ساعت تحت مراقبت باشد.
5. تزريق وريدي بنزوديازپين‌ها ممكن است سبب بروز آپنه، كاهش فشار خون، برادي‌كاردي،‌يا ايست تنفسي شود.
6. هنگام تزريق بنزوديازپين‌ها، وسايل احياء تنفسي بايد در دسترس باشند.
7. به علت بروز خطر ترمبوفلبيت، تزريق وريدي بايد سرعت حداكثرmg/min5 صورت گيرد.

 

   عوارض جانبي

فراموشي، اضطراب اغتشاش فكر، افسردگي رواني،‌تاكي‌كاردي، و تپش قلب، آتاكسي، سرگيجه و منگي، خواب آلودگي (شامل خواب‌آلودگي در طول روز) اشكال در تكلم، بي خوابي، تحريك پذيري و عصبانيت با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

اثرات مضعف CNS و خطر بروز آپنه با مصرف همزمان فرآورده‌هاي حاول الكل و ساير داروهاي مضعف CNS ممكن است تشديد يابد. مصرف همزمان بنزوديازپين‌ها با ايتراكونازول‌ و كتوكونازول ممكن است سبب مهار متابوليسم اين داروها و در نتيجه افزايش غلظت پلاسمايي اين دارو شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. اين دارو نبايد بيش‌ از مقدار تجویز شده مصرف شود.
2. در صورتي كه پس از چند هفته، اثربخشي دارو كاهش يافت،باید به پزشک مراجعه و از افزایش مقدار مصرف دارو خودداری نمود.
3. به عنوان ضد تشنج، دوره درمان بايد كامل شود. بايد دقت شود هيچيك از نوبت‌هاي مصرف فراموش نشود.
4. به منظور كاهش احتمال بروز عوارض قطع مصرف دارو، مصرف اين دارو بايد به تدريج قطع گردد.
5. در صورت تزريق عضلاني ، اين دارو بايد عميقاً‌ در عضله دلتوئيد تزريق گردد.
6. به منظور كاهش ترمبوز وريدي، فلبيت، تحريك موضعي و تورم، تزريق وريدي دارو نبايد در وريد‌هاي كوچك در پشت دست يا مچ صورت گيرد.
7. انفوزيون مداوم وريدي اين دارو توصيه نمي‌شود.

 

   مقدار مصرف

خوراكي:
بزرگسالان : به عنوان ضد اضطراب، 10-2 ميلي‌گرم، 4-2 بار در روز ، به عنوان تسكين‌بخش – خواب‌آور ( در درمان علائم قطع مصرف الكل) 10 ميلي‌گرم 3 يا 4 بار درروز بر حسب نياز كاهش مي‌يابد.به عنوان ضد تشنج ، 10-2 ميلي‌گرم 4-2 بار در روز و به عنوان داروي كمكي در رفع اسپاسم عضلات اسكلتي 10-2 ميلي گرم 3 يا 4 بار در روز مصرف مي‌شود.
كودكان: در كودكان با سن بيش از 6 ماه، mg/kg2/5-1 يا mg/kg0/2-0/04 ، سه يا چهار بار در روز مصرف مي‌شود. سپس مقدار مصرف به تدريج بر حسب نياز و تحمل بيمار افزايش مي‌يابد.
تزريقي:
بزرگسالان: پيش از عمل جراحي به عنوان ضد اضطراب ، مقدار دارو براي هر بيمار بطور جداگانه‌ تعيين مي‌شود. ( به عنوان راهنما ، 10 ميلي‌گرم2-1 ساعت قبل از جراحي از راه وريدي يا عضلاني تزريق مي‌شود.)در درمان اختلالات اضطراب ، 10-2 ميلي‌گرم از راه وريدي يا عضلاني،‌(مقدار دارو صورت نياز در فواصل 4-3 ساعت تكرار مي‌شود.) به عنوان ضد تشنج 10-5 ميلي‌گرم ( در صورت نياز هر 15-10 دقيقه تكرار مي‌شود) به عنوان تسكين‌بخش – خواب‌آور ابتدا 10 ميلي‌گرم و سپس 10-5 ميلي‌گرم در فواصل 3 يا 4 ساعت در صورت نياز و در برگرداندن ريتم طبيعي قلب، 15-5 ميلي‌گرم 20-10 دقيقه قبل از عمل راه وريدي تزريق مي‌شود. به عنوان شل كننده عضلاني نيز ابتدا 10-5 ميلي‌گرم تزريق وريدي يا عضلاني مي‌شود كه در صورت نياز در فواصل 3 يا 4 ساعت تكرار مي شود.
كودكان: به عنوان ضد اضطراب،مقدار مصرف براي كودكان با سن بيش از 30 روز بطور جداگانه تعيين مي‌شود. به عنوان ضد تشنج، در كودكان با سن بيش‌از 30 روز و كمتر از 5 سال (حداكثر تا 5 ميلي‌گرم) از راه وريدي 5/0 –2/0 ميلي‌گرم بطور آهسته تزريق مي‌شود. در صورت نياز، اين مقدار هر 5-2 دقيقه تكرار مي‌شود.
در كودكان با سن بيش از 5 سال ، يك‌ميلي‌گرم به آهستگي تزريق وريدي مي‌شود كه در صورت نياز هر 5-2 دقيقه تكرار مي‌شود. (حداكثر تام 10 ميلي‌گرم).‌به عنوان شل‌كننده‌ عضلاني، در كودكان با سن بيش از يك ماه و كمتر از 5 سال، 2-1 ميلي‌گرم از راه وريدي به آهستگي تزريق مي‌شود. در صورت نياز هر 4-3 ساعت تكرار مي‌گردد. در كودكان با سن بيش از 5 سال، 10-5 ميلي‌گرم به آهستگي تزريق وريدي مي‌گردد و به در صورت نياز هر 4-3 ساعت تكرار مي‌شود.

ركتال:
بزرگسالان :به عنوا ن ضد تشنج kg/mg0/5-0/15تا حداكثر 20 ميلي گرم براي هر نوبت مصرف شود .
كودكان :به عنوان ضد تشنج kg/mg0/5 -0/2مصرف مي شود .

 

   اشکال دارویی

Rectal Tube:5mg 10mg
Suryp:2mg/5ml
Suppository:10mg . 15mg
Tablet:2mg 5mg
Injection:10mg/2ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
انما دیازپام دستین رکتال تیوب 10میلی گرم
DESITIN [ آلمان ]
  شفایاب گستر
انما دیازپام دستین رکتال تیوب 5 میلی گرم
DESITIN [ آلمان ]
  شفایاب گستر
شیاف دیازپام-بهوزان 5 میلی گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
   
شربت دیازپام-خوارزمی 2میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
قرص دیازپام-سبحان 5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص دیازپام-سبحان 10 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص ترانکوئین 2 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص دیازپام لقمان 2 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
قرص دیازپام لقمان 10 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
قرص دیازپام لقمان 5 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
شربت زپادیک 60 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
آمپول زپادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
آمپول دیازپام کیمیدارو 10میلی گرم/2میلی
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص دیازپام کیمیدارو 2 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص دیازپام کیمیدارو 10 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص دیازپام کیمیدارو 5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE Enema 10 mg
DESITIN [ GERMANY ]
  شفایاب گستر
DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE Enema 5 mg
DESITIN [ GERMANY ]
  شفایاب گستر
DIAZEPAM-BEHVAZAN 5MG SUPP
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
   
DIAZEPAM-KHARAZMI 2MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
DIAZEPAM-SOBHAN 5MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
DIAZEPAM-SOBHAN 10MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
TRANQUINE 2MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
DIAZEPAM LOGHMAN 2MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
DIAZEPAM LOGHMAN 10MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
DIAZEPAM LOGHMAN 5MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
ZEPADIC 60ML SYRUP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
   
ZEPADIC 10MG/2ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
   
DIAZEPAM CHEMIDAROU 10MG/2ML AMP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
DIAZEPAM CHEMIDAROU 2MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
DIAZEPAM CHEMIDAROU 10MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
DIAZEPAM CHEMIDAROU 5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]