نام علمی دارو (ژنریک): Levomepromazine
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

این دارو در درمان انواع مختلف سایکوز از جمله اسکیزوفرنی، بعنوان ضد درد در دردهای متوسط تا شدید در بیماران غیر اورژانسی و قبل از اعمال جراحی (Premedication) بکار می رود. در کنترل علائمی چون بیقراری، آشفتگی و استفراغ و نیز بعنوان درمان کمکی (Adjunct) اوپیوئیدهای ضد درد در بیماران شدیداً بیمار بکار می رود.

 

 
   هشدارها

همانند کلرپرومازین . اگر چه ممکن است سداتیوتر از کلرپرومازین باشد. ایجاد هیپوتانسیون ارتوستاتیک شدید می کند و لذا در بیماران دریافت کننده با دوز اولیه بالا، بیماران بالای 50 سال و بیماران دریافت کننده فرم تزریقی، بایستی در حالت درازکش تجویز شود. کودکان به عوارض هیپوتانسیو و سداتیو این دارو بسیار مستعد هستند.

 
   عوارض جانبي

همانند کلرپرومازین . اگر چه ممکن است سداتیوتر از کلرپرومازین باشد. ایجاد هیپوتانسیون ارتوستاتیک شدید می کند و لذا در بیماران دریافت کننده با دوز اولیه بالا، بیماران بالای 50 سال و بیماران دریافت کننده فرم تزریقی، بایستی در حالت درازکش تجویز شود. کودکان به عوارض هیپوتانسیو و سداتیو این دارو بسیار مستعد هستند.

 
   تداخل دارویی

همانند کلرپرومازین است.

 
   نکات قابل توصيه
 
 
   مقدار مصرف

دوز معمول شروع جهت درمان اسکیزوفرنی 50-25 میلی گرم خوراکی روزانه است دوزاژ روزانه بصورت سه دوز منقسم با حداکثر مقدار در هنگام شب تجویز می شود. بدلیل حساس بودن کودکان به عوارض سداتیو و هیپوتانسیو این دارو، دوز پیشنهادی برای یک کودک 10 ساله 25-5/12 میلی گرم روزانه بصورت خوراکی است در درمان تسکینی (Palliative) بعنوان داروی کمکی ضد درد در کنترل دردهای شدید انتهائی و جهت کنترل تهوع و استفراغ، این دارو با دوز 25-5/12 میلی گرم هر 8-4 ساعت از طریق خوراکی مصرف می شود.
از این دارو بصورت تزریق عضلانی جهت کنترل دردهای حاد و بعنوان ضد درد بعد از عمل جراحی نیز استفاده می شود.
از تجویز عضلانی آن بعنوان قبل از اعمال جراحی (Premedicant) نیز استفاده می شود در برخی مناطق، از این دارو بعنوان ضد اضطراب و خواب آور و نیز درمهار برخی انواع درد، از جمله دردهای زایمانی نیز استفاده می شود.

 
   اشکال دارویی

این دارو بصورت تزریق و بصورت قرص موجود است.