نام علمی دارو (ژنریک): Quetiapine
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
  داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سامی ساز داروسازی کیش مدیفارم
KRKA داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی سبحان دارو زیست دارو درمان پارس
داروسازی امین داروسازی تهران شیمی داروسازی مینا  
   

 

   موارد مصرف

ضد سایکوز (مشتق دی بنزوتیازپین).

الف- درمان علائم و نشانه های اختلالات سایکوتیک

ب- مونوتراپی و یا درمان کمکی با لیتیم یا دی والپروکس برای درمان کوتاه مدت حملات مانیک حاد در اختلال دوقطبی

 

   مکانیسم اثر

مکانیسم دقیق شناخته شده نیست. به نظر می رسد دارو سبب آنتاگونیزه کردن رسپتورهای D2 و5-HT2 می شود. همچنین ممکن است بخشی از اثرات دارو ناشی از آنتاگونیزه کردن رسپتورهای 5-HT1A, D1, H1, Alpha1, Alpha2 باشد.

 

  فارماکوکينتيک

دارو پس از تجویز خوراکی سریعا جذب می شود. دارو توسط سیستم P-450 کبدی (بویژه CYP3A4) متابولیزه می شود. نیمه عمر دفعی دارو حدود 6 ساعت می باشد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

سرگیجه، تب، سردرد، تشنج، هایپوتنشن اورتوستاتیک، ادم محیطی، تاکیکاردی، گوش درد، فارنژیت، رینیت، بی اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، لکوپنی، افزایش وزن، افزایش سرفه، راش، تعریق.

 

   تداخل دارویی

الف- مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی هایپرتانسیو ممکن است سبب تشدید اثرات هایپوتانسیو شود.

ب- باربیتورات ها، گلوکوکورتیکوئیدها و ریفامپین ممکن است سبب افزایش متابولیسم کوتیاپین شوند.

ج- کاربامازپین، گلوکوکورتیکوئیدها، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین، تیوریدازین ممکن است سبب افزایش کلیرنس کوتیاپین شوند.

د- کتوکونازول و اریترومایسین ممکن است سبب افزایش سطح خونی کوتیاپین شوند.

ه- آگونیست های دوپامین و لئودوپا ممکن است اثرات کوتیاپین را آنتاگونیزه کنند.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

الف- درمان علائم و نشانه های اختلالات سایکوتیک: در ابتدا 25mg از راه خوراکی 2بار در روز تجویز شده، افزایش دوز به میزان 25-50mg ، 2 یا 3 بار در روز از راه خوراکی در فواصل 2تا 3روزه صورت می گیرد. ماکزیمم دوز مصرفی 800mg می باشد.

ب- مونوتراپی و یا درمان کمکی با لیتیم یا دی والپروکس برای درمان کوتاه مدت حملات مانیک حاد در اختلال دوقطبی: در ابتدا 50mg از راه خوراکی 2بار در روز و سپس افزایش دوز به میزان 100mg در روز در 2دوز منقسم تا ماکزیمم 200mg از راه خوراکی 2بار در روز در روز 4ام صورت می گیرد. دوز معمول 400-800mg در روز می باشد.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص کوئه میند 25 میلی گرم
[ ایران ]
   
قرص کوئنتیاکس 200 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  داروسازی اکتوورکو
قرص کوئنتیاکس 100 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  داروسازی اکتوورکو
قرص کونتیاکس 25 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  داروسازی اکتوورکو
قرص کوئه تیاپین امین 100 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص کوتیاپین امین 25 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص ترانکوپین 100 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
قرص ترانکوپین 25 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
قرص ترانکوپین 200 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
قرص ترانکوپین ای آر 50 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
قرص ترانکوپین ای آر 200 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
قرص سیکوئل 100 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص سیکوئل 25 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص کوئپین 25 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص کوئپین 100 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص کوئپین 200 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص سروتیاپین 100 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص سروتیاپین 25 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص کوتیاپین مینا 100 میلی گرم
داروسازی مینا [ ایران ]
   
قرص کویمیند 100 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص کوئه میند 200 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص کویمیند 150 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص کوتیا-زیست 25 میلی گرم
زیست دارو درمان پارس [ ایران ]
   
قرص کوتیا-زیست 100 میلی گرم
زیست دارو درمان پارس [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
QUEMIND 25MG TAB
[ IRAN ]
   
QUENTIAX Tablet 200 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  داروسازی اکتوورکو
QUENTIAX Tablet 100 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  داروسازی اکتوورکو
QUENTIAX Tablet 25 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  داروسازی اکتوورکو
QUETIAPINE AMIN 100MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
QUETIAPINE AMIN 25MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
BIOQUETIN 25MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
BIOQUETIN 200MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
BIOQUETIN 150MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
BIOQUETIN 100MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
TRANQOPINE 100MG TAB
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
TRANQOPINE 25MG TAB
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
TRANQOPINE 200MG TAB
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
Tranqopine ER 50 mg Tab
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
Tranqopine ER 200 Tab
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
SYQUEL 100MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
SYQUEL 25MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
QUEPIN 25MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
QUEPIN 100MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
QUEPIN 200MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
SEROTIAPIN 100MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
SEROTIAPIN 25MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
QUETIAPINE MINA 100MG TAB
داروسازی مینا [ IRAN ]
   
QUEMIND 100MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
QUEMIND 200MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
QUEMIND 150MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
QUETIA-ZIST 25MG TAB
زیست دارو درمان پارس [ IRAN ]
   
QUETIA-ZIST 100MG TAB
زیست دارو درمان پارس [ IRAN ]