نام علمی دارو (ژنریک): Zopiclone
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

طول مدت اثر کوتاهی دارد. این دارو بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بی خوابی بکار می رود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

این دارو بسرعت از طریق خوراکی جذب شده و بطور وسیعی در بافتهای بدن توزیع می شود. نیمه عمر حذفی آن 5/5-5/3 ساعت بوده و حدود 80-45% باند پروتئینی دارد. این دارو بمیزان وسیعی در کبد متابولیزه می شود دو متابولیت عمده این دارو عمدتاً از طریق ادرار دفع می شود. حدود 50% دوز از طریق دکربوکسیلاسیون به متابولیت غیر فعال تبدیل شده که قسمتی از آن بصورت دی اکسید کربن از طریق ریه دفع می شود. فقط 5% دوز بصورت تغییر نیافته در ادرار و حدود 16% در مدفوع قابل یافت است. این دارو وارد شیر مادر نیز می شود.

 

 
   عوارض جانبي

همانند دیازپام است. طعم فلزی یا تلخ مزه در دهان شایعترین عارضه جانبی گزارش شده با این داروست (بدلیل ورود آن به بزاق) درمان مسمومیت و دوز بیش از حد ناشی از این دارو عمدتاً حمایتی است. شارکول فعال شده که از طریق خوراکی در عرض 1 ساعت بعد از خوردن بیش از 150 میلی گرم از این دارو توسط یک فرد بالغ یا بیش از mg/kg1/5 توسط اطفال، تجویز می شود. لاواژ معده در بالغین و فلومازنیل در موارد دپرسیون شدید CNS نیز در نظر گرفته می شود.

 
   تداخل دارویی

همانند دیازپام است. تجویز همزمان این دارو با ریفامپیسین یا سایرالقاء کننده های قوی سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 از نوع CYP3A4 همانند کاربامازپین یا فنی توئین باعث کاهش سطح آن می شود.

 
   نکات قابل توصيه
 
 
   مقدار مصرف

دوز معمول آن 5/7 میلی گرم خوراکی قبل از خوابیدن است. در بیماران مسن، درمان بایستی با دوز 75/3 میلی گرم قبل از خوابیدن صورت گیرد. در بیماران با اختلالات کبدی یا کلیوی نیز کاهش دوز توصیه می گردد.