نام علمی دارو (ژنریک): Interferon Gamma
گروه دارویی: Antivirals
ضد ویروسها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی اکسیر      
   

 

   موارد مصرف

اين دارو براي كاهش احتمال بروز و شدت عفونت هاي همراه با بيماري گرانولوماتوز مزمن و درمان پوكي استخوان شديد و بدخيم (براي تاخير در زمان پيشرفت بيماري) مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اينترفرون gamma-lb داراي يك زنجيره پپتيدي با 140 اسيد آمينه مي باشد. اينترفرون ها گروهي ازپروتئين ها يا گليكوپروتئين هاي طبيعي هستند كه توسط سلول هاي اوكاريوت و در پاسخ به عفونت هاي ويروسي يا ساير محرك هاي بيولوژيك توليد مي شوند. اگرچه اينترفرون ها داراي خواص مشتركي مي باشند، ولي اينترفرون-گاما داراي اثرات فعال كنندگي فاگوسيت ها(مثل توليد متابوليت هاي اكسيژن در داخل فاگوسيت ها) مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه اينترفرون-گاما باعث افزايش متابوليسم اكسيداتيو ماكروفاژهاي بافتي ، افزايش سايتوتوكسيستي وابسته به پادتن و فعاليت سلول هاي كشنده طبيعي مي شود. بر خلاف اينترلوكين 4، اينترفرون-گاما سطحIgE و توليد كلاژن را كاهش مي دهد. اين فرآورده همچنين سطح سرمي اينترلوكين 2، ترشح H2O2 توسط منوسيت ها و نسبت سلول هاي T4 به سلول هاي T8 را افزايش مي دهد.

 

  فارماکوکينتيک

نيمه عمر اين فرآورده 38 دقيقه، 9/2 ساعت و 9/5 ساعت به ترتيب براي تزريق داخل وريدي، داخل عضلاني و زير جلدي مي باشد. زمان لازم براي رسيدن به حداكثر غلظت با تزريق زيرجلدي و داخل عضلاني به ترتيب برابر 7 و 4 ساعت است.

 

   موارد منع مصرف

در صورت حساسيت مفرط به اينترفرون گاما، محصولات باكتريE.coliيا هر يك از اجزاء فرآورده نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. هنگام مصرف براي بيماران مبتلا به تشنج يا اختلالات CNS و بيماران قلبي و بيماران مبتلا به ضعف مغز استخوان، مالتيپل اسكلروزيس، لوپوس اريتماتوز سيستميك احتياط لازم به عمل آيد.
2. در صورت بروز واكنش حاد حساسيتي، مصرف دارو فوراً بايد قطع و از روشهاي درماني مناسب استفاده شود.

 

   عوارض جانبي

كاهش تعداد گلبولهاي سفيد، تب، جوشهاي پوستي، سردرد، سندرم شبه آنفلوآنزا، اسهال، تهوع، استفراغ، ناراحتي هاي قلبي و عصبي و واكنشهاي موضعي در محل تزريق از عوارض جانبي عمده اين دارو مي باشند.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي كاهنده فعاليت مغز استخوان و پرتودرماني باعث كاهش شديد فعاليت مغز استخوان مي شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. انجام آزمايشات ذيل قبل از درمان و با فواصل 3 ماهه در حين درمان بيماران مبتلا به گرانولوماتوز توصيه مي شود: آزمايشات خون شناسي(شمارش كامل سلول هاي خوني، شمارش تمايزي و پلاكت ها) و آزمايشات بيوشيميايي(آزمايشات مربوط به فعاليت كبد و كليه) و آزمايش ادرار.
2. بهترين محل تزريق زيرجلدي در عضله دلتوئيد يا ران مي باشد.
3. ويال فرآورده يك بار مصرف بوده، لذا مقدار استفاده نشده را بايد دور انداخت.
4. تمام اوقات اين فرآورده بايد در دماي 8-2 درجه سانتيگراد نگهداري ولي از انجماد آن جلوگيري كرد. از بهم زدن شديد فرآورده بايد خودداري شود. اگر فرآورده بيش از 12 ساعت در حرارت اتاق قرار گرفت، بايد آن را دور ريخت.

 

   مقدار مصرف

براي بيماراني كه بدن آنها بيشتر از m²0/5 مي باشد،mcg/m² 50 (million U/m²) و براي بيماراني كه بدن آنها معادل يا كمتر از m² 0/5 مي باشد، mcg/kg1/5 سه بار در هفته بايد زيرجلدي تزريق كرد(به طور مثال دوشنبه،چهارشنبه و جمعه). تجويز مقدار بيشتر توصيه نمي شود. اگر واكنشهاي بيشتر ظاهر شد، بايد مقدار مصرف را (تا نصف مقدار فوق) كاهش داد يا تا از بين رفتن اين واكنشها بايد مصرف را قطع نمود.

 

   اشکال دارویی

Injection:100 mcg(3 million units)in single-use vials

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال گاما-ایمونکس 100 میکروگرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Y-IMMUNEX 100MCG VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]