نام علمی دارو (ژنریک): Efavirenz
گروه دارویی: Antivirals
ضد ویروسها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
MERCK SHARP & DOHME داروسازی باختر بیوشیمی    
   

 

   موارد مصرف

آنتی ویروس ( مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس).
درمان عفونت HIV-1 همراه با یک مهارکننده پروتئاز یا مهارکننده نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس.

 

   مکانیسم اثر

دارو سبب کاهش میزان ویروس HIV در خون شده و از طریق مهار ترنس کریپشن RNAویروس به DNA سبب افزایش تعداد لنفوسیت های CD4 می شود

 

  فارماکوکينتيک

دارو بیش از 99% به پروتئین های پلاسما متصل شده و در CSF نیز توزیع می شود. متابولیسم دارو توسط سیستم P450 کبدی (CYP3A4,CYP2B6) صورت می گیرد. نیمه عمر دارو حدود52-76 ساعت می باشد. فراهم زیستی دارو پیرو مصرف غذای چرب تا 50% افزایش می یابد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

اختلالات خواب، آژیتاسیون، گیجی، دپرسیون، سرگیجه، افوریا، خستگی، هالوسیناسیون، سر درد، عصبی شدن، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، پانکراتیت، هماچوری، سنگ های کلیوی، اریتم مولتی فرم، سندروم استیونس-جانسون، نکرولیزیس اپیدرمال توکسیک.

 

   تداخل دارویی

a)مصرف همزمان این دارو با آمپرناویر، کلاریترومایسین، ایندیناویر، لوپی ناویر، ریتوناویر ممکن است سبب کاهش سطح پلاسمایی افاویرنز شود.
b) مصرف همزمان این دارو با ریفامپین و فنوباربیتال ممکن است سبب افزایش کلیرنس افاویرنز و کاهش سطح پلاسمایی آن شود.
c) در صورت مصرف همزمان داروهای ضد بارداری خوراکی با این دارو، به علت کاهش اثر کنتراسپتیوها، لازم است از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده نمود.
d) مصرف همزمان این دارو با واریکونازول، سبب کاهش مشهود سطح پلاسمایی واریکونازول و افزایش میزان افاویرنز می شود.
e) مصرف همزمان این دارو با وارفارین سبب تغییر در سطح سرمی وارفاین می شود، لذا باید INR را کنترل نمود.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان و کودکان 3 سال و بیشتر (وزن 40kg یا بیشتر): 600mg (3کپسول 200mg یا یک قرص 600mg) از راه خوراکی 1بار در روز با معده خالی و ترجیحا قبل از خواب
کودکان 3 سال یا بیشتر با وزن 33-40kg : 400mg از راه خوراکی 1بار در روز با معده خالی ترجیحا قبل از خواب
کودکان 3 سال یا بیشتر با وزن 25-33kg: 350mg از راه خوراکی 1بار در روز با معده خالی ترجیحا قبل از خواب
کودکان 3 سال یا بیشتر با وزن 20-25kg: 300mg از راه خوراکی 1بار در روز با معده خالی ترجیحا قبل از خواب
کودکان 3 سال یا بیشتر با وزن 15-20kg: 250mg از راه خوراکی 1بار در روز با معده خالی ترجیحا قبل از خواب
کودکان 3 سال یا بیشتر با وزن 10-15kg: 200mg از راه خوراکی 1بار در روز با معده خالی ترجیحا قبل از خواب

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
محلول خوراکی استوکرین 150میلی گرم/5میلی لیتر
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
قرص استوکرین 200 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
MERCK SHARP & DOHME [ هلند ]
  کوبل دارو
قرص استوکرین 600 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
قرص افابایوویر 600 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
STOCRIN Solution,Oral 150 mg/5 ml
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کوبل دارو
STOCRIN Tablet 200 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
MERCK SHARP & DOHME [ NETHERLAND ]
  کوبل دارو
STOCRIN Tablet 600 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کوبل دارو
EFABIOVIR 600MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]