نام علمی دارو (ژنریک): Nelfinavir
گروه دارویی: Antivirals
ضد ویروسها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی باختر بیوشیمی      
   

 

   موارد مصرف

ضد ویروس (مهارکننده آنزیم HIV پروتئاز)
a) درمان عفونت HIV، زمانی که درمان آنتی رترو ویروس اندیکاسیون داشته باشد.
b) پروفیلاکسی پیرو تماس شغلی با HIV

 

   مکانیسم اثر

دارو از طریق مهار آنزیم پروتئاز سبب مهار تقسیم پلی پروتئین ویروس شده و در نتیجه ویروس های نابالغ و غیر عفونی تولید می شوند.

 

  فارماکوکينتيک

جذب دارو در صورت مصرف همزمان با غذا افزایش می یابد. دارو بیش از 98% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیسم دارو توسط سیستم P450 کبدی بویژه CYP3A4 صورت می گیرد. نیمه همر دارو 3.5-5 ساعت می باشد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

تشنج، تمایل به خودکشی، تهوع، نفخ، استفراغ، پانکراتیت، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، هپاتیت، دیابت ملیتوس، هایپرلپیدمی، هایپراوریسمی، هیپوگلیسمی، راش، تجمع چربی در بدن.

 

   تداخل دارویی

a) مصرف همزمان این دارو با آمیودارون، مشتقات ارگوت، لواستاتین، میدازولام، پیموزاید، کینیدین، سیمواستاتین و تریازولام ممکن است باعث افزایش سطح پلاسمایی این دارو و تشدید عوارض جانبی شدید و جدی شود.
b) مصرف همزمان این دارو با آزیترومایسین ممکن است سبب افزایش سطح آزیترومایسین شود.
c) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین ممکن است سب کاهش جذب دیدانوزین شود.
d) مصرف همزمان این دارو با فنی توئین، متادون و اتینیل استرادیول ممکن است سبب کاهش سطح پلاسمایی این داروها شود.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

a) درمان عفونت HIV: 750mg از راه خوراکی 3بار در روز یا 1250mg از راه خوراکی 2بار در روز با غذا
b) پروفیلاکسی پیرو تماس شغلی با HIV: 750mg از راه خوراکی 3بار در روز با 2 داروی ضد ویروس دیگر (زیدوودین و لامیودین، لامیودین و استاودین یا دیدانوزین و استاودین) برای 4 هفته.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص نلفابایوویر 250 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NELFABIOVIR 250MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]