نام علمی دارو (ژنریک): Ganciclovir
گروه دارویی: Antivirals
ضد ویروسها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
F.HOFFMANN-LA ROCHE      
   

 

   موارد مصرف

آنتی ویروس (نوکلئوزید صناعی پورین، آنالوگ گوانین).
a) درمان رتینیت سیتومگالوویروس (CMV)
b) پیشگیری از CMV در دریافت کنندگان پیوند
c) سایر عفونت های CMV

 

   مکانیسم اثر

دارو به طور رقابتی سبب مهار DNA پلیمراز و همانندسازی DNA می شود. دارو در برابر CMV، هرپس سیمپلکس تایپ 1و 2، واریسلا زوستر، Epstein-Barr virus و ویروس هپاتیت B فعال است.

 

  فارماکوکينتيک

دارو تنها به میزان 1-2% به پروتئین های پلاسما باند می شود. نیمه عمر دارو در بیماران با عملکرد کلیوی نرمال حدود 3 ساعت می باشد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

آژیتاسیون، فراموشی، اضطراب، کما، گیجی، سردرد، تب، نوروپاتی، تشنج، ترمور، جداشدن رتین (در رتینیت CMV)، بی اشتهایی، خشکی دهان، تهوع، استفراغ، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، پنومونی، التهاب و درد در سایت تزریق، عفونت، فلبیت، سپسیس.

 

   تداخل دارویی

a) مصرف همزمان این دارو با داروهای سایتوتوکسیک ممکن است سبب تشدید اثرات سمی دارو (دپرسیون مغز استخوان، آلوپسی) شوند.
b) مصرف همزمان این دارو با ایمی پنم-سیلاستاتین ممکن است سبب افزایش ریسک تشنج شود.
c) مصرف همزمان این دارو با داروهای نفروتوکسیک (آمفوتریسین B، سیکلوسپورین) سبب افزایش ریسک نارسایی کلیوی می شود.
d) پروبنسید ممکن است سبب کاهش کلیرنس کلیوی این دارو شود.
e) مصرف همزمان این دارو با زیدوویدین سبب افزایش ریسک نوتروپنی می شود.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

a) درمان رتینیت سیتومگالوویروس (CMV): در ابتدا دارو به میزان 5mg/kg به صورت انفوزیون وریدی (در عرض 1 ساعت) هر 12 ساعت برای 14-21 روز تزریق شده و سپس با دوز نگهدارنده 5mg/kg یکبار در روز برای 7روز هفته یا 6mg/kg 1بار در روز برای 5روز در هفته ادامی می یابد.

b) پیشگیری از CMV در دریافت کنندگان پیوند: 5mg/kg از راه وریدی (در عرض 1 ساعت) هر 12 ساعت برای 7-14 روز و سپس در ادامه دوز نگهدارنده 5mg/kg ، 1بار در روز برای 7 روز هفته یا 6mg/kg 1بار در روز برای 5روز در هفته تجویز می شود.

c) سایر عفونت های CMV: 5mg/kg از راه وریدی (در عرض 1 ساعت) هر 12 ساعت برای 14-21 روز یا 2.5mg/kg وریدی هر 8 ساعت برای 14-21 روز.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق سیمون 500میلی گرم
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
  اکبریه
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CYMEVENE Injection,Powder 500 mg
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
  اکبریه