نام علمی دارو (ژنریک): Nevirapine
گروه دارویی: Antivirals
ضد ویروسها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی باختر بیوشیمی      
   

 

   موارد مصرف

ضد ویروس (مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس).

الف- عفونت HIV-1 (با دیگر داروهای ضد رترو ویروس):
بزرگسالان: 200mg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس200mg از راه خوراکی عر 12 ساعت.
کودکان 2ماه تا 8 سال : 4mg/kg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس4mg/kg از راه خوراکی هر 12 ساعت.
کودکان 8سال و بیشتر: 4mg/kg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس4mg/kg از راه خوراکی هر 12 ساعت.

ب- پیشگیری از انتقال HIV از مادر به جنین در زنان بدون درمان قبلی با داروهای ضد آنتی رترو ویروس
بزرگسالان: 200mg از راه خوراکی در شروع زایمان
نوزادان: 2mg/kg از راه خوراکی در عرض 48تا 72 ساعت بعد از تولد

 

   مکانیسم اثر

دارو سبب مهار آنزیم ترانس کریپتاز معکوس شده و نیز آنزیم DNA پلیمراز وابسته به DNA و RNA را نیز مهار می کند.

 

  فارماکوکينتيک

فراهم زیستی دارو بیش از 90% بوده و به میزان 60% به پروتئین های پلاسما متصل می شود و توزیع گسترده ای در بدن داشته، از جفت عبور می کند و در شیر ترشح می شود. متابولیسم دارو توسط سیستم P450 کبدی بویژه CYP3A4 صورت می گیرد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

تب، سردرد، نوروپاتی محیطی، تهوع، اسهال، استوماتیت، نوتروپنی، هپاتیت، سمیت کبدی، میالژی، راش، سندروم استیونس-جانسون.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان نویراپین با داروهای ضد بارداری خوراکی، مهارکننده های پروتئاز و کتوکونازول ممکن است سبب کاهش سطح سرمی داروهای قید شده شود.

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص بایوویراپین 200 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BIOVIRAPINE 200MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]