نام علمی دارو (ژنریک): Idoxuridine
گروه دارویی: Antivirals
ضد ویروسها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی سینا دارو      
   

 

   موارد مصرف

آيدوكسوريدين در درمان كراتيت ناشي از ويروس هرپس سيمپلكس (تبخال) به صورت موضعي در چشم مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اين دارو به دليل شباهت با تيميدين باعث مهار تيميديلات، فسفوريلاز، و پلي مراز اختصاصي DNA كه براي مشاركت تيميدين در DNA ويروس ضروري هستند، مي شود. آيدوكسوريدين به جاي تيميدين وارد DNAويروس مي شود و موجب نقصان DNA مي شود و لذا ديگر قادر به عفوني كردن يا تخريب بافت يا تكثير خود نمي باشد. اين دارو در DNAسلولهاي پستانداران نيز وارد مي شود.

 

  فارماکوکينتيک

نفوذ اين دارو در قرنيه خيلي كم است و از اين رودر درمان عفونت بافتهاي عمقي چشم(از جمله عنبيه)بي تاثير است. آيودوكسوريدين بسرعت توسط دآمنيازها يا نوكلئوتيدازها غير فعال مي شود.

 

 
   عوارض جانبي

بروز واكنشهاي حساسيت مفرط(شامل خارش، قرمزي، تورم، درد يا ساير علائم تحريك موضعي)، افزايش حساسيت چشم به نور، تنگي يا انسداد مجراي خروج اشك و به ندرت تيرگي قرنيه با مصرف اين دارو در چشم گزارش شده است.

 
   تداخل دارویی

مصرف همزمان اسيدبوريك با آيدوكسوريدين به دليل احتمال بروز تداخل شيميايي توصيه نمي شود.

 
   نکات قابل توصيه

1. دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.
2. از مصرف اين دارو بيش از مدت يا دفعات تجويز نشده بايد خودداري كرد.

 
   مقدار مصرف

در طول روز هرساعت يك قطره و طي شب هر 2 ساعت يك قطره در چشم چكانده مي شود يا اينكه در فواصل 4 ساعت هر دقيقه يك قطره براي 5 دقيقه در طول روز يا شب در چشم چكانده مي شود. درمان بايد تا بهبودي كامل ادامه يابد. سپس مي توان مقدار دارو را به يك قطره هر 2 ساعت در طول روز و هر 4 ساعت در طول شب كاهش داد.

 
   اشکال دارویی

Drops:0.1%

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی هرپین
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
HERPIN OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]